دانلود و متن آهنگ ای قوم به حج رفته کجایید محسن چاوشی

آهنگ ای قوم به حج رفته کجایید محسن چاوشی

دانلود و متن آهنگ ای قوم به حج رفته کجایید محسن چاوشی

متن اهنگ محسن چاوشی قوم به حج رفته

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بی صورت معشوق ببینید

هم خواجه‌ و هم خانه و هم کعبه شمایید

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید

معشوق همین جاست بیایید بیایید

آن خانه لطیفست نشان هاش بگفتید