دانلود اهنگ روشن روان عاشق از تیره شب ننالد شجریان

 • آهنگ دلداده از محمدرضا شجریان

  متن اهنگ روشن روان عاشق محمدرضا شجریان

  دلداده را ملامت گفتن چه سود دارد

  چه سود دارد میباید این نصیحت کردن

  به دل ستانان ای دل ای دل

  دامن زپای برگیر ای خوب روی

  خوش رو تا دامنت نگیرد

  دست خدای خوانان

  دامن زپای برگیر ای خوب روی

  خوش رو تا دامنت نگیرد دست خدای خوانان

  تا دامنت نگیرد دست خدای خوانان

  من ترک مهر اینان در خود نمیشناسم

  بگذار تا بیاید بر من جفای آنان

  روشن روان عاشق روشن روان عاشق

  ار تیره شب ننالد داند

  که روز گردد روزی شب شبانان

  باور مکن که من دست از دامنت بدارم

  ای دوست شمشیر نگسلاند پیوند مهربانان

  چشم از تو برنگیرم هاهاهاها

  ای دوست چشم از تو برنگیرم ور میکشد

  رقیبم مشتاق گل بسازد

  با خوی باغبانان ای دوست خدای دل های های هی دل هی دل

  من اختیار خود را تسلیم عشق کردم

  همچون زمام اشتر بر دست ساربانان

  همچون زمام اشتر بر دست ساربانان

  شاید که آستینت بر سر زنند

  سعدی شاید که آستینت بر سر زنند

  سعدی، سعدی تا چون مگس نگردی گرد شکردهانان گرد شکردهانان

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  نظرات شما