دانلود آهنگ کوچ اگر پرسیان یارو هاله کوی سنا برزنجی

 • آهنگ اگر پرسیان یارو هاله کوی سنا برزنجی

  آهنگ کوچ اگر پرسیان یارو هاله کوی سنا برزنجی

   

  متن آهنگ کوچ سنا برزنجه

  اگر پرسیان یارو هاله کوی

  اگر پرسیان یارو هاله کوی

  نایژم جێمو هێشت ئێژم ها ناو رێ

  نایژم جێمو هێشت ئێژم ها ناو رێ

  خە ریکە تێتو بۆ لای یارە کە ی

  نایژم خە ریکی لێرە بار ئە کە ی

  نایژم ♫ خە ریکی لێرە بار ئە کە ی

  باران بە ر ماڵمان وە ک لێوت سوورە

  من خاس ئە زانم یادم لێت دوورە

  تۆ دڵت خۆش بێ لێم گە رێ و برۆ

  ژینم لە سە ر ئاو ماڵ وێرانم رۆ

  ئە گە ر پرسان چۆن بو جیا بووی

  نایژم بێ وفای نایژم گشتی تۆی

  ئێژم ئە و خاس بوو قە دریم نە زانی

  من ناپیاگ بووم ایتر نە یتانی

  ئە گە ر پرسیان ها لە کوێ مالت

  ئە گە ر پرسیان ها لە کوێ مالت

  ئێژم ها لە ناو چاوە کان یارم

  با کە س نە زانێ بێ کە سو کارم

  باهە ر نە زانن ماڵ ویرانمو کرد

  باهە ر نە زانن بریندارمو کرد

  با برۆن بێژن شێتە و بێ که سه

  داماو و تەنیاس هە ر مە رگی بەسە

  هە ی دادو بێ داد دەرمانم نیە

  من چاوە ریی نیم چاوانم نیە

  تۆ دلت خۆش بێ لێم گە رێ و برۆ

  ژینم لە سە ر ئاو مال وێرانم رۆ

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۴ رای

  نظرات شما