دانلود و متن اهنگ با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان

اهنگ با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان


دانلود و متن اهنگ با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان

شعر: اهورا ایمان

متن آهنگ غمگین با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان

با من امشب زیر باران گریه کن

سر به زانوی خیابان گریه کن

مو به مو پیچ وخم هر کوچه را

ملودی: فردین خلعتبری

با خم موی پریشان گریه کن!

یا از اول دل به رویایی نبند

یا بر این رویای ویران گریه کن!

عشق سلطان است و باقی بنده ایم

زیر تیغش پایکوبان گریه کن

درد را باران نمی شوید ولی

زیر باران زیر باران گریه کن