دانلود و متن اهنگ جان جهان دوش کجا بوده ای محمدرضا شجریان

 • اهنگ جان جهان دوش کجا بوده ای محمدرضا شجریان

  جانِ جهان دوش کُجا بـوده‌ای

  نی غلطم در دل ما بـوده‌ای!!
  آه! که من دوش، چه سان بــوده‌ام
  آه که تو دوش، کرا بوده‌ای!!

  آه که تو دوش، کرا بوده‌ای!!
  رشک برم کاش، قبا بــودمی

  چون که در آغوش، قبا بــوده‌ای

  رشک برم کاش، قبا بودمی!!

  چون که در آغوش، قبا بوده‌ای!!
  زهره ندارم، که بگويــم تُرا

  زهره ندارم، که بگويــم تُرا
  بی منِ بيچــاره، چرا بــوده‌ای؟؟

  آينه ی رنگ تــو عکس کسيست!!

  آينه‌ی رنگ تــو عکس کسيست!!
  تو زِ همه رنگ، جُدا بوده‌ای

  تو زِ همه رنگ، جُدا بوده‌ای
  آينه ی رنگ تــو عکس کسيست

  آينه‌ی رنگ تــو عکس کسيست!!
  تو زِ همه رنگ، جُدا بوده‌ای

  تو زِ همه رنگ، جُدا بوده‌ای

  رنگ رُخ خوب تو، آخر گواست

  رنگ رُخ خوب تو، آخر گواست!!
  در حَـرم! در حَـرم! در حَـرم! لُطف خــدا بوده‌…

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۲ رای

  نظرات شما