دانلود و متن اهنگ خور دانه پیم لباس عروس فریبرز نامداری

اهنگ خور دانه پیم لباس عروس فریبرز نامداری

دانلود و متن اهنگ خور دانه پیم لباس عروس فریبرز نامداری

متن اهنگ لباس عروس فریبرز نامداری

خور دانه پیم لباس عروس له ور کردیده

تنیا و بیکس هیشتیدمه جه و ای شهره چیده

امشو چند شوه حالم خراوه دردم کاریه

دوای دردگم دوس عزیزم گریه و زاریه

سر ولم شیویاس بی تو زندگیم شین و واویلا

چوم پر و اشک هاوار ای خدا دوس ولم توریا

کاشکی باتیای و چاوله خوت اشکم بیونیای

جو جارجاران دوس عزیزم ارام بخنیای


دانلود اهنگ لباس عروس فریبرز نامداری – کلیک کنید