دانلود و متن اهنگ مو که سر در بیابونم شب و روز شجریان

اهنگ مو که سر در بیابونم شب و روز شجریان

دانلود و متن اهنگ مو که سر در بیابونم شب و روز شجریان

متن اهنگ مو که سر در بیابونم شب و روز شجریان

عزیزا کاسه چشمم سرایت
میون هر دو چشمم جای پایت
از آن ترسم که غافل پا نهی باز
نشینه خار مژگونم به پایت
*****
بود درد مو و درمونم از دوست
بود وصل مو هجرونمون از دوست
اگر قصابم از تن واکره پوست
جدا هرگز نگردد جونم از دوست
*****
تو دوری از برم دل در برم نیست
هوای دیگری اندر سرم نیست
به جان دلبرم کز هر دو عالم
تمنای دگر جز دلبرم نیست
*****
غم عشقت بیابون پرورم کرد
هوای وصل بی بال و پرم کرد
به مو گفتی صبوری کن صبوری
صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد
*****
دلم بی وصل تو شادی مبیناد
به غیر از محنت آزادی مبیناد
خراب آباد دل بی مقدم ته
الهی هرگز آبادی مبیناد
*****
مو که سر در بیابونم شب و روز
سرشک از دیده بورانم شب و روز
نه تب دیرم نه جایم میکنه درد
همی دونم که نالونم شب و روز
*****
چرا افسرده حالی ای دل ای دل
مدام اندر خیالی ای دل ای دل
برو کنجی نشین شکر خدا کن
که شاید کام یابی ای دل ای دل
*****
مگر شیر و پلنگی ای دل ای دل
به مو دایم به جنگی ای دل ای دل
اگر دستم رسد خونت بریجم
ببینم تا چه رنگی ای دل ای دل
******
به روی دلبری گر مایلستم
مکن منعم گرفتار دلستم
خدا را ساربون آهسته میرو
که مو وامونده این غافلستم

 

دانلود اهنگ کلیک کنید