دانلود آهنگ اگر ماندی بودی امید سلطانی+متن آهنگ

 • آهنگ مانده بودی اگر نازنینم زندگی رنگ و  بوی دگر داشت

  متن آهنگ اگر ماندی بودی امید

  مانده بودی اگر نازنینم زندگی رنگ و  بوی دگر داشت

  این شب سرد ،و غمگین غربت با وجود تو رنگ ،سحر داشت

  با تو این مرغک پر ،شکسته مانده بودی اگر ،بال و پر داشت

  با تو بیمی نبودش ،زطوفان مانده بودی اگر ،همسفر داشت

  هستیم را ،به اتش کشیدی سوختم من ،ندیدی ندیدی

  مرگ دل ارزویت ،اگر بود مانده بودی ،اگر میشنیدی

  با تو دریا پر از دیدنی ،بود شب ستاره گلی ،چیدنی بود

  خاک تن شسته ،در موج باران در ،کنار تو بوسیدنی بود

  بعد تو خشم دریا ،و ساحل بعد تو پای من مانده ،درگل

  مانده بودی، اگر موج دریا تا ابد هم پر ،از دیدنی بود

  مانده بودی ،اگر نازنینم زندگی رنگ و ،بوی دگر داشت

  این شب سرد و غمگین غربت با وجود تو رنگ سحر داشت

  با تو این مرغک ،پر شکسته مانده بودی ،اگر بال و پر داشت

  با تو بیمی ،نبودش زطوفان مانده بودی ،اگر همسفر داشت

  هستیم را به ،اتش کشیدی سوختم، من ندیدی ندیدی

  مرگ دل ارزویت ،اگر بود مانده ،بودی اگر میشنیدی

  با تو دریا پر از دیدنی بود شب ستاره ،گلی چیدنی بود

  خاک تن شسته ،در موج باران در کنار ،تو بوسیدنی بود

  بعد تو خشم دریا و ساحل بعد ،تو پای من مانده درگل

  مانده بودی ،اگر موج دریا تا ابد هم ،پر از دیدنی بود

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  6 / 100

  نظرات شما