دانلود و متن اهنگ شاد کتان سیوان گاگلی

اهنگ کوردی شاد کتان سیوان گاگلی

اهنگ کوردی شاد کتان سیوان گاگلی     متن اهنگ کتان و کتان سیوان گاگلی

متن اهنگ کتان و کتان سیوان گاگلی

کتان و کتان کژال خانم ایرانی

دل هه‌ر یه‌کیکو به‌مرم دلداریگ به‌ردن

ویلو سه‌رگه‌ردان شارانیش که‌ردن