دانلود و متن اهنگ نازانم چون لە تو بلیم عاشقی توم سیوان گاگلی

اهنگ نازانم چون لە تو بلیمسیوان گاگلی

دانلود و متن اهنگ نازانم چون لە تو بلیم عاشقی توم سیوان گاگلی

متن اهنگ عاشقی توم سیوان گاگلی

نازانم چون لە تو بلیم من کە وە کو توم نە دیوه

تو ئە و ئارەزووە محاڵە ی خودا پمی بە خشیوە

جوانی تو مو عجزە یە و بە بارانو باریوە

عاشقم و عاشقی تو بمنە وە لە لام مرو

من کە دنیای دلم تنیا بە تووە جوانە

عاشقم و عاشقی تو باوڕ بکە

لە گە ل تو بوون مانای ژیانە