دانلود و متن اهنگ قسم سیوان گاگلی

اهنگ کوردی قسم سیوان گاگلی

اهنگ کوردی قسم سیوان گاگلی

متن اهنگ سیوان گاگلی خوراده قه‌سم خور بوگم

قه‌سمم خوراده قه‌سم خور بوگم

بالای توم دیوه گرفتار بوگم