دانلود و متن آهنگ من نازانم بو کی بگریم آیت احمد نژاد

متن آهنگ من نازانم بو کی بگریم آیت احمد نژاد

من نازانم بو که بگریم

بگریم بو تو یان بو خاکم

یان بو ئه وانه ی له ریگان وا له ری هاتو نه هاتن
من نازانم بو که بگریم

بگریم بو تو یان بو خاکم
یان بو ئه وانه ی له ریگان وا له ری هاتو نه هاتن

دانلود اهنگ مینا خانم مینا آیت احمد نژاد

اهنگ مینا خانم مینا آیت احمد نژاد

دانلود اهنگ مینا خانم مینا آیت احمد نژاد

 

پخش انلاین اهنگ مینا خانم مینا آیت احمد نژاد


دانلود اهنگ مینا خانم مینا آیت احمد نژاد [320]

دانلود اهنگ مینا خانم مینا آیت احمد نژاد [128]

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد هناری وی هناری

اهنگ ایت احمد نژاد هناری وی هناری

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد هناری وی هناری

پخش انلاین اهنگ ایت احمدنژاد هناری وی هناری


دانلود اهنگ ایت احمد نژاد هناری وی هناری [320]

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد هناری وی هناری [128/]

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد الو نازدار الو

اهنگ ایت احمد نژاد الو نازدار الو

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد الو نازدار الو

الو نازدار الو شازاده‌ی شار الو
ته‌یریکه‌م له ریی دا نه‌رمین گویم له ده‌نگت بو
ته‌لفون دا مه‌خه ده‌ستم به دامنی تو


پخش انلاین آهنگ ایت احمد نژاد الو نازدار الو


دانلود اهنگ ایت احمد نژاد الو نازدار الو [320]

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد الو نازدار الو [128]

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد تا کی بنالم

اهنگ ایت احمد نژاد تا کی بنالم

اهنگ ایت احمد نژاد تا کی بنالم

تا کی بِنالم ئازیزم، لَه هیجرانی دِل

تا کی بِکیشِم ئازیزم، هَناسانی سَرد

تا کی بِنالم ئازیزم، له هیجرانی دِل

تا کی بِکیشم ئازیزِم، هناسانی سَرد


پخش انلاین اهنگ ایت احمد نژاد تا کی بنالم


دانلود اهنگ ایت احمد نژاد تا کی بنالم[320]

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد تا کی بنالم[128]

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد سخته جدایی

اهنگ ایت احمد نژاد سخته جدایی

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد سخته جدایی

توشم هات وه توش؛ فرخ له قایک
نیه له ده رگای، هیچ پادشایی
توشم هات و توش؛ ئه رمنی گه وریک
سزام په ئه دا، هه ر سات به طوریک
ئاخر نفس مه و مالم باره کا؛ فه قه ت یاسینت له من کار ئه کا
یاسنی مرگم ته نیا ناوته؛ نه خی کف نه که م ذولفی خاوته
قیبله م به بالای عه رعه ریت؛ قه سه م
به مه یلو وه فای سه ر سه ریت؛ قه سه م
هیجرانت کوشتمی؛ هه نا سم چوه به ست
ئا له م ئا خره؛ با نه مرم بی که س
سخته جودایی سخته؛ سخته ته نیایی سخته
سخته جودایی سخته؛ خوایا ته نیایی سخته
پیر بوم؛ له دس قول و قرارت!
تنظیم قطعه : محمد جواد نیکویی
عمیش له هزاران، فصلی بهارت
یادت هر بوسه؛ تلی که کیلات
اونه نهاتی، توم بوسه داری
اترسم؛ دوریت بوم بیته عادت
دیدار من و تو، بیوته قیامت
تاریک له زلفت؛ خه ناو کفتکم
نک له قیامت؛ فراموشت کم
قیبله م به بالای عه رعه ریت؛ قه سه م
به مه یلو وه فای سه ر سه ریت؛ قه سه م
هیجرانت کوشتمی؛ هه نا سم چوه به ست
ئا له م ئا خره؛ با نه مرم بی که س
سخته جدایی سخته؛ سخته ته نیایی سخته
سخته جدایی سخته؛ خوایا ته نیایی سخته
عاقبتم گره خورد؛ با فتنه ی زیبارویی مانند فرخ لقا
که در بارگاهِ هیچ پادشاهی، مانند او نیست
عاقبتم گره خورد؛ با فتنه ی یک ارمنی! یک گبر!
که هر ساعت به یک شکل؛ مرا عذاب می دهد
این نفس های آخرم است؛ به زودی دنیا را وداع می گویم
و فقط دعای یاسین توست؛ که می تواند روحِ مرا آرام کند
دعای یاسینِ مرگِ من؛ تنها نام توست
نخِ کفنِ من؛ زلف پریشان توست
ای قبله ی من! به قامت همچون سروت قسم
میکس و مستر : حسین نیکویی
به عشق و وفای زودگذرت، قسم
دوریت مرا کشت
نفسم دارد بند می آید
دنیایم به آخر رسیده
نگذار که بی کس بمیرم
پیر شدم از قول و قرارهایی؛ که گذاشتی و عمل نکردی
همچنین از بلبلان فصلِ بهارت
به یادِ تو، یک نهال کاشتم
آنقدر دیر آمدی؛ که آن نهال تبدیل به یک درخت شده
می ترسم که دوری ات؛ برای من عادت شود
که دیدارِ من و تو؛ به قیامت بیفتد
یک تار از موهایت را، درونِ کفنم بینداز
مبادا که روزِ قیامت؛ فراموشت کنم


پخش انلاین اهنگ ایت احمد نژاد سخته جدایی


دانلود اهنگ ایت احمد نژاد سخته جدایی [320]

دانلود اهنگ ایت احمد نژاد سخته جدایی [128]