دانلود و ترجمه آهنگ ready for love از بلک پینک BLACKPINK

دانلود و ترجمه آهنگ ready for love از بلک پینک BLACKPINK

오늘 하루도 내 머릿속은 오직 Y-O-U

امروز چیزی که نمیتونم فراموش کنم تویی

Can’t get you out of my head

نمیتونم تو رو ذهنم حذف کنم

밤새 비워낸 병의 색은 blue

رنگ بطری که هر شب سر میکشم آبیه( شبی که غمگین سپری میکنم)

Yeah, 넌 도대체 몇 번을 내 맘 가져다 버린 건지 몰라

میدونی که چندین بار قلبمو شکستی

생각의 기차는 쉬지 않고 달려가 밤새 못 자

افکار و مسایل تو مثل قطار پشت هم تو مغزم حرکت میکنه و نمیذاره بخابم

Yeah, 넌 아쉬울 때만

آره وقتهایی که به من نیاز داری

Yeah, 그저 아쉬울 때만 날

آره دقیقا موقع نیاز سراغمو میگیری

Yeah, 그래 아쉬울 때라도 너라면 좋으니까

بله حتی وقتهایی که از دستت ناراحتم بازم تو رو میخام

이젠 기다릴 것도 없잖아

دیگه نیازی به صبر کردن نیست

겁낼 필요도 없잖아

دیگه نیازی به ترسیدن نیست

네 심장의 색깔을 보여줘

رنگ قلبتو نشونم بده

정말 내 세상엔 네가 필요해

من الان در زندگی م به تو احتیاج دارم

두 눈을 떠봐 네 앞에

چشماتو باز کن و ببین

Here I am

من اینجام
دانلود آهنگ ردی فور لاو بلک پینک

I’m ready for love

من برای عشق آماده ام

Tell me when you ready ’cause I’m already ready (Ready, ready)

بهم بگو هر وقت آماده بودی چون من خیلی وقته آماده ام (آماده ، آماده)

Tell me when you ready ’cause I’m ready for love

بهم بگو هر وقت آماده بودی چون من خیلی وقته برای عاشقی آماده ام

(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)

اِ -اِ-اِ- اِ-اِ -اِ-اِ- اِ-اِ

I’m ready for love, I’m ready for love

من برای عشق آماده ام،من برای عشق آماده ام

(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)

اِ -اِ-اِ- اِ-اِ -اِ-اِ- اِ-اِ

I’m ready for love, I’m ready for love

من برای عشق آماده ام، من برای عشق آماده ام

Ready or not, here I come and I’m running

آماده باشی یا نه من سریعا وارد زندگیت میشم

Like it’s now or never, I never know if you want it

درست مثل الان یا هرگز ، قرار نیست من بدونم که توام آماده این عشقی یا نه

What if love wasn’t what it was supposed to be?

چی میشه اگه این عشق اون چیزی که باید باشه نبود؟

What if there’s no Romeo for me?

چی میشه هیچ رومئویی تو زندگی من نباشه؟

No hope, no roses, no more notes to read

هیچ انگیزه ای ، هیچ گل رزی، هیچ متن عاشقانه ای برای خواندن

So I keep my eyes closed to see

پس من چشمامو بسته نگه میدارم تا ببینم

What I need is forever and forever, baby, not sometimes

چیزی که نیاز دارم ( عشق ما)قراره همیشگی باشه، عزیزم ، نه فقط بازه زمانی خاص

When you want it, then you best come find me ’cause I’m ready

وقتی تو این عشقو خواستی ، بهترین کار اینه پیدام کنی ، چون من آماده عشقم

이젠 기다릴 것도 없잖아

دیگه نیازی به صبر کردن نیست

겁낼 필요도 없잖아

دیگه نیازی به ترسیدن نیست

네 심장의 색깔을 보여줘

رنگ قلبتو نشونم بده

정말 내 세상엔 네가 필요해

من الان در زندگی م به تو احتیاج دارم

두 눈을 떠봐 네 앞에

چشماتو باز کن و ببین

Here I am

من اینجام

I’m ready for love

من برای عشق آماده ام

Tell me when you ready ’cause I’m already ready (Ready, ready)

بهم بگو هر وقت آماده بودی چون من خیلی وقته آماده ام (آماده ، آماده)

Tell me when you ready ’cause I’m ready for love

بهم بگو هر وقت آماده بودی چون من خیلی وقته برای عاشقی آماده ام

(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)

اِ -اِ-اِ- اِ-اِ -اِ-اِ- اِ-اِ

I’m ready for love, I’m ready for love

من برای عشق آماده ام،من برای عشق آماده ام

(Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh)

اِ -اِ-اِ- اِ-اِ -اِ-اِ- اِ-اِ

ترجمه آهنگ Ready For Love بلک پینک

I’m ready for love, I’m ready for love

من برای عشق آماده اممن برای عشق آماده ام

네 영혼과 모든 것이

روح و وجود و هر چیزی متعلق به تو

날 황홀하게 해 기뻐 웃게 해

باعث میشه خنده رو لبام بیاد

나쁠 거 없잖아

این هیچ چیز بدی نداره

네 모든 걸 날 위해 던질 때

وقتی تو به خاطر من از خیلی چیزا میگذری

널 지켜줄게

منم از تو نهایت حمایتم رو میکنم

La-la-la, la-la-la-la

لا لا لا، لا لا لا لا

La-la-la, la-la-la-la

لا لا لا، لا لا لا لا

La-la-la, la-la-la-la

لا لا لا، لا لا لا لا

La-la-la, la-la-la-la

لا لا لا، لا لا لا لا

دانلود و ترجمه آهنگ pink venom بلک پینک

دانلود و ترجمه آهنگ pink venom بلک پینک

Kick in the door Waving the coco
팝콘이나 챙겨 껴들 생각 말고
I talk that talk Runways I walk walk
눈 감고 pop pop 안 봐도 척

One by one then Two by two
내 손끝 툭 하나에 다 무너지는 중
가짜 쇼 치곤 화려했지
Makes no sense
You couldn’t get a dollar outta me

자 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃
네 혼을 빼앗은 다음
Look what you made us do

천천히 널 잠재울 FIRE 잔인할 만큼 아름다워

I bring the pain like

This that pink venom
This that pink venom
This that pink venom
Get ‘em, get ‘em, get ‘em
Straight to ya dome like whoa whoa whoa
Straight to ya dome like ah ah ah

Taste that pink venom
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Get ‘em, get ‘em, get ‘em
Straight to ya dome like whoa whoa whoa
Straight to ya dome like ah ah ah

Black paint and ammo, got bodies like Rambo
Rest in peace, please light up a candle
This da life of a vandal,
masked up and I’m still in Celine
Designer crimes or it wouldn’t be me

Diamonds shinin’ drive in silence
I don’t mind it I’m ridin’
Flyin’ private side by side with da
pilot Up in the sky
And I’m wildin’, stylin’ on them
and there’s no chance
Cuz we got bodies on bodies
like this a slow dance

자 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃
네 혼을 빼앗은 다음
Look what you made us do

천천히 널 잠재울 FIRE 잔인할 만큼 아름다워

I bring the pain like

This that pink venom
This that pink venom
This that pink venom
Get ‘em, get ‘em, get ‘em
Straight to ya dome like whoa whoa whoa
Straight to ya dome like ah ah ah

Taste that pink venom
Taste that pink venom
Taste that pink venom
Get ‘em, get ‘em, get ‘em
Straight to ya dome like whoa whoa whoa
Straight to ya dome like ah ah ah

원한다면 provoke us
감당 못해 and you know this

이미 퍼져버린 shot that potion
네 눈앞은 핑크빛 ocean

Come and give me all the smoke
도 아니면 모 like I’m so rock and roll

Come and give me all the smoke
다 줄 세워 봐 자 STOP DROP

I bring the pain like

La tatata La tatata La tatata La tatata
La tatata La tatata

Straight to ya
Straight to ya
Straight to ya dome like

La tatata La tatata La tatata La tatata
La tatata La tatata

I bring the pain like

دانلود اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

دانلود اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

We haven’t talked all morning
کل روز هیچ صحبتی نکردیم

Bang my head, bang my head against the wall
سرم رو به دیوار میکوبم

I’m scared, I’m falling
من ترسیدم، من دارم از بین میرم

Losing all, losing all my control
دارم کنترلمو از دست میدم، دارم از دستش میدم

And I’m tired of talking
دیگه خسته ام از حرف زدن

Feel myself saying the same old things
حس میکنم دارم همون صحبتهای قدیمی رو پیش میکشم

But this love’s important
اما این عشق مهمه

Don’t wanna lose, don’t wanna lose you this way
نمیخوام ازدست بدم ،نمیخوام اینطوری ازدستت بدم

I, I, I, I, I, I, I, I, I
من من من من من من من من من

Feel like we about to break up
حس میکنم چیزی نمونده تا رابطمون رو به هم بزنیم

I, I, I, I, I, I, I, I, I
من من من من من من من من من

Just wanna kiss and make up one last time
فقط می خوام واسه آخرین بار ببوسمت و همه چیز و درست کنم

Touch me like you touch nobody
جوری لمسم کن که تا حالا کسی رو اونجوری لمس نکردی

Put your hands all up on me
دستاتو روی بدنم بذار

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

How about we leave this party?
چطوره این مهمونی رو ترک کنیم؟

‘Cause all I want is you up on me
چون همه چیزی که می خوام اینه که تو الان روی من باشی

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

아직도 너를
تو هنوز اینجایی

못 떠나고 뭘 하고 있는 건지
نمیتونی ترکم کنی چیکار میکنی؟

언젠간은 끝날 걸
قطعا یه روزی پایان خواهد یافت

떠날 걸 알고 있지만
رابطه شکست خورده ی ما

고장난 우릴
رابطه شکست خورده ما

다시 고쳐볼 수는 없을 지
نمیتونیم درستش کنیم

아무런 말도 하지마
یه کلمه ام حرف نزن

마지막은 없어
هیچ پایانی وجود نداره

I, I, I, I, I, I, I, I, I
من من من من من من من من من

Feel like we about to break up
حس میکنم چیزی نمونده تا رابطمون رو به هم بزنیم

I, I, I, I, I, I, I, I, I
من من من من من من من من من

Just wanna kiss and make up one last time
فقط می خوام واسه آخرین بار ببوسمت و همه چیز و درست کنم

Touch me like you touch nobody
جوری لمسم کن که تا حالا کسی رو اونجوری لمس نکردی

Put your hands all up on me
دستاتو روی بدنم بذار

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

How about we leave this party?
چطوره این مهمونی رو ترک کنیم؟

‘Cause all I want is you up on me
چون همه چیزی که می خوام اینه که تو الان روی من باشی

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

그게 뭐가 되었건 다 필요 없어 너면 됐어
هر اتفاقی که بیوفته برام مهم نیست، همین که تو هستی کافیه

So tell me, can we work this whole thing out?
خوب بهم بگو، میتونیم از پسش بربیایم و همه چیز و درست کنیم؟

Work this whole thing out
میتونیم از پسش بربیایم!؟

날 처음 만났던 설레던 순간 그때처럼
مثل اون دفعه اولی که منو دیدی و قلبت به تپش افتاد

So tell me, can we work this whole thing out?
خوب بهم بگو، میتونیم از پسش بربیایم و همه چیز و درست کنیم؟

Work this whole thing out
میتونیم از پسش بربیایم!؟

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Touch me like you touch nobody
جوری لمسم کن که تا حالا کسی رو اونجوری لمس نکردی

Put your hands all up on me
دستاتو روی بدنم بذار

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

How about we leave this party?
چطوره این مهمونی رو ترک کنیم؟

‘Cause all I want is you up on me
چون همه چیزی که می خوام اینه که تو الان روی من باشی

Tired of hearing sorry
از شنیدن، متاسفم، خسته شدم

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی

Kiss, kiss and make up
بوسه، بوسه و آشتی

Kiss and make, kiss, kiss and make up
بوسه و آشتی، بوسه، بوسه و آشتی


پخش انلاین اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up


[320] دانلود اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up

[128] دانلود اهنگ دوالیپا و بلک پینک kiss and make up