دانلود اهنگ NDA از billie eilish

دانلود اهنگ NDA از billie eilish

$post_title

Did you think I’d show up in a limousine (No)

فکر می کنی من در یک لیموزین ظاهر می شدم

Had to save my money for security

باید برای امنیت پولم را جمع می کردم

Got a stalker walkin’ up and down the street

یک تعقیب کننده داشتم که داخل خیابان قدم می زد

Says he’s Satan and he’d like to meet

می گوید که او شیطان است و دوست دارد ملاقات کند

I bought a secret when I was seventeen

من یک محافظ استخدام کردم وقتی هفده سالم بود

Haven’t had a party since I got the keys

تا موقعی که کلید ها را نداشتم جشن نگرفته بودم

Had a pretty boy over, but he couldn’t stay

پسر زیبایی بود ولی نمی توانست بماند

On his way out I made him sign an NDA, mmh

وقتی داشت خارج می شد من یک نشانه NDA بر روی او گذاشتم

Yeah, I made him sign an NDA

آره من یک نشانه NDA بر روی او گذاشتم

One’s as good

یکی به همان خوبی است

‘Cause I don’t wanna

چون که نمی خواهم

You couldn’t save me, but you can’t let me go

تو نمی توانستی من را نجات بدهی ولی نمی توانی رهایم کنی

I can crave it, but you don’t need to know, oh-oh

من می توانم دفنش کنم ولی نیازی نیست تو بدانی

Mm-mm, mm-mm

Thirty under thirty for another year

سی سال زیر سی برای یک سال دیگر

I can barely go outside, I think I hate it here (Think I hate it here)

من به سختی می توانم بیرون بروم ، فکر می کنم از اینجا متنفرم (فکر کنم از اینجا بدم می آید)

Maybe I should think about a new career

شاید باید به یک شغل جدید فکر کنم

Somewhere in Kuwait where I can disappear

یک جایی در کویت جایی که بتوانم غیب شوم

I been havin’ fun gettin’ all the numb

من لذت داشتم و همه ی دیوانه ها را داشتم

Didn’t change my number, made him shut his mouth

شماره ام را عوض نکردم و کاری کردم او دهنش را ببندد

At least I gave him something he can cry about

حداقل من چیزی به او دادم که می تواند در مورد آن گریه کند

I thought about my future, but I want it now, oh-oh

من در مورد آینده ام فکر کردم ولی من الان آن را می خواهم

Want it now, mm-mm-mm

صبر کن حالا

You can’t keep me up

شما نمی توانید من را نگه دارید

You couldn’t save me, but you can’t let me go

تو نمی توانستی من را نجات بدهی ولی نمی توانی رهایم کنی

I can crave it, but you don’t need to know, oh-oh

من می توانم دفنش کنم ولی نیازی نیست تو بدانی

Did I take it too far (Did I take it too far)

آیا زیادی کشش دادم ( آیا زیادی کشش دادم)

Now I know how you are (Are)

حالا می دونم تو چگونه هستی

And it’s so hard (It’s so hard)

و خیلی سخت است

I’m so stuck (So stuck)

من خیلی گیر کردم (خیلی گیر کردم)

Think I took it too far (Too far)

فکر کنم زیادی کشش دادم

When I showed you my heart (My heart)

وقتی قلبم را به تو نشان دادم (قلبم را)

How’d it get so dark (So dark)

چجوری اینقدر تاریک شد (اینقدر تاریک)

I saw stars (I saw stars)

من ستاره ها را می بینم (من ستاره ها را می بینم)

Stars (Stars)

ستاره ها (ستاره ها)


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ billie eilish به نام NDA” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ I had a dream I got everything I wanted از billie eilish

دانلود اهنگ I had a dream I got everything I wanted از billie eilish

$post_title

I had a dream
یه خواب دیدم
I got everything I wanted
هر چی می‌خواستم رو داشتم
But when I wake up, I see you with me
ولی وقتی بیدار می‌شم تو رو کنارم می‌بینم
And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you
و بهم میگی ” تا وقتی اینجام کسی نمی‌تونه بهت آسیب بزنه
معنی آهنگ Everything I wanted از بیلی ایلیش
Don’t wanna lie here, but you can learn to
نمی‌خوام دروغ تحویلت بدم ولی می‌تونی راهشو یاد بگیری
If I could change the way that you see yourself
اگه از دستم بر می‌اومد تا دیدت رو نسبت به خودت تغییر بدم
” You wouldn’t wonder why you’re here, they don’t deserve you
اون موقع برات سوال نمی‌شد که چرا به اینجا رسیدی، اونا لیاقتت رو ندارن “
? If I knew it all then, would I do it again
اگه همه اینا رو بدونم بازم کارایی که می‌کنم رو ادامه میدم؟
? Would I do it again
بازم همین کارو می‌کنم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه آدما می‌دونستن هر چی که می‌گن یه راست می‌ره رو مخم
? What would they say instead
اون موقع به جای این حرفا چی می‌گفتن ؟
? If I knew it all then, would I do it again
اگه همه اینا رو بدونم بازم کارایی که می‌کنم رو ادامه می‌دم؟
? Would I do it again
بازم همین کارو می‌کنم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه آدما می‌دونستن هر چی که می‌گن یه راست می‌ره رو مخم
? What would they say instead
اون موقع به جای این حرفا چی می‌گفتن ؟

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ billie eilish به نام I had a dream I got everything I wanted” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود و متن ترجمه اهنگ بیلی ایلیش لاولی billie eilish lovely lyricis & Gi Remix

Thought I found a way
Thought I found a way out (found)
But you never go away (never go away)
So I guess I gotta stay now
Oh, I hope some day I’ll make it out of here
Even if it takes all night or a hundred years
Need a place to hide, but I can’t find one near
Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear
Isn’t it lovely, all alone
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home
Walkin’ out of town
Lookin’ for a better place (lookin’ for a better place)
Something’s on my mind (mind)
Always in my head space
But I know some day I’ll make it out of here
Even if it takes all night or a hundred years
Need a place to hide, but I can’t find one near
Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear
Isn’t it lovely, all alone
Heart made of glass, my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home
Whoa, yeah
Yeah, ah
Whoa, whoa
Hello, welcome home

فکر کردم یه راهی پیدا کردم
فکر کردم یه راه فرار پیدا کردم
اما تو هرگز فرار نمی کنی
پس فکر کنم حالا باید بمونم
آه امیدوارم بتونم یه روزی از اینجا بزنم بیرون
حتی اگه تمام شب یا صدها سال طول بکشه
یه مخفیگاه لازم دارم ولی این نزدیکیا نمیتونم پیداش کنم
میخوام احساس زنده بودن کنم ، بیرون نمیتونم با ترسام مبارزه کنم
دوستداشتنی نیست؟
همیشه تنهایی
قلبم از شیشه ساخته شده ، فکرم از سنگ
منو تکه تکه کن ، از پوستم تا استخوان
سلام ، به خونه خوش اومدی
دیر شده
دنبال جای بهتری می گردم
یه چیزی تو ذهنمه
همش تو سَرمه
اما میدونم یه روزی از اینجا میزنم بیرون
حتی اگه تمام شب یا صدها سال طول بکشه
یه مخفیگاه لازم دارم ولی این نزدیکیا نمیتونم پیداش کنم
میخوام زنده بودنمو حس کنم ، خرج از اینجا نمیتونم با ترسام مبارزه کنم
دوستداشتنی نیست؟
همیشه تنهایی
قلبم از شیشه ساخته شده ، فکرم از سنگ
منو تکه تکه کن ، از پوستم تا استخوان
سلام ، به خونه خوش اومدی

دانلود و متن اهنگ LOVELY بیلی ایلییش و خالید

دانلود و متن اهنگ LOVELY بیلی ایلییش و خالید

Thought I found a way

فکر کردم یه راهی پیدا کردم
Thought I found a way out
فکر کردم یه راه نجاتی پیدا کردم
But you never go away
ولی تو هیچوقت اینجا رو ترک نمیکنی
So I guess I gotta stay now
پس فکر کنم حالا دیگه منم باید بمونم
Oh, I hope some day I’ll make it out of here
آه امیدوارم یه روز بتونم از شر اینجا خلاص شم
Even if it takes all night or a hundred years
حتی اگه قرار باشه کل امشب یا صد ها سال طول بکشه
Need a place to hide, but I can’t find one near
یه جا برای مخفی شدن میخوام ولی این دور و برا نمی تونم پیداش کنم
Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear
میخوام احساس سرزندگی کنم ، بیرون از اینجا نمیتونم با ترس هام مبارزه کنم
Isn’t it lovely, all alone
قشنگ نیست ؟ تنهای تنها بودن
Heart made of glass, my mind of stone
قلبم از شیشه است و مغزم از سنگه
Tear me to pieces, skin to bone
منو تیکه تیکه میکنه ، از پوست تا استخونم رو
Hello, welcome home
سلام ، به خونه خوش اومدی
Walking out of time
دارم از بُعد زمان خارج میشم
Looking for a better place
دنبال یه جای بهتر میگردم
Something’s on my mind
یه چیزی ذهنمو مشغول کرده
Always in my head space
همش تو مغزمه
But I know someday I’ll make it out of here
ولی میدونم که یه روزی از شر اینجا خلاص میشم
Even if it takes all night or a hundred years
حتی اگه قرار باشه کل امشب یا صد ها سال طول بکشه
Need a place to hide, but I can’t find one near
یه جا برای مخفی شدن میخوام ولی این دور و برا نمی تونم پیداش کنم
Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear
میخوام احساس سرزندگی کنم ، بیرون از اینجا نمیتونم با ترس هام مبارزه کنم
Isn’t it lovely, all alone
قشنگ نیست ؟ تنهای تنها بودن
Heart made of glass, my mind of stone
قلبم از شیشه است و مغزم از سنگه
Tear me to pieces, skin to bone
منو تیکه تیکه میکنه ، از پوست تا استخونم رو
Hello, welcome home
سلام ، به خونه خوش اومدی


دانلود اهنگ LOVELY بیلی ایلیش و خالید [ 320 ]

دانلود اهنگ LOVELY بیلی ایلیش و خالید[ 128 ]

دانلود و متن اهنگ listen before I go بیلی ایلیش

دانلود و متن اهنگ listen before I go بیلی ایلیش

[Verse 1]
Take me to the rooftop
منو به پشت بوم ببر
I wanna see the world when I stop breathing, turnin’ blue
میخوام وقتی نفسم قطع میشه و کبود میشم به دنیا نگاه کنم
Tell me love is endless, don’t be so pretentious
بهم بگو عشق بی پایانه، پر مدعا نباش
Leave me like you do (Like you do)
جوری که ترکم میکنی ترکم کن
[Pre-Chorus]
If you need me, wanna see me
اگه بهم نیاز داری و میخوای منو ببینی
Better hurry ’cause I’m leavin’ soon
بهتره عجله کنی چون به زودی میرم
[Chorus]
Sorry can’t save me now
متاسفم که الان نمیتونم خودم رو نجات بدم
Sorry I don’t know how
متاسفم که نمیدونم چطوری
Sorry there’s no way out (Sorry)
متاسفم که هیچ راه دیگه ای ندارم
But down
به جز سقوط
Hmm, down
سقوط
[Verse 2]
Taste me, the salty tears on my cheek
بچش، اشک های شوری که روی گونم جاری میشه
That’s what a year-long headache does to you
این چیزیه که سردرد یک ساله باهات میکنه
I’m not okay, I feel so scattered
حالم خوب نیست خیلی پریشونم
Don’t say I’m all that matters
نگو من خیلی برات مهمم
Leave me, déjà vu (Hmm)
ترکم کن، داجوا(اتفاقی که حس میکنی قبلا دیدیش و الان برات اتفاق میفته)
[Pre-Chorus]
If you need me, wanna see me
اگه بهم نیاز داری و میخوای منو ببینی
Better hurry ’cause I’m leavin’ soon
بهتره عجله کنی چون به زودی میرم
[Chorus]
Sorry can’t save me now
متاسفم که الان نمیتونم خودم رو نجات بدم
Sorry I don’t know how
متاسفم که نمیدونم چطوری
Sorry there’s no way out (Sorry)
متاسفم که هیچ راه دیگه ای ندارم
But down
به جز سقوط
Hmm, down
سقوط
[Outro]
Call my friends and tell them that I love them
به دوستهام زنگ بزن و بهشون بگو دوسشون دارو
And I’ll miss them
و دلم براشون تنگ میشه
But I’m not sorry
اما من متاسف نیستم
Call my friends and tell them that I love them
به دوستهام زنگ بزن و بهشون بگو دوسشون دارم
And I’ll miss them
و دلم براشون تنگ میشه
Sorry
متاسفم


دانلود اهنگ listen before I go بیلی ایلیش [ 320 ]

دانلود اهنگ listen before I go بیلی ایلیش [ 128 ]

دانلود و متن اهنگ happier than ever بیلی ایلیش

When I’m away from you
وقتایی که از تو دورم
I’m happier than ever
من خوشحال تر از همیشه ام
Wish I could explain it better
کاش میتونستم بهتر منظورمو برسونم
I wish it wasn’t true, mmm
کاش که واقعیت نبود اووووم
Give me a day or two
یکی دو روز به من زمان بده
To think of something clever
تا من منطقی تر فکر کنم
To write myself a letter
برای خودم یه نامه بنویسم
To tell me what to do, mm-mm
به خودم بگم که دلم میخاد چیکار کنم
Do you read my interviews?
آیا تو گزارش های منو میخونی؟
Or do you skip my avenue?
یا از کوچه من رد میشی؟
When you said you were passin’ through
وقتی میگی من از اونجا رد شدم
Was I even on your way?
من هم تو کوچه بودم؟
I knew when I asked you to (When I asked you to)
یه چیزی بهت میگم(یه چیزی بهت میگم)
Be cool about what I was tellin’ you
اما وقتی میخام بگم آرام باش
You’d do the opposite of what you said you’d do (What you said you’d do)
میدونستم کاملا عکس چیزی که گفتی عمل خواهی کرد
And I’d end up more afraid
و این ترسمو بیشتر میکرد
Don’t say it isn’t fair
نگو که این عادلانه نیست
You clearly werеn’t aware that you made me misеrable, ooh
مشخصه که اصلا متوجه نیستی منو پریشان کردی
So if you really wanna know
اگه واقعا میخای بدونی بگم
When I’m away from you
وقتایی که از تو دورم
I’m happier than ever
من خوشحال تر از همیشه ام
Wish I could explain it better
کاش میتونستم بهتر منظورمو برسونم
I wish it wasn’t true, mmm
کاش که واقعیت نبود اووووم
You called me again, drunk in your Benz
دوباره با من تماس میگیری، در حالی که مست سوار مرسدس بنزت هستی
Drivin’ home under the influence
با منگی به سمت خونه میری
You scared me to death but I’m wastin’ my breath
خیلی منو ترسوندی ، اما من بیخودی نفسمو هدر میدم
‘Cause you only listen to your fuckin’ friends
چون که فقط به دوستهای لعنتی ت گوش میدی
I don’t relate to you
اصلا درکت نمیکنم
I don’t relate to you, no
نه تو رو درک نمیکنم
‘Cause I’d never treat me this shitty
چون که اینجوری با خودم بد نمیکردم
You made me hate this city
تو منو از این شهر متنفر کردی
معنی آهنگ خوشحال تر از همیشه بیلی ایلیش
And I don’t talk shit about you on the internet
در مورد تو در اینترنت حاشیه پراکنی نمیکنم.
Never told anyone anything bad
به هیچ کس بدی تورو نگفتم
‘Cause that shit’s embarrassing, you were my everything
چون خیلی خجالت آوره، تو همه چیز من بودی
And all that you did was make me fuckin’ sad
و تنها کاری که کردی ناراحت کردن من بود
So don’t waste the time I don’t have
وقت نداشتمو از من نگیر
And don’t try to make me feel bad
و سعی نکن باعث بشی من احساس خوبی نداشته باشم
I could talk about every time that you showed up on time
فکر میکنم به زمان هایی که سر وقت میومدی
But I’d have an empty line ’cause you never did
اما همچین چیزی رو به یاد نمیارم، چون هیچ وقت همچین چیزی نشد
Never paid any mind to my mother or friends, so I
توجه نکردم به حرفهای مادرم و دوستهام
Shut them all out for you ’cause I was a kid
بخاطر تو اونارو مجبور به سکوت کردم، چون من بچه بودم
You ruined everything good
تمام چیزهای خوبو نابود کردی
Always said you were misunderstood
همیشه گفتی منو اشتباه شناختن
Made all my moments your own
تمام خاطراتمو مال خودت کردی
Just fuckin’ leave me alone
لعنتی فقط برو تنهام بذار


دانلود اهنگ happier than ever بیلی ایلیش [ 320 ]

دانلود اهنگ happier than ever بیلی ایلیش [ 128 ]

دانلود و متن ترجمه اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش

اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش

دانلود و متن اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش

متن ترجمه اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش

I had a dream
یه خواب دیدم
I got everything I wanted
هر چی می‌خواستم رو داشتم
But when I wake up, I see you with me
ولی وقتی بیدار می‌شم تو رو کنارم می‌بینم
And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you
و بهم میگی ” تا وقتی اینجام کسی نمی‌تونه بهت آسیب بزنه
معنی آهنگ Everything I wanted از بیلی ایلیش
Don’t wanna lie here, but you can learn to
نمی‌خوام دروغ تحویلت بدم ولی می‌تونی راهشو یاد بگیری
If I could change the way that you see yourself
اگه از دستم بر می‌اومد تا دیدت رو نسبت به خودت تغییر بدم
” You wouldn’t wonder why you’re here, they don’t deserve you
اون موقع برات سوال نمی‌شد که چرا به اینجا رسیدی، اونا لیاقتت رو ندارن “
? If I knew it all then, would I do it again
اگه همه اینا رو بدونم بازم کارایی که می‌کنم رو ادامه میدم؟
? Would I do it again
بازم همین کارو می‌کنم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه آدما می‌دونستن هر چی که می‌گن یه راست می‌ره رو مخم
? What would they say instead
اون موقع به جای این حرفا چی می‌گفتن ؟
? If I knew it all then, would I do it again
اگه همه اینا رو بدونم بازم کارایی که می‌کنم رو ادامه می‌دم؟
? Would I do it again
بازم همین کارو می‌کنم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه آدما می‌دونستن هر چی که می‌گن یه راست می‌ره رو مخم
? What would they say instead
اون موقع به جای این حرفا چی می‌گفتن ؟

دانلود اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش [ 320 ]

دانلود اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش [ 128 ]

 

دانلود و متن اهنگ i love you بیلی ایلیش

دانلود و متن اهنگ i love you بیلی ایلیش

It’s not true lied to
 بهم بگو بهم دروغ گفته شده
 Crying isn’t like you, ooh
 گریه کردن به تو نمیاد (تو آدمی نیستی که گریه کنی)
 What the hell did I do
 من چی کار کردم؟
 Never been the type to
 Let someone see right through, ooh
 هیچوقت آدمی نبودم که بگذارم کسی خود واقعیم (حسای واقعیم) رو ببینه
 ?Baby, won’t you take it back
 عزیزم، نمیخوای حرفت رو پس بگیری؟
 Say you were tryna make me laugh
 بگو داشتی سعی میکردی من رو بخندونی
 And nothing has to change today
 و امروز هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد
 You didn’t mean to say “I love you
 تو قصد نداشتی بگی عاشقتم
 I love you and I don’t want to, ooh
 من عاشقتم ولی نمیخوام عاشقت باشم
 Up all night on another red-eye
 تمام شب بیدار در یک پرواز طولانی
 We wish we never learned to fly high
 کاش هیچوقت یاد نمیگرفتیم بلند پرواز کنیم
 Maybe we should just try
 To tell ourselves a good lie
 شاید فقط باید سعی کنیم به خودمون یه دروغ خوب بگیم
 I didn’t mean to make you cry, I
 من قصد نداشتم باعث شم تو گریه کنی
 ?Baby, won’t you take it back
عزیزم، نمیخوایی حرفت رو پس بگیری؟
 Say you were tryna make me laugh
بگو داشتی سعی میکردی من رو بخندونی
 And nothing has to change today
و امروز هیچ چیزی تغییر نخواهد کرو
 You didn’t mean to say “I love you
تو قصد نداشتی بگی عاشقتم
 I love you and I don’t want to, ooh
 من عاشقتم ولی نمیخوام عاشقت باشم
 The smile that you gave me
 لبخندی که بهم زدی
 Even when you felt like dying
 حتی وقتی که احساس مردن داشتی
 We fall apart as it gets dark
 درحالی که تاریک میشود ما از هم میپاشیم
 I’m in your arms in Central Park
 در دستان تو در پارک مرکزی
 There’s nothing you could do or say
 هیچ چیزی نبود که بتونی انجام بدی یا بگی
 I can’t escape the way, I love you
 نمیتونم از جوری که دوستت دارم فرار کنم
 I don’t want to, but I love you, ooh
 اینو نمیخوام ولی عاشقتم
 Ooh, ooh
 Ooh, ooh


دانلود اهنگ i love you بیلی ایلیش [ 320 ]

دانلود اهنگ i love you بیلی ایلیش [ 128 ]

دانلود و ترجمه متن اهنگ بیلی آیلیش ocean eyes

دانلود و ترجمه متن اهنگ بیلی آیلیش ocean eyes

I’ve been watching you for some time
یه مدتیه دارم نگات میکنم

Can’t stop staring at those oceans eyes
نیمتونم چشم از اون چشمان اقیانوسی تو بردارم

توضیح : بیلی چشمای معشوقش رو بخاطر رنگ آبی، عمیق و آرام بودن به اقیانوسی تشبیه میکنه که در پس ظاهر زبیاش آشفتگی و بی رحمی های زیادی پنهونه

Burning cities and napalm skies
شهر های سوخته و آسمونای شعله ور

Fifteen flares inside those ocean eyes
پونزده تا شعله تو اون چشمان اقیانوسی هستن

Your ocean eyes
چشمان اقیانوسی تو

No fair
بی انصافیه

You really know how to make me cry
تو بلدی چجوری اشکم رو دربیاری

When you gimme those ocean eyes
وقتایی که با اون چشمان اقیانوسی بهم نگاه میکنی

I’m scared
ترس برم داشته

I’ve never fallen from quite this high
تا حالا نشده که از ارتفاع به این بلندی افتاده باشم

Falling into your ocean eyes
سقوط تو عمق چشمان اقیانوسیت

Those ocean eyes
اون چشمان اقیانوسی

I’ve been walking through a world gone blind
دارم تو دنیای کور و تیره قدم بر می دارم و

Can’t stop thinking of your diamond mind
نمی تونم از فکر مغز الماسی تو در بیام

Careful creature made friends with time
یه مخلوق محتاط که دوستاش رو با گذشت زمان انتخاب میکنه

He left her lonely with a diamond mind
اون دختر رو با مغز الماسیش رها کرد

And those ocean eyes
و اون چشمان اقیانوسی

No fair
بی انصافیه

You really know how to make me cry
تو بلدی چجوری اشکم رو دربیاری

When you gimme those ocean eyes
وقتایی که با اون چشمان اقیانوسی بهم نگاه میکنی

I’m scared
ترس برم داشته

I’ve never fallen from quite this high
تا حالا نشده که از ارتفاع به این بلندی افتاده باشم

Falling into your ocean eyes
سقوط تو عمق چشمان اقیانوسیت

Those ocean eyes
اون چشمان اقیانوسی

No fair
بی انصافیه

You really know how to make me cry
تو بلدی چجوری اشکم رو دربیاری

When you gimme those ocean eyes
وقتایی که با اون چشمان اقیانوسی بهم نگاه میکنی

I’m scared
ترس برم داشته

I’ve never fallen from quite this high
تا حالا نشده که از ارتفاع به این بلندی افتاده باشم

Falling into your ocean eyes
سقوط تو عمق چشمان اقیانوسیت