دانلود و متن آهنگ کردی شاد یار یار ( حنا بندان ) جمشید مقدم

 

آهنگ کردی یار یار جمشید مقدم

دانلود و متن آهنگ کردی یار یار جمشید مقدم

متن آهنگ کوردی شاد یار یار جمشید

یا یار یار یار آی آی آی آی چه بود ای چرای هزار شو خنابندان یکی

امن له دوری را کوو خنابندان یکی تاج سرم خونی دلو خنابندان یکی

کوچت پاییزی دلبره خنابندان یکی یا ر خنابندان شدلاولان هوری لمان یکی

یا ر خنابندان شدلاولان هوری لمان یکی تو تماشای قدو بالای که دایکی به قربانی تی

تو تماشای قدوبالای که دایکی دایکی دایکی به قربان تی اره دایکی به قربان تی

یا یار یار یار زولفی شبی بین وچاوو وتنیایی چند خوشه

دسالات من نبو تو چون من دینی یا ر خنابندان شدلاولان هوری لمان یکی

یا ر خنابندان شدلاولان هوری لمان یکی تو تماشای قدو بالای که دایکی به قربانی تی

تو تماشای قدوبالای که دایکی دایکی دایکی به قربانی تی

آی آی آی شیشه ی دلم جامی غمه خنابندان یکی

شووم ساعتی بو امشو خنابندان یکی سنال بینو شیتم نکه خنابندان یکی

هر کس بینم که ظالم خنابندان یکی یا ر خنابندان شدلاولان هوری لمان یکی

یا ر خنابندان شدلاولان هوری لمان یکی تو تماشای قدو بالای که دایکی به قربانی تی

تو تماشای قد و بالای که دایکی دایکی دایکی به قربان تی اره دایکی به قربان تی یارب للیم نسینی