دانلود و متن اهنگ دیو حسن شماعی زاده

اهنگ دیو حسن شماعی زادهدانلود و متن اهنگ دیو حسن شماعی زاده

متن آهنگ دیو حسن شماعی زاده

این خونه رو کی ساخته اوسای بنا ساخته
دیوه اومد کدوم دیو دیوه اومد کدوم دیو
دیوی که توی خواب بود کدوم خواب
خوابی که تو چشاته کدوم چشم
چشمی که روزو گم کرد کدوم روز
روزی که قصد ما بود کدوم قصد
دیوه اومد دیوه اومد دیوه اومد کدوم دیو
صداش کنیم رهایی زمینی نه هوایی
انگار به فکر مایی انگار به فکر مایی
به فکر ما نبودیم از تن رها نبودیم
وگرنه دیوه دود میشد یک شبه نابود میشد
این خونه رو کی ساخته اوسای بنا ساخته
با چوب نعنا ساخته تنهای تنها ساخته
هفت درو بستی نمکی یه درو نبستی نمکی
همینه که بی عروسکی همینه که بی بادبادکی
یک الک بی دولکی همینه که بی عروسکی همینه که بی بادبادکی
این خونه رو کی ساخته اوسای بنا ساخته
با چوب نعنا ساخته تنهای تنها ساخته
خونمونو آب برده قصه رو خواب برده


پخش انلاین اهنگ این خونه رو کی ساخته حسن شماعی زاده


دانلود اهنگ این خونه رو کی ساخته حسن شماعی زاده [320]

دانلود اهنگ این خونه رو کی ساخته حسن شماعی زاده [128]