د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود آهنگ شکۆبان حسین صفامنش

دانلود آهنگ شکۆبان حسین صفامنش

حسین صفامنش خواننده مردمی کورد در جدیدترین پست خود با اجرای آهنگ شکۆبان بار دیگر در کنار مردم کورد زبان ماند و از آن ها حمایت کرد

جهت حمایت از صاحب اثر لطفا این اثر را در کانال تلگرام ایشان گوش کنید

کانال تلگرام حسین صفامنش – کلیک کنید