دانلود اهنگ قدیمی کوردی مسی شراو ها له سرم حمید حمیدی

دانلود اهنگ قدیمی کوردی مسی شراو ها له سرم حمید حمیدی

ایمشو و کوری چاو فلک

قرص و قمر میهمانمه!

مردم حسودی کم بکین

شو دا سحر میهمانمه…

مستی شراو داسه سرم

وی لاوه لاوه دی کَرم!

تا مس نکم ویره نیه چم

ای فیلمه لاوه ارمنی…

زانی و کوره هاتمه؟

و سر تپه و سه ی فاطمه!

متن اهنگ حمید حمیدی ایمشو و کوری چاو فلک

تازه اویشی چشتی نیه! اوضا خراوه ارمنی!

حساو کتاو گردم نکه

حالم خراوه دنگ نکه…

تو را وه گیس دالگد

جمکه ای کتاوه ارمنی

ایمشو و جور شراوگد

مستد بکم جور چاوگد…

دس خه ی ارای ای کوشگد

بویشی کواوه ارمنی!

زانی و کوره هاتمه

و سر تپه و سه ی فاطمه!
تازه اویشی چشتی نیه!

اوضا خراوه ارمنی! حالم خراوه ارمنی…

آهنگ سیروان غریبم قدرم بزانه حمید حمیدی

آهنگ سیروان غریبم قدرم بزانه حمید حمیدی

سیروان غریبم قدرم بزانو؛ دردی غریبی گله گرانه!
براکانم کسکانم دورم لتان؛ به لام بو همیشه لگلتانم…
قرآنک بینه بیخه داوینم ؛ له تو زیاد تر کس نلاوینم!
چمپه فرش پات مژش چون خارن؛ بالام چشکرو چارژ ناچارم…
هر بایکی میو له سر کوی لیلا؛ منیش بو بایایا اوم خوش دماخ
کاشکی روژ ازل نبای به یارم ؛ نبای به باعیث دلی خم بارم!
خرمانی خمان هاوکل باوایا؛ شنکر یکیکه یا دو شنگ و لاوا…

هر بایکی میو له سر کوی لیلا؛ منیش بو بایایا اوم خوش دماخ!

قطاری بینن خمانم بار کن؛ له شهری سنه دوس خبر دار کن!
و هر حالی بو شو برو بروم؛ ای خوامرگیر سحر چشکرو…
هر بایکی میو له سر کوی لیلا؛ منیش بو بایایا اوم خوش دماخ!

کوتوته بین مان هو کشو هو کو؛ مگر بای شمال بکینه بتول…
قسم تو دم به ذات الهی؛ وصل دوس خوشه یا گنج شاهی
هر بایکی میو له سر کوی لیلا, منیش بو بایایا اوم خوش دماخ…

 

دانلود اهنگ حمید حمیدی خدا اگر تو خدای

دانلود اهنگ حمید حمیدی خدا اگر تو خدای

خودا ئه‌گه‌ر تو خودای من به‌نه‌ی تونم

چون همیشه جان‌ ده‌رمنه‌ی تونم

کفر نه‌به به‌زاتت قه‌سم ئه‌گه‌ر من خودا بیام تو به‌نه‌م بیایت

نیه‌شتام یه ساعت ده‌ربه‌نم بیای

خودا ژیرم خاک ئه‌که‌ی بانم سه‌نگ ئه‌که‌ی

ئه‌من ده‌نگ ناکه‌م هه‌ر تو ده‌نگ ئه‌که‌ی

حاله من هه‌سم یاخوا که‌س نه‌یبه

چاوه‌ره مه‌رگم ئاخو که‌ی به

شه‌مال تو بیو کزه‌ی جه‌رگی

هه‌ژاران پیامی من به‌ره بو دوسو یاران

ب‌له‌ن ئاسمانی غوربت بو به به‌شم