کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ inna Endless

اهنگ inna Endless

دانلود اهنگ inna Endless

پخش انلاین اهنگ inna Endless

As I’m going going down
همین طور که دارم سقوط می کنم

I have dreamed a better place
من رویای جای بهتری رو داشتم

As the world turns round and round
همون طور که دنیا دور خودش می چرخه و می چرخه

Start is always in my fate
دوباره شروع کردن همیشه در سرنوشتم هستش

Sometimes you go away
بعضی وقت ها تو از پیشم میری

A million miles away
یک میلیون مایل دورتر

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من اونجا خواهم بود

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری
(فکر کنم منظورش امید و قدرت ادامه دادن زندگی)

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید سر راهم قرار بدی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life
می تونی خورشید رو به زندگی من بیاری

Now I close my eyes again
حالا من چشمام رو دوباره میبندم

And I’m thiking to myself
و با خودم فکر میکنم

Will I ever love again
آیا بازم عاشق میشم
(یعنی می تونم دوباره عاشق بشم)

Hope you’ll be a better man
امیدوارم تو مرد بهتری بشی

Sometimes you go away
بعضی وقت ها تو از پیشم میری

A million miles away
یک میلیون مایل دورتر

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من اونجا خواهم بود

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید سر راهم قرار بدی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life
می تونی خورشید رو به زندگی من بیاری

Sometimes you go away
بعضی وقت ها تو از پیشم میری

A million miles away
یک میلیون مایل دورتر

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من اونجا خواهم بود

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید سر راهم قرار بدی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life
می تونی خورشید رو به زندگی من بیاری


پخش انلاین اهنگ inna Endless


برای دانلود اهنگ inna Endless کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن ترجمه اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش

اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش

دانلود و متن اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش

متن ترجمه اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش

I had a dream
یه خواب دیدم
I got everything I wanted
هر چی می‌خواستم رو داشتم
But when I wake up, I see you with me
ولی وقتی بیدار می‌شم تو رو کنارم می‌بینم
And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you
و بهم میگی ” تا وقتی اینجام کسی نمی‌تونه بهت آسیب بزنه
معنی آهنگ Everything I wanted از بیلی ایلیش
Don’t wanna lie here, but you can learn to
نمی‌خوام دروغ تحویلت بدم ولی می‌تونی راهشو یاد بگیری
If I could change the way that you see yourself
اگه از دستم بر می‌اومد تا دیدت رو نسبت به خودت تغییر بدم
” You wouldn’t wonder why you’re here, they don’t deserve you
اون موقع برات سوال نمی‌شد که چرا به اینجا رسیدی، اونا لیاقتت رو ندارن “
? If I knew it all then, would I do it again
اگه همه اینا رو بدونم بازم کارایی که می‌کنم رو ادامه میدم؟
? Would I do it again
بازم همین کارو می‌کنم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه آدما می‌دونستن هر چی که می‌گن یه راست می‌ره رو مخم
? What would they say instead
اون موقع به جای این حرفا چی می‌گفتن ؟
? If I knew it all then, would I do it again
اگه همه اینا رو بدونم بازم کارایی که می‌کنم رو ادامه می‌دم؟
? Would I do it again
بازم همین کارو می‌کنم؟
If they knew what they said would go straight to my head
اگه آدما می‌دونستن هر چی که می‌گن یه راست می‌ره رو مخم
? What would they say instead
اون موقع به جای این حرفا چی می‌گفتن ؟

دانلود اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش [ 320 ]

دانلود اهنگ everything i wanted بیلی ایلیش [ 128 ]

 

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ dream with me از هری استایلز

اهنگ dream with me از هری استایلز

دانلود اهنگ dream with me از هری استایلز

Ooh-ooh
اووه اووه

Ooh
اوه

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

She said, “Love me like you pay me”
اون گفت “جوری بهم عشق بورز انگار بهم پول میدی”

You know I′ll be gone for so long
می دونی که من خیلی وقته که از اینجا میرم

So give me all of your love, give me something to dream about
پس بهم همه ی عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویاپردازی کنم

Ooh-ooh
اووه اووه

Staying ’til the morning
موندن تا صبح

′Cause baby, loving you is the real thing
چون عزیزم، دوست داشتن تو واقعیه

It just feels right
فقط حس درستی میده

When you give me all of your love, give me something to dream about
وقتی همه ی عشقتو بهم دادی، بهم چیزی بده که در موردش رویاپردازی کنم

(All of your love, give me something to dream about)
همه عشقتو، بهم چیزی بده که در موردش رویاپردازی کنم

So give me all of your love, give me something to dream about
پس بهم همه ی عشقتو بده، بهم چیزی بده که در موردش رویاپردازی کنم

Ooh-ooh
اووه اووه

Oh, no
اوه، نه

Ah
اه

Ah
اه

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

Give me all of your love, give me something to dream about
بهم همه ی عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویاپردازی کنم

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

Living in a daydream (it’s alright)
زندگی تو یه رویا (این خوبه)

Living in a daydream
زندگی تو یه رویا

(Give me all of your love, give me something to dream about)
(بهم همه ی عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویاپردازی کنم)

Give me all of your love
بهم همه عشقتو بده

Ooh-ooh (give me all of your love, give me something to dream about)
اوه اوه (بهم همه عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویا پردازی کنم)

Ooh (it’s alright)
اووه (این خوبه)

Ooh-ooh (give me all of your love, give me something to dream about)
اوه اوه (بهم همه عشقتو بده، بهم چیزی بده که درموردش رویا پردازی کنم)

Ah
آه


پخش انلاین اهنگ dream with me از هری استایلز


دانلود اهنگ dream with me از هری استایلز [320]

دانلود اهنگ dream with me از هری استایلز [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ graveyard هالزی

دانلود و متن اهنگ graveyard هالزی

[Verse 1]

It’s crazy when

خیلی دیوونگیه وقتی

The thing you love the most is the detriment

که چیزی که بیشتر از همه دوسش داری، اذیت و آزار رسونه

Let that sink in

بذار کم کم بفهمیش

You can think again

میتونی دوباره فک کنی

When the hand you wanna hold is a weapon and

وقتی دستی که میخای تو دستات بگیریش یه اسلحه س و

You’re nothin’ but skin

تو چیزی جز پوست نیستی

 

[Pre-Chorus]

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

چون من دارم خودمو عمیق تر حفر میکنم

(اعماق درونم رو کنکاش میکنم)

I won’t stop ’til I get where you are

این کارو متوقف نمیکنم تا موقعی که برسم به اونجایی که تو هستی

I keep running, I keep running, I keep running

من میدووم و میدووم و میدووم

 

[Chorus]

They say I may be making a mistake

اونا میگن که شاید دارم اشتباه میکنم

I would’ve followed all the way, no matter how far

من کل راه رو طی میکردم، مهم نبود چقد دور باشه

I know when you go down all your darkest roads

میدونم وقتی که تو داری تاریک ترین راه هات رو طی میکنی

I would’ve followed all the way to the graveyard

من باید کل راه رو به سمت قبرستون طی کنم

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

I won’t stop ’til I get where you are

I keep running when both my feet hurt

I won’t stop ’til I get where you are

Oh, when you go down all your darkest roads

I would’ve followed all the way to the graveyard (No, oh)

 

[Verse 2]

You look at me (Look at me)

به من نگاه میکنی

With eyes so dark, don’t know how you even see

با این چشمای به شدت سیاهت، اصن نمیدونم چجوری میتونی ببینی

You push right through me (Push right through me)

تو داری درست از طریق من راهتو پیش میبری

(شاید منظورش اینه که داری با چشمات به درون من نفوذ میکنی)

It’s gettin’ real

داره واقعی میشه

You lock the door, you’re drunk at the steering wheel

درو قفل میکنی، رو فرمون ماشین مست کردی

And I can’t conceal

و منم نمیتونم پنهان کاری کنم

 

[Pre-Chorus]

Oh, ’cause I’ve been diggin’ myself down deeper

I won’t stop ’til I get where you are

I keep running, I keep running, I keep running

 

[Chorus]

They say I may be making a mistake

I would’ve followed all the way, no matter how far

I know when you go down all your darkest roads

I would’ve followed all the way to the graveyard

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

I won’t stop ’til I get where you are

I keep running when both my feet hurt

I won’t stop ’til I get where you are

Oh, when you go down all your darkest roads

I would’ve followed all the way to the graveyard

 

[Bridge]

Oh, it’s funny how

جالبه که چطوری

The warning signs can feel like they’re butterflies

علامت های خطر میتونن حس کنن که شبیه پروانه هان

 

[Chorus]

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper

I won’t stop ’til I get where you are

I keep running when both my feet hurt

I won’t stop ’til I get where you are

Oh, when you go down all your darkest roads

I would’ve followed all the way to the graveyardدانلود اهنگ graveyard هالزی [320]

دانلود اهنگ graveyard هالزی [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

اهنگ دوالیپا dance the night

دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

Baby, you can find me under the lights
عزیزم میتونی منو زیر چراغ ها پیدا کنی

Diamonds under my eyes
الماس ها زیر چشمم هستن

Turn the rhythm up, don’t you wanna just
ریتم آهنگ رو بالا ببر، آیا نمیخوای

Come along for the ride?
بیایی باهام همراه بشی؟

Ooh, my outfit so tight
اوه، لباس من خیلی تنگه

You can see my heartbeat tonight
میتونی ضربان قلبم رو از زیرش ببینی

I can take the heat, baby, best believe
من میتونم گرما رو تحمل کنم عزیزم، بهتره باور کنی

That’s the moment I shine
این درست زمانیه ک من میدرخشم
(دوا خودش رو ب الماس تشبیه میکنه. الماس فلز گرانبهاییه که تحت فشار و دمای بالا زیبا میشه و سیقل پیدا میکنه. دوآ اینجا از این استعاره استفاده میکنه تا بگه در زمین رقص تحت هر شرایط و دمایی میرقصه و لذت میبره و مثل الماس سیاله)

‘Cause every romance shakes and it bends
چون هر رابطه عاشقانه ای شکست و بندی داره

Don’t give a damn
برام مهم نیست

When the night’s here, I don’t do tears
وقتی شب فرا میرسه، من گریه نمیکنم

Baby, no chance
عزیزم اصلا راهی نداره
I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه
(اصطلاح one hair out of place به معنای ظاهر آراسته داشتنه)

Lately, I been movin’ close to the edge
این اواخر روی لبه پرتگاه داشتم راه میرفتم
(اصطلاح close to the edge به معنای ریسک کردن و بودن در شرایط سخته)

Still be lookin’ my best
اما هنوزم خیلی خوب خودمو نگه داشتم

I stay on the beat, you can count on me
من با بیت میمونم، میتونی روم حساب کنی

I ain’t missin’ no steps
هیچ قدمی رو رد نمیکنم

‘Cause every romance shakes and it bends
چون هر رابطه عاشقانه ای شکست و بندی داره

Don’t give a damn
برام مهم نیست

When the night’s here, I don’t do tears
وقتی شب فرا میرسه، من گریه نمیکنم

Baby, no chance
عزیزم اصلا راهی نداره

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه

When my heart breaks (They never see it, never see it)
وقتی قلبم میشکنه (هیچکس نمیتونه بفهمه)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)
وقتی دنیام میلرزه (من هنوزم احساس سرزندگی میکنم)

I don’t play safe (Ooh), don’t you know about me? (Uh-huh)
من محتاط نیستم، منو نمیشناسی؟

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Even when the tears are flowin’, they’re diamonds on my face
حتی وقتی اشک هام جاری میشن، اونا الماس هایی بر روی صورتم هستن

I’ll still keep the party goin’, not one hair out of place (Yes, I can)
من همچنان به پارتی کردن ادامه میدم بدون اینکه ظاهرم به هم بریزه

Even when the tears are flowin’, they’re diamonds on my face (Yes, I can, yes, I can)
حتی وقتی اشک هام جاری میشن، اونا الماس هایی بر روی صورتم هستن

I’ll still keep the party goin’, not one hair out of place
من همچنان به پارتی کردن ادامه میدم بدون اینکه ظاهرم به هم بریزه

Watch me dance, dance the night away
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

My heart could be burnin’, but you won’t see it on my face
قلبم ممکنه از شدت درد آتیش بگیره، اما رو صورتم نشونه ای نمیبینی

Watch me dance, dance the night away (Uh-huh)
رقصیدن منو تماشا کن، شبو با رقص میگذرونم

I’ll still keep the party runnin’, not one hair out of place
من همچنان مهمونی رو میچرخونم، حتی یه تار مو هم جا به جا نمیشه

When my heart breaks (They never see it, never see it)
وقتی قلبم میشکنه (هیچکس نمیتونه بفهمه)

When my world shakes (I feel alive, I feel alive)
وقتی دنیام میلرزه (من هنوزم احساس سرزندگی میکنم)

I don’t play safe (Ooh), don’t you know about me? (Uh-huh)
من محتاط نیستم، منو نمیشناسی؟

I could dance, I could dance, I could dance
من فقط میتونم برقصم، میتونم برقصم، میتونم برقصم

Dance the night
شبو میرقصم


پخش انلاین اهنگ دوالیپا dance the night


[320] دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

[128] دانلود اهنگ دوالیپا dance the night

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice
کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ i love you بیلی ایلیش

دانلود و متن اهنگ i love you بیلی ایلیش

It’s not true lied to
 بهم بگو بهم دروغ گفته شده
 Crying isn’t like you, ooh
 گریه کردن به تو نمیاد (تو آدمی نیستی که گریه کنی)
 What the hell did I do
 من چی کار کردم؟
 Never been the type to
 Let someone see right through, ooh
 هیچوقت آدمی نبودم که بگذارم کسی خود واقعیم (حسای واقعیم) رو ببینه
 ?Baby, won’t you take it back
 عزیزم، نمیخوای حرفت رو پس بگیری؟
 Say you were tryna make me laugh
 بگو داشتی سعی میکردی من رو بخندونی
 And nothing has to change today
 و امروز هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد
 You didn’t mean to say “I love you
 تو قصد نداشتی بگی عاشقتم
 I love you and I don’t want to, ooh
 من عاشقتم ولی نمیخوام عاشقت باشم
 Up all night on another red-eye
 تمام شب بیدار در یک پرواز طولانی
 We wish we never learned to fly high
 کاش هیچوقت یاد نمیگرفتیم بلند پرواز کنیم
 Maybe we should just try
 To tell ourselves a good lie
 شاید فقط باید سعی کنیم به خودمون یه دروغ خوب بگیم
 I didn’t mean to make you cry, I
 من قصد نداشتم باعث شم تو گریه کنی
 ?Baby, won’t you take it back
عزیزم، نمیخوایی حرفت رو پس بگیری؟
 Say you were tryna make me laugh
بگو داشتی سعی میکردی من رو بخندونی
 And nothing has to change today
و امروز هیچ چیزی تغییر نخواهد کرو
 You didn’t mean to say “I love you
تو قصد نداشتی بگی عاشقتم
 I love you and I don’t want to, ooh
 من عاشقتم ولی نمیخوام عاشقت باشم
 The smile that you gave me
 لبخندی که بهم زدی
 Even when you felt like dying
 حتی وقتی که احساس مردن داشتی
 We fall apart as it gets dark
 درحالی که تاریک میشود ما از هم میپاشیم
 I’m in your arms in Central Park
 در دستان تو در پارک مرکزی
 There’s nothing you could do or say
 هیچ چیزی نبود که بتونی انجام بدی یا بگی
 I can’t escape the way, I love you
 نمیتونم از جوری که دوستت دارم فرار کنم
 I don’t want to, but I love you, ooh
 اینو نمیخوام ولی عاشقتم
 Ooh, ooh
 Ooh, ooh


دانلود اهنگ i love you بیلی ایلیش [ 320 ]

دانلود اهنگ i love you بیلی ایلیش [ 128 ]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ هری استایلز as it was

اهنگ هری استایلز as it was

دانلود اهنگ هری استایلز as it was

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you

زودباش هری، ما میخوایم به تو شب بخیر بگیم

Holdin’ me back

منو به عقب میکشه

Gravity’s holdin’ me back

جاذبه منو به گذشته میکشه

I want you to hold out the palm of your hand

دلم میخواد که دستتو بگیرم

Why don’t we leave it at that؟

چرا ول کنش نیستیم؟

Nothin’ to say

حرفی نمیشه زد

When everything gets in the way

وقتی همه چیز سر راهت قرار میگیره و مانع حرکت رو به جلوت میشه

Seems you cannot be replaced

به نظر میاد جایگزین آوردن برای تو غیر ممکنه

And I’m the one who will stay, oh-oh-oh

و من تنها کسیم که میمونه، اوه

In this world, it’s just us

در این جهان، فقط ما هستیم

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

In this world, it’s just us

در این جهان، فقط ما هستیم

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

As it was, as it was

مثل سابق، مثل سابق

You know it’s not the same

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

Answer the phone

گوشیو جواب بده

Harry, you’re no good alone

هری تنهایی برات خوب نیست

Why are you sitting at home on the floor?

چرا روی زمین نشستی؟

What kind of pills are you on?

چ قرصی انداختی”

Ringin’ the bell

زنگو میزنن

And nobody’s coming to help

و هیچکسی برای کمک نمیاد

Your daddy lives by himself

پدرت تنهایی زندگی میکنه

He just wants to know that you’re well, oh-oh-oh

فقط میخواد مطمئن شه حال تو خوبه، اوه

In this world, it’s just us

در این جهان، فقط ما هستیم

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

In this world, it’s just us

در این جهان، فقط ما هستیم

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

As it was, as it was

مثل سابق، مثل سابق

You know it’s not the same

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

Go home, get ahead, light-speed internet

برو خونه، پیشروی کن، اینترنت پر سرعت

I don’t wanna talk about the way that it was

دلم نمیخواد راجب گذشته حرف بزنم

Leave America, two kids follow her

آمریکارو ترک کن، دوتا بچه افتادن دنبالش

I don’t wanna talk about who’s doin’ it first

دلم نمیخواد راجب این حرف بزنم

که اولین نفر کی عقب کشید

As it was

مثل سابق

You know it’s not the same as it was

میدونی دیگه هیچ چیز مثل سابق نیست

As it was, as it was

مثل سابق، مثل سابق


پخش انلاین اهنگ هری استایلز as it was


[320] دنلود اهنگ هری استایلز as it was

[128] دنلود اهنگ هری استایلز as it was

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ bad at love هالزی

دانلود و متن اهنگ bad at love هالزی

 

[Verse 1]

Got a boy back home in Michigan
با یه پسر به خونه برگشتم در میشیگان

And it tastes like Jack when I′m kissin’ him
وقتی حسش مزه جک (یه مدل نوشیدنی) میده

So I told him that I never really liked his friends
بعد بهش گفتم که هیچوقت واقعا از دوستاش خوشم نمیومده

Now he′s gone, and he’s callin’ me a b—h again
حالا اون رفته و منو آدم بد صدا میکنه دوباره

There′s a guy that lives in the garden state
یه پسری هست تو ایالات گاردن (نیوجرسی) زندگی میکنه

And he told me that we′d make it ’til we graduate
و بهم گفت که ما باهمبم تا وقتی فارغ التحصیل شیم

So I told him that the music would be worth the wait
پس بهش گفتم ارزششو داره که موسیقی منتظر بمونه (تا وقتی با هم باشن سمت موسیقی نمیره)

But he wants me in the kitchen with a dinner plate
اما اون منو تو آشپزخونه با بشقاب شام میخواد

 

[Pre-Chorus]

I believe, I believe, I believe, I believe
من باور دارم، باور دارم، باور دارم، باور دارم دذاا

That we′re meant to be
ما برای هم مقدر شده ایم

But jealousy, jealousy, jealousy, jealousy
اما حسودی، حسودی حسودی حسودی

Get the best of me
بهترینا رو از من گرفت

Look, I don’t mean to frustrate, but I
ببین، نمیخوام نفوس بد بزنم اما من

Always make the same mistakes, yeah
همیشه اشتباهاتمو تکرار میکنم، آره

Always make the same mistakes ′cause
همیشه یک اشتباهو (همون اشتباه) میکنم، چونکه

 

[Chorus]

I’m bad at love (Ooh-ooh)
من تو عشق بدم (اووه اووه)

But you can′t blame me for tryin’
اما تو نمیتونی منو برای تلاش کردن سرزنش کنی

You know I’d be lyin′ sayin′
تو میدونی دروغ میگم وقتی میگم

You were the one (Ooh-ooh)
تو همون آدمی

That could finally fix me
که بلاخره تونست درستم کنه

Lookin’ at my history
به سابقم نگاه کن

I′m bad at love
من تو عشق بدم

 

[Verse 2]

Got a girl with California eyes
یه دختر با چشمای کالیفرنیایی گرفتم

And I thought that she could really be the one this time
و فکر کردم که این بار اون دیگه همونی که منتظرش بودم

But I never got the chance to make her mine
اما من هیچوقت شانسی نداشتم که اون رو واسه خودم کنم

Because she fell in love with little thin white lines
چون اون عاشق خط های سفید کوچیک بود

London girl with an attitude
دختر لندنی با طرز برخورد متفاوت

We never told no one, but we look so cute
به هیشکی نگفتیم, ولی به هم میومدیم

Both got way better things to do
هردومون کار های بهتری برای انجام دادن داریم

But I always think about it when I’m ridin′ through
اما من همیشه در مورد اون فک میکردم موقع رانندگی

[Pre-Chorus]

I believe, I believe, I believe, I believe
من باور دارم، باور دارم، باور دارم، باور دارم

That I’m in too deep
این رو که من توی جای خیلی عمیقم

And jealousy, jealousy, jealousy, jealousy
و حسودی حسودی حسودی حسودی

Get the best in me
بهترینارو ازم گرفت

Look, I don′t mean to frustrate, but I
بین، نمیخوام نامیدت کنم، اما من

Always make the same mistakes, yeah
همیشه اشتباهاتمو تکرار میکنم، آره

Always make the same mistakes ’cause
همیشه اشتباهمو تکرار میکنم چون

[Chorus]

I’m bad at love (Ooh-ooh)
من تو عشق بدم (اووه اووه)

But you can′t blame me for tryin′
اما تو نمیتونی منو برای تلاش کردن مقصر بدونی

You know I’d be lyin′ sayin’
تو میدونی دروغ میگم وقتی میگم

You were the one (Ooh-ooh)
تو همون آدمی

That could finally fix me
که بلاخره تونست درستم کنه

Lookin′ at my history
به گذشته ام نگاه میکنم

I’m bad at love (Ooh-ooh)
من تو عشق بدم (اووه اووه)

 

[Post-Chorus]

Oh, you know, you know
اووو ، میدونی ، میدونی

You know, you know (Ooh-ooh)
میدونی، میدونی (اووه-اووه)

I′m bad at love (Ooh-ooh)
من تو عشق بدم

I’m bad at love, yeah (Ooh-ooh)
من توی عشق بدم، آره (اووه اووه)

[Bridge]

I know that you’re afraid
می دونم که واهمه داری

I′m gonna walk away
که من برم

Each time the feelin′ fades
هر دفعه که این حس محو میشه

Each time the feelin’ fades
هر بار این احساس گم میشه

I know that you′re afraid
من می دونم تو میترسی

I’m gonna walk away
من میخوام که راه برم

Each time the feelin′ fades
هر دفعه که این حس محو میشه

[Chorus]

You know I’m bad at love (Ooh-ooh)
تو میدونی من توی عشق بدم (اووه اووه)

But you can′t blame me for tryin’
اما تو نمیتونی منو برای تلاش کردن مقصر بدونی

You know I’d be lyin′ sayin′
تو میدونی دروغ میگم وقتی میگم

You were the one (Ooh-ooh)
تو همون آدمی

That could finally fix me
که بلاخره تونست درستم کنه

Lookin’ at my history
به سابقم نگاه کن

I′m bad at love (Ooh-ooh)
من تو عشق بدم

 

[Post-Chorus]

Oh, you know, you know
اووو ، میدونی ، میدونی

You know, you know (Ooh-ooh)
میدونی،میدونی (اووه-اووه)

I’m bad at love (Ooh-ooh)
من تو عشق بدم (اووه اووه)

Oh, oh
اوه ، اوهدانلود اهنگ bad at love هالزی [320]

دانلود اهنگ bad at love هالزی [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ دوالیپا یک بوسه

اهنگ دوالیپا یک بوسه

دانلود اهنگ دوالیپا یک بوسه

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

Let me take the night, I′ll love real easy
بذار امشب واسه من باشه، عشق من خیلی سادست

And I know that you’ll still wanna see me
و می دونم هنوز میخوای منو ببینی

On the Sunday morning, music real loud
صبح یکشنبه، موسیقی خیلی بلنده

Let me love you while the moon is still out
بذار عاشقت باشم تا وقتی که ماه هنوز بیرون هست

Something in you, lit up Heaven in me
یه چیزی درون تو بهشت درون منو روشن میکنه

The feeling won′t let me sleep
این حس نمیذاره خوابم ببره

‘Cause I’m lost in the way you move
چون من تو مدلی که تو حرکت میکنی گم شدم

The way you feel
مدلی که تو حس میکنی

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities
احتمالا

I look like all you need
انگار همونیم که میخوای

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One
One
One
One
یک
I just want to feel your skin on mine
فقط میخوام پوستتو روی پوستم حس کنم

Feel your eyes do the exploring
چشات که دارن کاوش میکنن

Passion in the message when you smile
اشتیاق توی پیامت وقتی که لبخند میزنی

Take my time
وقتمو بگذرون
Something in you, lit up Heaven in me
یه چیزی درون تو بهشت درون منو روشن میکنه

The feeling won′t let me sleep
این حس نمیذاره خوابم ببره

′Cause I’m lost in the way you move
چون من در حرکات و احساساتت گم شدم

The way you feel
مدلی که تو حس میکنی

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One
One
One
One
یک
See Wonderland in your eyes, oh
عجایب رو تو چشمات میبینم

Might need your company tonight
ممکنه که به همراهی تو واسه امشب نیاز داشته باشم

Something in you, lit up Heaven in me
یه چیزی درون تو بهشت درون منو روشن میکنه

The feeling won′t let me sleep
این حس نمیذاره خوابم ببره

‘Cause I′m lost in the way you move
چون من در حرکات و احساساتت گم شدم

The way you feel
مدلی که تو حس میکنی

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One kiss is all it takes
یه بوسه تنها چیزیه که نیازه

Falling in love with me
که عاشق من بشی

Possibilities, I look like all you need
احتمالا، من تمام چیزی هستم که نياز داری

One
One
One
One
یک


پخش انلاین اهنگ دوالیپا یک بوسه


دانلود اهنگ دوالیپا یک بوسه [320]

دانلود اهنگ دوالیپا یک بوسه [128]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373