دانلود و متن آهنگ یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد محمدرضا شجریان

دانلود و متن آهنگ یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد محمدرضا شجریانیاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد…

دوستی کی آخر آمد؛ دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد؛ خضر فرخ پی کجاست

خون چکید از شاخ گل ابر بهاران را چه شد…

کس نمیگوید که یاری داشت، حق دوستی

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد…

لعلی از کان مروت برنیامد سالهاست

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار…

مهربانی کی سر آمد؛ شهریاران را چه شد

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست…

عندلیبان را چه پیش آمد؛ هزاران را چه شد

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند

کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد

دانلود و متن آهنگ من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی محمدرضا شجریان

آهنگ من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی محمدرضا شجریان

دانلود و متن آهنگ من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی محمدرضا شجریان

من چرا دل به تو دادم که دلم میشکنی

من چرا دل به تو دادم ، که دلم میشکنی

یا چه کـردم که نگه باز به من می نکنـی

یا چه کردم! که نگه باز به من می نکنی

دل و جانم به تو مشغول نظر در چپ و راست

تا نگویند رقیبان تا نگویند رقیبان

که تو منظور منی

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

دانلود و متن اهنگ ساقی بیا که عشق ندا میکند بلند محمد رضا شجریان

دانلود و متن اهنگ دل ز تنهایی به جان امد محمدرضا شجریان

اهنگ دل ز تنهایی به جان امد محمدرضا شجریان

دانلود اهنگ دل ز تنهایی به جان امد محمدرضا شجریان

متن اهنگ دل ز تنهایی به جان امد محمدرضا شجریان

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی
چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو
ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی
زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت
صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل
شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی
اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست
رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمی
آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی
گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق
کاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی


پخش انلاین اهنگ دل ز تنهایی به جان امد محمدرضا شجریان


دانلود اهنگ دل ز تنهایی به جان امد محمدرضا شجریان [320]

دانلود اهنگ دل ز تنهایی به جان امد محمدرضا شجریان [128]

دانلود آهنگ او می کشد قلاب را مقدار یار هم نفس همایون شجریان

دانلود آهنگ او می کشد قلاب را همایون شجریان

دانلود آهنگ او می کشد قلاب را مقدار یار هم نفس همایون شجریان

مقدار یار هم نفس همایون شجریان

او میکشد قلاب را
او میکشد قلاب را
او میکشد قلاب را
ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را
اول مرا سیراب کن، وآن گه بده اصحاب را

من نیز چشم از خواب خوش بر می‌نکردم پیش از این
روز فراقِ دوستان، شب‌خوش بگفتم خواب را
من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این
روز فراقِ دوستان، شب‌خوش
شب‌خوش شب‌خوش بگفتم خواب را
شب‌خوش بگفتم خواب را

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس
مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس
ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را
سعدی چو جورش می بری نزدیک او دیگر مرو
سعدی چو جورش می‌ بری نزدیک او دیگر مرو
ای بی‌بصر من می ‌روم او می‌کشد قلاب را

او می‌کشد قلاب را
او می‌کشد قلاب را
او می‌کشد قلاب را


دانلود و متن آهنگ میروی و گریه می آید مرا همایون شجریان گریه می آید مرا

دانلود و متن آهنگ میروی و گریه می آید مرا همایون شجریان گریه می آید مرا

آبی که از این دیده چو خون میریزد

خون است بیا ببین که چون میریزد

پیداست که خون من چه برداشت کند

دل می‌ خورد و دیده برون می‌ریزد

آبی که از این دیده چو خون میریزد

خون است بیا ببین که چون میریزد

پیداست که خون من چه برداشت کند

دل می‌ خورد و دیده برون می‌ریزد

میروی و گریه می آید مرا

اندکی بنشین که باران بگذرد

میروی و گریه می آید مرا

اندکی بنشین که باران بگذرد


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ همایون شجریان با نام میروی و گریه می آید مرا“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


دانلود اهنگ میروی و گریه می آید مرا همایون شجریان[320]

دانلود اهنگ میروی و گریه می آید مرا همایون شجریان[128]

دانلود و متن آهنگ جدید همایون شجریان بیدار شو

Download New Music Homayoun Shajarian – Bidar Sho

بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو

بیزار شو بیزار شو وز خویش هم بیزار شو

آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان

خواهی که آید پیش تو بیمار شو بیمار شو بیمار شو

بیمار شو بیمار شو بیمار شو

بی چون تو را بی چون کند روی تو را گلگون کند

خار از کفت بیرون کند وآنگه سوی گلزار شو

بی چون تو را بی چون کند روی تو را گلگون کند

خار از کفت بیرون کند وآنگه سوی گلزار شو

مشنو تو هر مکر و فسون خون را چرا شویی به خون

همچون قدح شو سرنگون و آنگاه دردی خوار شو

این سینه را چون غار دان خلوتگه آن یار دان

گر یار غاری هین بیا در غار شو در غار شو

آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان

خواهی که آید پیش تو بیمار شو بیمار شو بیمار شو

بیمار شو بیمار شو بیمار شو

در گردش چوگان او چون گوی شو چون گوی شو

وز بهر نقل کرکسش مردار شو مردار شو

تو مرد نیک ساده ای زر را به دزدان داده ای

خواهی بدانی دزد را طرار شو طرار شو

طرار شو طرار شو بیدار شو

پخش آنلاین آهنگ

دانلود اهنگ بیدار شو همایون شجریان

دانلود و متن اهنگ گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد همایون شجریان

اهنگ گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد همایون شجریان

اهنگ گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد همایون شجریان

متن اهنگ گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد همایون شجریان

ساقیا می بده و غم مخور

می بده و غم مخور از دشمن و دوست

که به کام دل ما

آن بشد و این آمد

که به کام دل ما

آن بشد و این آمد

مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست

هوادار کمان ابروییست

مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست

هوادار کمان ابروییست

ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

گریه آبی رخ سوختگان باز آمد

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد

سحر از دولت بیداد به بالین امد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی در کش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین امد

تا ببینی که نگارت به چه آیین امد

رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار

گریه اش بر ثمن و سوسن و نسرین امد

گریه اش بر ثمن و سوسن و نسرین امد

رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار

گریه اش بر ثمن و سوسن و نسرین امد

گریه اش بر ثمن و سوسن و نسرین امد

ساقیا می بده و غم مخور

می بده و غم مخور از دشمن و دوست

که به کام دل ما

آن بشد و این آمد

که به کام دل ما

آن بشد و این آمد

مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست

هوادار کمان ابروییست


پخش انلاین اهنگ اهنگ گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد همایون شجریان


دانلود اهنگ مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست ای کبوتر نگران باش که شاهین امد همایون شجریان [320]

دانلود اهنگ مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست ای کبوتر نگران باش که شاهین امد همایون شجریان [128]

دانلود آهنگ نمانده در دلم دگر توان دوری علیرضا قربانی

دانلود آهنگ نمانده در دلم دگر توان دوری علیرضا قربانی

روزگار غریبیست نازنین

دهانت را میبویند

مبادا گفته باشی دوستت دارم دوستت دارم

دلت را میبویند دلت را میبویند

مبادا شعله ای در آن نهان باشد

روزگار غریبیست روزگار غریبیست نازنین

روزگار غریبیست نازنین

آنکه بر در میکوبد شباهنگام

به کشتن چراغ آمده است

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

به اندیشیدن خطر مکن خدای را

در پستوی خانه نهان باید کرد

روزگار غریبیست روزگار غریبیست نازنین

نمانده در دلم دگر توان دوری

چه سود از این سکوت و آه از این صبوری♫♪♭

آهنگ و متن آهنگ مشنو ای دوست غیر از تو مرا یاری هست محمدرضا شجریان


آهنگ و متن آهنگ مشنو ای دوست غیر از تو مرا یاری هست محمدرضا شجریان

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست
یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس
که به هر حلقه موییت گرفتاری هست
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید
تا ندیدست تو را بر منش انکاری هست
گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم
همه دانند که در صحبت گل خاری هست
همه را هست همین داغ محبت که مراست
نه که مستم من و در دور تو هشیاری هست