دانلود و متن آهنگ باخ باخ بیر منه باخ رحیم شهریاری

آهنگ باخ باخ بیر منه باخ رحیم شهریاری

دانلود و متن آهنگ باخ باخ بیر منه باخ رحیم شهریاری

متن آهنگ باخ باخ بیر منه باخ رحیم شهریاری

گئجه لری رویامداسان هر شب توی رویام هستی
گورورمکی یانیمداسان میبینم که کنارمی
هانسی دوزدی هانسی یالان کدومش حقیقته کدومش دروغ
اولورم سنین ایچین یانیرام سنین ایچین میمیرم برات میسوزم برات

https://media-vip.my-pishvaz.com/upmusics/Tracks/Songs/Rahim%20Shahriari%20|%20Baakh%20Baakh(UpMusic).mp3e=1683665246