کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن ترجمه اهنگ ریحانا دایموند diamonds

اهنگ ریحانا دایموند

دانلود و متن اهنگ دایموند ریحانا diamonds

ترجمه اهنگ ریحانا diamonds

Find light in the beautiful sea, I choose to be happy

نور و روشنایی رو در دریایی زیبا پیدا کردم ، خوشحالی رو انتخاب کردم

You and I, you and I , we’re like diamonds in the sky

تو و من، تو و من؛ ما مثل الماس های توی آسمونیم

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

تو یه ستاره دنباله داری که میبینم، تصوری الهام آوری

When you hold me, I’m alive

وقتی در آغوش تو هستم زنده ام

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمونیم

I knew that we’d become one right away

من میدونستم که ما سریع یکی میشیم

Oh, right away

خیلی سریع

At first sight I felt the energy of sun rays

در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes

زندگی رو در چشمات دیدم

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Palms rise to the universe, as we moonshine and molly

دستامونو به سمت جهان و کائنات بلند میکنیم

Feel the warmth, we’ll never die

گرما رو احساس کن، ما هیچوقت نمیمیریم

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی اسمان

You’re a shooting star I see, a vision of ecstasy

تو یه ستاره دنباله داری که میبینم، تصوری الهام آوری

When you hold me, I’m alive

وقتی در آغوش تو هستم زنده ام

We’re like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمونیم

At first sight I felt the energy of sun rays

در اولین نظر ، من پرتو (درخشش) های خورشید رو حس کردم

I saw the life inside your eyes

زندگی رو در چشمات دیدم

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

Shining bright like a diamond

مثل یه الماس میدرخشی

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Shine bright like a diamond

روشن و درخشان مثل یه الماس بدرخش

So shine bright tonight

پس امشب بدرخش

You and I

تو و من

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

Eye to eye

چشم تو چشم

So alive

بسیار روشن و سرزنده

We’re beautiful like diamonds in the sky

مثل الماس های توی آسمون زیباییم

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ ریحانا ONLY GIRL

اهنگ ریحانا ONLY GIRL

دانلود اهنگ ریحانا ONLY GIRL

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la

لا-لا-لا-لا (اوه، آره)
La-la-la-la (uh, yeah)

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la
می خواهم مرا دوست داشته باشی
I want you to love me

مثل اینکه من یک سواری داغ هستم (آه، آره)
Like I’m a hot ride (uh, yeah)

به من فکر کن (آه)
Be thinking of me (uh)

انجام کاری که دوست داری
Doing what you like

پس پسر دنیا رو فراموش کن
So, boy, forget about the world

چون امشب من و تو هستیم (آره)
‘Cause it’s gon’ be me and you tonight (yeah)

میخواهم کاری کنم که التماسش کنی
I wanna make you beg for it

بعد من مجبورت می کنم غرورت را قورت بدهی، اوه (اوه، اوه)
Then I’ma make you swallow your pride, oh (uh, uh)
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

چگونه به شما احساس مرد بودن بدهید، بله
How to make you feel like a man, yeah
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

فقط یکی
Only one
می خواهم آن را بگیری (آه)
Want you to take it (uh)

مثل یک دزد در شب (آه)
Like a thief in the night (uh)

مرا مثل بالش نگه دار
Hold me like a pillow

کاری کن که احساس خوبی داشته باشم (اوه)
Make me feel right (uh)

عزیزم، من تمام رازهایم را که دارم به تو می گویم
Baby, I’ll tell you all my secrets that I’m keeping

شما می توانید وارد شوید (آره)
You can come inside (yeah)

و وقتی وارد می شوید، از آن خارج نمی شوید
And when you enter, you ain’t leaving

شب اسیر من باش آه
Be my prisoner for the night, oh
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

فقط یکی
Only one
مرا سوار کن، سوار شو
Take me for a ride, ride

اوه عزیزم منو ببر بالا، بالا
Oh, baby, take me high, high

بگذار بلند شوی، برخیز
Let me make you rise, rise

اوه، کاری کن که تمام شب، شب ادامه داشته باشد
Oh, make it last all night, night
مرا سوار کن، سوار شو
Take me for a ride, ride

اوه عزیزم منو ببر بالا، بالا
Oh, baby, take me high, high

بگذار بلند شوی، برخیز
Let me make you rise, rise

کاری کن که تمام شب دوام بیاورد
Make it last all night
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

چگونه به شما احساس مرد بودن بدهید
How to make you feel like a man
تنها دختر در جهان
Only girl in the world

دختری در دنیا
Girl in the world

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

دختری در دنیا
Girl in the world


پخش انلاین اهنگ اهنگ ریحانا ONLY GIRL


برای دانلود اهنگ کلیک کنید


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373