دانلود و متن اهنگ شاد خواب و خیال من چک نزن نه چونه سارن

اهنگ شاد چک نزن نه چونه سارن

دانلود و متن اهنگ شاد خواب و خیال من چک نزن نه چونه سارن

متن اهنگ خواب خیال من شور اشتیاق من

خواب و خیال من شور و اشتیاق من

بی تو به سر نمیشه عشق بی همتای من

کاش بارون بزنه لای موهای بهار

تا کنارم بمونی غم بره از دل ما

چک نزن نه چونه برام نگیر بهونه

بزار دنیا بدونه عشق میمونه

چک نزن نه چونه اخه دیگه نداری بهونه

حنات رنگی نداره آی دیوونه

سر بزار رو شونه ی من دل من گرم توئه

این دل دیوونه من حواسش پرت توئه

خلوت چشای مستت دوای درد منه

اخمت وقتی که قهری نقطه ضعف منه