دانلود و متن اهنگ دو هفته علیرضا قمیشی

دانلود و متن اهنگ دو هفته علیرضا قمیشی

تو دو هفته به تو عادت کرده بودم

تو دو هفته به تو عادت کرده بودم

انگاری عاشق شدن ساعت نداره

لحظه های ما غم غربت نداره

تو رو بی وقفه می خوام نازنینم
اگرچه دل به عشق عادت نداره
عمر این دلبستگی کوتاهه کوتاه
لحظه تولد عشق نیمه ی ماه
تو دو هفته عشق و من با تو شناختم
با من از فردا بگو ای عشق دلخواه
تو دو هفته به تو عادت کرده بودم
من با اون چشمات رفاقت کرده بودم
روزی صد بار پیش این دل دیوونه
از نبودنت شکایت کرده بودم
تو دو هفته زندگی رنگ امید شد
دفتر تاریک قلب من سفید شد
تو چیکار کردی که تو این فرصت کم
اون گذشته های غمگین ناپدید شد
بگو از عاشق شدن تو خواب و رویا
از شکفتن تو نگاه اطلسی ها
من تو رو از قصه ی چشات شناختم
بیا همسفر بشیم تا ته دنیا
عمر این دلبستگی کوتاهه کوتاه
لحظه تولد عشق نیمه ی ماه
تو دو هفته عشق و من با تو شناختم
با من از فردا بگو ای عشق دلخواه
تو دو هفته به تو عادت کرده بودم
من با اون چشمات رفاقت کرده بودم
روزی صد بار پیش این دل دیوونه
از نبودنت شکایت کرده بودم
تو دو هفته زندگی رنگ امید شد
دفتر تاریک قلب من سفید شد
تو چیکار کردی که تو این فرصت کم
اون گذشته های غمگین ناپدید شد
تو دو هفته زندگی رنگ امید شد
دفتر تاریک قلب من سفید شد
تو چیکار کردی که تو این فرصت کم
اون گذشته های غمگین ناپدید شد
تو دو هفته به تو عادت کرده بودم
تو دو هفته به تو عادت کرده بودم


دانلود اهنگ دو هفته علیرضا قمیشی [ 320 ]

دانلود اهنگ دو هفته علیرضا قمیشی [ 128 ]