دانلود و متن آهنگ محسن میرزاده بهار

آهنگ بهارم بهارم محسن میرزازاده

دانلود و متن آهنگ محسن میرزاده بهار

متن آهنگ محسن میرزاده بهار

بارش باری له‌ سر داران؛

بهار هانی ژه‌ گولزاران

دیسا کنین لیڤی یاران؛

خوادی باران…

خوادی باران

وره‌ بفکر بهارن هات

بهاران، نرمه‌ باران هات…

ژه‌ جینگل دنگی داران هات

خجایی کنی یاران هات

دانلود و متن آهنگ بیا تا غم بمیره خوشیها جون بگیره محسن ابراهیم زاده

آهنگ بیا تا غم بمیره خوشیها جون بگیره محسن ابراهیم زاده

دانلود و متن آهنگ بیا تا غم بمیره خوشیها جون بگیره محسن ابراهیم زاده

 

بارش باری له‌ سر داران؛ بهار هانی ژه‌ گولزاران
دیسا کنین لیڤی یاران؛ خوادی باران… خوادی باران
وره‌ بفکر بهارن هات؛ بهاران، نرمه‌ باران هات…
ژه‌ جینگل دنگی داران هات؛ خجایی کنی یاران هات