دانلود و متن اهنگ این همه قصه فردوس تمنای بهشت همایون شجریان

اهنگ این همه قصه فردوس تمنای بهشت همایون شجریان


دانلود و متن اهنگ این همه قصه فردوس تمنای بهشت همایون شجریانمتن اهنگ این همه قصه فردوس همایون شجریان

شاعر نشود فاش کسی  : امیر هوشنگ ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

گوش کن با لب خاموش سخن می گویم

پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

حالیا چشم جهانی نگران من و توست

گر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید

همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست

گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه

ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست

این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت

گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توست

نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل

هر کجا نامه ی عشق است نشان من و توست

سایه ز آتشکده ی ماست فروغ مه و مهر

وه ازین آتش روشن که به جان من و توست”

دانلود و متن اهنگ چه دانستم که این سودا همایون شجریان

اهنگ چه دانستم که این سودا همایون شجریان


اهنگ چه دانستم که این سودا همایون شجریان


متن اهنگ همایون شجریان چه دانستم که این سودا

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون

دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون

چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید

چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون

زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد

که هر تخته فروریزد ز گردش‌های گوناگون

نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را

چنان دریای بی‌پایان شود بی‌آب چون هامون

چه دانم‌های بسیار است لیکن من نمی‌دانم

که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون

دانلود و متن اهنگ با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان

اهنگ با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان


دانلود و متن اهنگ با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان

شعر: اهورا ایمان

متن آهنگ غمگین با من امشب زیر باران گریه کن همایون شجریان

با من امشب زیر باران گریه کن

سر به زانوی خیابان گریه کن

مو به مو پیچ وخم هر کوچه را

ملودی: فردین خلعتبری

با خم موی پریشان گریه کن!

یا از اول دل به رویایی نبند

یا بر این رویای ویران گریه کن!

عشق سلطان است و باقی بنده ایم

زیر تیغش پایکوبان گریه کن

درد را باران نمی شوید ولی

زیر باران زیر باران گریه کن