دانلود و متن اهنگ دیدی ای تنها امیدم ویگن

اهنگ دیدی ای تنها امیدم ویگن

دانلود و متن اهنگ دیدی ای تنها امیدم ویگن

متن اهنگ دیدی ای تنها امیدم ویگن

دیدی ای تنها امیدم آنچه که گفتی شنیدم
با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم
دیدی ای آرام جانم تاکنون وصلت ندیدم
گر به من مهری نداری میدهی از چه نویدم

یا وفا کن یا جوابم کن بعد از این کمتر عتابم کن
سرخوش و مست از شرابم کن همچون دوران گذشته
تا به کی در فکر شور و شر تا به کی در فکر سیم و زر
لحظه ای در خاطرت آور عهد و پیمان گذشته

ای امید زندگانی تا به کی نامهربانی
گو چه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانی
دیدی ای تنها امیدم آنچه که گفتی شنیدم
با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم
دیدی ای آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم
گر به من مهری نداری میدهی از چه نویدم

یا وفا کن یا جوابم کن بعد از این کمتر عتابم کن
سرخوش و مست از شرابم کن همچون دوران گذشته
تا به کی در فکر شور و شر تا به کی در فکر سیم و زر
لحظه ای در خاطرت آور عهد و پیمان گذشته


پخش انلاین اهنگ دیدی ای تنها امیدم از ویگن

دانلود اهنگ دیدی ای تنها امیدم ویگن [320]

دانلود اهنگ دیدی ای تنها امیدم ویگن [128]

دانلود 40 اهنگ برتر ویگن

دانلود 40 اهنگ برتر ویگن

دانلود 40 اهنگ برتر ویگن

 


هم اکنون شنونده ” 40 اهنگ برتر ویگن “ از سایت دانلود اهنگ بیت تونز باشید


اهنگ آخ دلم تنگه ویگن

هم اکنون شنونده ” اهنگ آخ دلم تنگه ویگن “ از گلچین 40 آهنگ برتر ویگن از سایت دانلود اهنگ بیت تونز باشید

دانلود اهنگ آخ دلم تنگه ویگن


اهنگ آخ جون ویگن

هم اکنون شنونده ” اهنگ آخ جون ویگن “ از گلچین 40 آهنگ برتر ویگن از سایت دانلود اهنگ بیت تونز باشید

دانلود اهنگ آخ جون ویگن


اهنگ اسب ابلق سم طلا ویگن

دانلود اهنگ اسب ابلق سم طلا


اهنگ اواز خان ویگن

دانلود اهنگ اواز خان ویگن


اهنگ بابا کرم ویگن

دانلود اهنگ بابا کرم ویگن


اهنگ بارون بارونه ویگن

دانلود اهنگ بارون بارونه ویگن


اهنگ بازگشتم ویگن

دانلود اهنگ بازگشتم ویگن


اهنگ بازگشت دوباره ویگن

دانلود اهنگ بازگشت دوباره ویگن


اهنگ به خاطر تو ویگن

دانلود اهنگ به خاطر تو ویگن


اهنگ به یاد تهران ویگن

دانلود اهنگ به یاد تهران ویگن


اهنگ بیا پریا ویگن

دانلود اهنگ بیا پریا ویگن


اهنگ بیگانه بیا ویگن

دانلود اهنگ بیگانه بیا ویگن


اهنگ بی قرار ویگن

دانلود بی قرار ویگن


اهنگ بی پناه ویگن

دانلود اهنگ بی پناه ویگن


اهنگ بردی از یادم ویگن

دانلود اهنگ بردی از یادم ویگن


اهنگ چشمان گریان ویگن

دانلود اهنگ چشمان گریان ویگن


اهنگ داد غریبی ویگن

دانلود اهنگ داد غریبی ویگن


اهنگ دلم میخواست ویگن

دانلود اهنگ دلم میخواست ویگن


اهنگ دل دیووانه ویگن

دانلود اهنگ دل دیووانه ویگن


اهنگ دو کبوتر ویگن

دانلود اهنگ دو کبوتر ویگن


اهنگ الهه ناز ویگن

دانلود اهنگ الهه ناز ویگن


اهنگ قصه عشق ویگن

دانلود اهنگ قصه عشق ویگن


اهنگ گل بوسه ویگن

دانلود اهنگ گل بوسه ویگن


اهنگ گل سرخ ویگن

دانلود اهنگ گل سرخ ویگن


اهنگ همیشه یاد توام ویگن

دانلود اهنگ همیشه یاد توام ویگن


اهنگ خواب ناز ویگن

دانلود اهنگ خواب ناز ویگن


اهنگ خدانگهدار ویگن

دانلود اهنگ خدانگهدار ویگن


اهنگ مرا ببوس ویگن

دانلود اهنگ مرا ببوس ویگن


اهنگ نازنین افغانی ویگن

دانلود اهنگ نازنین افغانی ویگن


 اهنگ الگو ویگن

دانلود اهنگ الگو ویگن


اهنگ پشیمون ویگن

دانلود اهنگ پشیمون ویگن


اهنگ رقیب ویگن

دانلود اهنگ رقیب ویگن


اهنگ ساقی ویگن

دانلود اهنگ ساقی ویگن


اهنگ شانه ویگن

دانلود اهنگ شانه ویگن


اهنگ ترانه من ویگن

دانلود اهنگ ترانه من ویگن


اهنگ چرا نمیرقصی ویگن

دانلود اهنگ چرا نمیرقصی


اهنگ لالائی ویگن

دانلود اهنگ لالائی ویگن 


اهنگ مهتاب ویگن

دانلود اهنگ مهتاب ویگن


اهنگ شاه دوماد ویگن

دانلود اهنگ شاه دوماد ویگن


اهنگ یارمو میخوام ویگن

دانلود اهنگ یارمو میخوام ویگن