کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ dream on از aerosmith

دانلود و متن اهنگ dream on از aerosmith

Every time that I look in the mirror
هر زمان به آینه نگاه میکنم.
All these lines in my face gettin’ clearer
تمام خطوط چهره ام آشکار میشود
The past is gone
گذشته ها گذشته
It went by like dusk to dawn
شبیه طلوع که غروب میشه
Isn’t that the way
ایا این راه درستی نیست؟
Everybody’s got their dues in life to pay
همه در زندگی باید غرامت بپردازند

Yeah, I know nobody knows
بله، میدانم که کسی نمیداند
Where it comes and where it goes
از کجا آمده و به کجا میرود (از کجا آمده ایم و به کجا می رویم منظورش معنی و مفهوم زندگی هست)
I know it’s everybody’s sin
میدانم که همه گناهکارند
You got to lose to know how to win
تو باید شکست بخوری تا بفهمی چطور پیروز شوی (شکست لازمه پیروزیه)

Half my life’s in books’ written pages
نصف عمر من بین صفحات کتابها نوشته شده
Live and learn from fools and from sages
زندگی کردم و از احمق ها و دانایان یاد گرفتم
You know it’s true
تو میدانی که این درست است
All the things
همه چیز
Come back to you
به خودت برمیگردد

Sing with me
با من بخون
Sing for the year
برای سال بخوان
Sing for the laughter and sing for the tear
برای خنده ها و اشک ها بخوان
Sing it with me
با من بخونش
If it’s just for today
حتی اگر فقط برای امروز باشد
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
شاید فردا، خدای خوبی ها تو را از اینجا (از این دنیا) ببرد

Well, sing with me
حالا،با من بخوان
Sing for the year
برای سال بخوان
Sing for the laughter and sing for the tear
برای خنده ها و اشک ها بخوان
Sing it with me
با من بخونش
If it’s just for today
حتی اگر فقط برای امروز باشد
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
شاید فردا،خدای خوبی ها تو را از اینجا ببرد

Dream on, dream on, dream on
رویاپردازی کن ، رویاپردازی کن ، رویاپردازی کن
Dream yourself a dream come true
برای خودت رویا پردازی کن تا واقعی بشه
Dream until your dream comes true
رویاپردازی کن تا زمانی که رویاهایت به واقعیت بپیوندند

Sing with me
با من بخون
Sing for the year
برای امسال بخوان
Sing for the laughter and sing for the tear
برای خنده ها و اشک ها بخوان
Sing it with me
با من بخونش
If it’s just for today
حتی اگر فقط برای امروز باشد
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
شاید فردا،خدای خوبی ها تو را از اینجا ببرد
Sing with me
با من بخون
Sing for the year
برای سال بخوان
Sing for the laughter and sing for the tear
برای خنده ها و اشک ها بخوان
Sing it with me
با من بخونش
If it’s just for today
حتی اگر فقط برای امروز باشد
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
شاید فردا،خدای خوبی ها تو را از اینجا ببرد[320] دانلود اهنگ dream on از aerosmith

[128] دانلود اهنگ dream on از aerosmith


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373