دانلود ومتن اهنگ هپی برس دی عربی

اهنگ هپی برس دی عربی

دانلود ومتن اهنگ هپی برس دی عربی

متن اهنگ هپی برس دی عربی

Happy birthday !

!! Happy birthday

یا ملکنا العزیز الغالی  !

!!یا حبیب القلوب

Happy birthday !

!!Happy birthday

هاد الیوم یوم عزیز وغالی  !

 !!یا حبیب القلوب

مبروک العید اللی انت عیدو  !

 !!یا ربی تدیمو وتعیدو

taks دانلود آهنگ هپی برس دی عربی

سنین الخیر معاک یزیدو  !

!!فطریق العز وراک نزیدو

 شعبک اللی یحماق علیک  !

!!فرحان الیوم و یبارک لیک

 الحب اللی فقلبو یهدیک  !

!!یطلب الله لیه یخلیک

 بطول العمر والعز والنصر  !

!!ندعیو لملکنا  بقلوبنا کلنا

و العقبى لمیه سنه  !

دانلود و متن اهنگ اسرار مهدی یراحی

اهنگ اسرار مهدی یراحی

دانلود و متن اهنگ اسرار مهدی یراحی

متن اهنگ اسرار مهدی یراحی

اول شی احب اشتعل ابسهرتی ویاک
(پیش از هر چیز دوست دارم در شب دیدار با تو از شوق برافروخته شوم)
تاخذنی وانا اتقرب الک وابتعد اهناک
(تا دستم بگیری و نزدیکت شوم و در دوردست ها رها شوم)
لاتنسی انا و گلبی ولا لحظه نسیناک
(فراموش مکن منو دل لحظه ای از خیالت غافل نبوده ایم)
ضوگنی طعم نارک…اخذنی ابهوا دنیاک
(طعم آتشینت را به من بچشان…مرا به هوای جهان خویشتن دعوت کن)
من تعزف الاوتار، خل نکشف الاسرار
(آنگاه که تارها در ما نواخته شوند، بگذار از اسرار پرده برداریم)
شربنی کلامک و انا ضامی
(مرا از کلامت بنوشان که تشنه ی آنم)
تنظرنی و احاچیک
(آنگاه که به من می نگری و من محو نگاهت به سخن می آیم)
وانا ارموشی حوالیک
(همان دم که مژه هایم پیرامون قاب تصویر تواند)
عبرنی حدودک یغرامی
(مرا از مرز خویش بگذران، ای محبوب من)
گلبی مثل طیر و هوه ابغصنک یغالی، غیرک والله مالی
(دلم آن پرنده ای‌ست که در شاخسار تو لانه کرد ای یار، و جز آغوشت پناهی ندارم)
نام الگمر من شافک ابصفی تلالی، یا بدر اللیالی
(ماه وقتی تورا کنارم درخشان دید به خواب رفت، ای ماه همه شبهایم)
تنظرنی و احاچیک
(آنگاه که به من می نگری و من محو نگاهت به سخن می آیم)
وانا ارموشی حوالیک
(همان دم که مژه هایم پیرامون قاب تصویر تواند)
عبرنی حدودک یغرامی
(مرا از مرز خویش بگذران، ای محبوب من)
من تعزف الاوتار، خل نکشف الاسرار
(آنگاه که تارها در ما نواخته شوند، بگذار از اسرار پرده برداریم)
شربنی کلامک و انا ضامی
(مرا از کلامت بنوشان که تشنه ی آنم)
دوست دارم چقدر خنده ی بی چون و چراتو حرم نفساتو
دوست دارم که آب از سر من بگذره با تو
بس نکن هواتو بس نکن هواتو هوا بهتره با تو
تو با منو من یکسره با تو

پحش انلاین اهنگ اسرار از مهدی یراحی


دانلود اهنگ اسرار مهدی یراحی [ 320 ]

دانلود اهنگ اسرار مهدی یراحی [ 128 ]