دانلود و متن اهنگ خور دانه پیم لباس عروس فریبرز نامداری

اهنگ خور دانه پیم لباس عروس فریبرز نامداری

دانلود و متن اهنگ خور دانه پیم لباس عروس فریبرز نامداری

متن اهنگ لباس عروس فریبرز نامداری

خور دانه پیم لباس عروس له ور کردیده

تنیا و بیکس هیشتیدمه جه و ای شهره چیده

امشو چند شوه حالم خراوه دردم کاریه

دوای دردگم دوس عزیزم گریه و زاریه

سر ولم شیویاس بی تو زندگیم شین و واویلا

چوم پر و اشک هاوار ای خدا دوس ولم توریا

کاشکی باتیای و چاوله خوت اشکم بیونیای

جو جارجاران دوس عزیزم ارام بخنیای


دانلود اهنگ لباس عروس فریبرز نامداری – کلیک کنید

دانلود و متن اهنگ پیری جوانی کوچ کرد له عمرو گیانم فریبرز نامداری

اهنگ پیری فریبرز نامداری

دانلود و متن اهنگ پیری جوانی کوچ کرد له عمرو گیانم فریبرز نامداری

متن اهنگ جوانی کوچ کرد له عمرو گیانم فریبرز نامداری

جوانی کوچ کرد له عمرو گیانم
پیری هات نیشته پوسو سوقانم
هناو سه‌‌‌نگ سه‌گین په‌لو پوم رزیا
کس ارار نه‌من خدا له‌ی دونیایی گه‌وره


دانلود اهنگ پیری فریبرز نامداری – کلیک کنید

دانلود و متن اهنگ بگریوه عزیزکم کمال گلچین

اهنگ  کوردی بگریوه عزیزکم کمال گلچین

دانلود و متن اهنگ بگریوه عزیزکم کمال گلچین

متن اهنگ بگریوه عازیزکم کمال گلچین

بگه ریوه عزیزکم ئستا شرمم خوشم دری

بگه ریوه عزیزکم ئستا شرمم خوشم دری

کسی ری هر لایت دکم وئاز دکم که تو لبی

دانلود و متن اهنگ بسه تاکی بی وفایی سیوان گاگلی

اهنگ بسه تاکی بی وفایی سیوان گاگلی

اهنگ بسه تا کی بی وفایی

متن اهنگ تا کی سیوان گاگلی

نه به هیچ پر نابیتاوه

جیگی خالیت

هایله هر کو بگریوه

بسه تاکی بی وفایی

تا بگریم و تنیایی

ایتر طاقتم نماوه

با من بیم

اگر تو نایی