دانلود آهنگ من رویایی دارم رویای آزادی ابی و شادمهر

آهنگ من رویایی دارم رویای آزادی شادمهر ابی

دانلود آهنگ من رویایی دارم رویای آزادی ابی و شادمهر


متن آهنگ رویای آزادی ابی و شادمهر

من رویایی دارم

رویای آزادی

رویای یک لحظه بی وقفه از شادی

من رویایی دارم از جنس بیداری

رویای تسکین این درد تکراری

درد جهانی که از عشق تهی میشه

درد درختی که میخشکه از ریشه

درد زنایی که محکوم آزارن ….

رویای کودکایی که تو چرخه ی کارن …

تعبیر این رویا درمون دردامه

درمون این دردا تعبیر رویامه

رویای من اینه دنیای بی کینه

دنیای بی کینه رویای من اینه

من رویایی دارم رویای رنگارنگ

رویای دنیایی سبز و بدون جنگ

من رویایی دارم که غیرممکن نیست

دنیایی که پاکه از تابلوهای ایست

دنیایی که بمب و موشک نمی سازه

موشک روی خواب کودک نمیندازه

دنیایی که تو اون زندونا تعطیلن

آدم ها به جرم پرسش نمیمیرن نمیمیرن ….


پخش اهنگ من رویایی دارم رویای آزادی ابی و شادمهر_کلیک کنید