دانلود آهنگ تو رو دوست دارم خیلی شدید علی انصاریان+متن آهنگ شدید علی انصاریان | موزیک خوب

آهنگ نری پیدا کنی عشق جدید دوست دارم تورو خیلی شدید


متن آهنگ علی انصاریان شدید

نری پیدا کنی عشق جدید دوست دارم تورو خیلی شدید

نری یهویی بشی ناپدید دوست دارم تورو خیلی شدید

حتی خدا هم صدامو شنید دوست دارم تورو خیلی شدید

دیگه جونم به لبم رسید دوست دارم تورو خیلی شدید

بی تو دل من قهره با همه هرچی بگم دوست دارم کمه

نفس منی همه کس منی تو عزیز دل منی

نری پیدا کنی عشق جدید دوست دارم تورو خیلی شدید

نری یهویی بشی ناپدید دوست دارم تورو خیلی شدید

حتی خدا هم صدامو شنید دوست دارم تورو خیلی شدید

دیگه جونم به لبم رسید دوست دارم تورو خیلی شدید

بی تو دل من قهره با همه هرچی بگم دوست دارم کمه

نفس منی همه کس منی تو عزیز دل منی

نری پیدا کنی عشق جدید دوست دارم تورو خیلی شدید

نری یهویی بشی ناپدید دوست دارم تورو خیلی شدید

حتی خدا هم صدامو شنید دوست دارم تورو خیلی شدید

دیگه جونم به لبم رسید دوست دارم تورو خیلی شدید


دانلود آهنگ شدید از علی انصاریان با لینک مستقیم