د شرکت طراحی سایت dmservice

آهنگ نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهان منی

د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

آهنگ نفهمیدی که عشق و جان منی خدا نکند حمید هیراد

آهنگ نفهمیدی که عشق و جان منی خدا نکند حمید هیراد

Download Music Khoda Nakonad Hamid Hirad


سکوت سرد خانه و بی تابی شبانه و یک دل پر بهانه و باران و حسرت

شکست عاشقانه و حال من دیوانه و بی رحمی زمانه و باران و حسرت

نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهان منی

نفهمیدی که بر دلم چه گذشت تو قرار دل بی قرار منی

نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهان منی

نفهمیدی که بر دلم چه گذشت تو قرار دل بی قرار منی

خدا نکند یادت بیارد خدا نکند قلبت بخواهد مرا هر زمان هر جا ببیند

خدا نکند عشقت بمیرد عشقت بمیرد

نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهان منی

نفهمیدی که بر دلم چه گذشت تو قرار دل بی قرار منی

نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهان منی

نفهمیدی که بر دلم چه گذشت تو قرار دل بی قرار منیدانلود آهنگ حمید هیراد خدا نکند با لینک مستقیم