آهنگ نه یاری نه یه غمخواری موندم با این زخمه کاری فاطمه مهلبان

آهنگ نه یاری نه یه غمخواری فاطمه مهلبان


دانلود آهنگ جدید ته منه یاری فاطمه مهلبان _ کلیک کنید

آهنگ هرگز نمیشد باورم فاطمه مهلبان


متن آهنگ نه یاری نه یه غمخواری فاطمه مهلبان

سرد و نیمه جونم تو دل خزونم شاخه ای تکیده بی گلدونم

ساکتم و خاموش با دلی سیاه پوش آواره ی دنیا خونه به دوش

نه یاری نه یه غمخواری موندم با این زخمه کاری

آزرده پشت پا خورده موندم با دلی افسرده ، موندم با دلی افسرده

بی سایه بونـم بی باغبونم من بی دلی مجنونم

بی آسمونم هی سـرگردونم من ابری بی بارونم هه هی

نه دلی نه دلسوز با یه غـم جانسوز دیروزمون اینه وای از امروز

من سفیر دردم پاییزم و زردم وسـط یه آتیش امّا سردم

نه یاری نه یه غمخواری موندـم با این زخمه کاری

آزرده پشت پا خورده موندم با دلی افسرده ، موندم با دلی افسرده

دانلود آهنگ خزون از فاطمه مهلبان