کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود گلچین لیست پخش بهترین اهنگ های inna

گلچین لیست پخش بهترین اهنگ های inna

گلچین لیست پخش بهترین اهنگ های inna

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ اینا بنام 10 Minutes“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “ آهنگ Alright از اینا“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Amazing“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Bad Boys“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ اینا بنام Be My Lover“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ Body And The Sun“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ ینا – Caliente“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ خارجی اینا بنام Days Nights“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ اینا – Deja Vu“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Dont Let The Music Die“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Endless با صدای اینا“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Inna – Fall In Lovelie“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ Famous از اینا“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده اهنگFever اینا“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “ اهنگ اینا بنام Fool Me“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ Inna – Good Time Feat Pitbull“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ House Is Going On“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ اینا بنام I Like You“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ In Your Eyes“با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ Jadore“ با کیفیت اصلی از سایت دانلود آهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

انلود و متن آهنگ Oh My God از Inna

دانلود و متن آهنگ Oh My God از Inna

انلود و متن آهنگ Oh My God از Inna

Oh my god, oh my god
اوه خدای من، اوه خدای من
Oh my god, oh my god*
اوه خدای من، اوه خدای من
So this kind of story
پس اینجور داستانیه
I don’t wanna say too much
نمیخوام زیاد حرف بزنم
A real vivid memory
یه خاطره خیلی واضح دارم
Of telling you with every touch
که با هر لمس بهت میگفتم
Don’t stop, don’t stop, don’t stop for a minute
ادامه بده، صبر نکن، حتییه دیقه هم صبر نکن
Let go, let go, let go ’cause I’m in it now
رهاش کن، رها کن خودتو، چون منم همینکارو کردم
I’m down for no sleep
بخاطر کم خوابی افتادم
So come and give me all that lush
پس بیا و اون مشروبو بهم بده
Don’t you go and
نرو و
*Waste time fighting the rhythm
زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده
This time all is forgiven
این زمان تمامش بخشیده شده
Be my sin for the evening now*
برای این عصر گناه من باش
I’m busy trying to forget you
مشغول فراموش کردنم
I’m really trying to regret you
واقعا دارم تلاش میکنم نا دیدت بگیرم
But every night I get reminded of what I’ve not got
ولی هر شبیاد چیزی میافتم که ندارم
You make my body your religion
بدن من رو دین خودت کردی
And now I’m praying that you keep your faith ’cause I
و حالا دعا میکنم که ایمانتو حفظ کرده باشی چون من
Oh my god, oh my god
اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
So this kind of story
پش اینجور داستان
I don’t wanna say too much
نمیخوام زیاد حرف بزنم
A real vivid memory
یه خاطره واقعا واضح دارم
Of telling you with every touch
که با هر لمس بهت میگفتم
Don’t stop, don’t stop, don’t stop for a minute
ادامه بده، صبر نکن، حتییه دیقه هم صبر نکن
Let go, let go, let go ’cause I’m in it now
رهاش کن، رها کن خودتو، چون منم همینکارو کردم
I’m down for no sleep
بخاطر کم خوابی افتادم
So come and give me all that lush
پس بیا و اون مشروبو بهم بده
Don’t you go and
نرو و
*Waste time fighting the rhythm
زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده
This time all is forgiven
این زمان تمامش بخشیده شده
Be my sin for the evening now*
برای این عصر گناه من باش
I’m busy trying to forget you
مشغول فراموش کردنم
I’m really trying to regret you
واقعا دارم تلاش میکنم نا دیدت بگیرم
But every night I get reminded of what I’ve not got
ولی هر شبیاد چیزی میافتم که ندارم
And now I’m praying that you keep your faith ’cause I
و حالا دعا میکنم که ایمانتو حفظ کرده باشی چون من
Oh my god, oh my god
اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
Don’t you go and
نرو و
*Waste time fighting the rhythm
زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده
This time all is forgiven
این زمان تمامش بخشیده شده
Be my sin for the evening now
برای این عصر گناه من باش
I’m busy trying to forget you
مشغول فراموش کردنم
I’m really trying to regret you
واقعا دارم تلاش میکنم نا دیدت بگیرم
But every night I get reminded of what I’ve not got
ولی هر شبیاد چیزی میافتم که ندارم
You make my body your religion
بدن من رو دین خودت کردی
And now I’m praying that you keep your faith ’cause I
و حالا دعا میکنم که ایمانتو حفظ کرده باشی چون من
Oh my god, oh my god
اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من
You give me your oh my god, oh my god
تو به من گفتی اوه خدای من، اوه خدای من

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ yalla از inna

دانلود و متن و ترجمه اهنگ yalla از inna

دانلود و متن و ترجمه اهنگ yalla از inna

[Pre-Chorus]

اهنگ yalla از inna

Come on ladies get ready
The music is playing
One more time let”s go crazy
Tonight, tonight, tonight
I”mma gonna take you so high
خانوما زود باشید، آماده بشید
موزیک داره پخش میشه
یه بار دیگه، بیایید دیوونه بشیم
امشب، امشب، امشب
قراره خیلی بالا ببرمت

 

[Chorus]

Can you hear my heart beating for you?
Dream wide awake, boy, make it true
Can you hear my heart beating for you?
Come on, come on, come on
Come on, come on
می تونی صدای قلبمو بشنوی که داره براى تو می تپه؟
در هوشیاری رویا ببین، پسر، ممکنش کن
می تونی صدای قلبمو بشنوی که داره براى تو می تپه؟
بجنب، بجنب، بجنب
بجنب، بجنب

 

[Post-Chorus]
یلا حبی یلا مش حلا تشرکنی فهواک
یا الغالی انت وکل یرید یکون معک
یلا حبی یلا مش حلا تشرکنی فهواک
یا الغالی انت وکل یرید یکون معک
زود باش عزیزم، آیا اشتیاقت رو با من تقسیم نمی کنی؟
تو خیلی عزیزی، وهمه میخوان با تو باشن
زود باش عزیزم، آیا اشتیاقت رو با من تقسیم نمی کنی؟
تو خیلی عزیزی، و همه میخوان با تو باشن

 

[Verse 2]
And we’re killing the party
C”mon girls let’s get naughty
One more time, dale, dale
Tonight, tonight, tonight I’m gonna take you so high
و ما داریم پارتی رو می ترکونیم
بجنبین دخترا بیایید شیطون بشیم
یه بار دیگه بجنبین بجنبین
امشب، امشب، قراره خیلی بالا ببرمت

 

[Chorus]
Can you hear my heart beating for you?
Dream wide awake, boy, make it true
Can you hear my heart beating for you?
Come on, come on, come on
Come on, come on
می تونی صدای قلبمو بشنوی که داره براى تو می تپه؟
در هوشیاری رویا ببین، پسر، ممکنش کن
می تونی صدای قلبمو بشنوی که داره براى تو می تپه؟
بجنب، بجنب، بجنب
بجنب، بجنب

 

[Post-Chorus]
یلا حبی یلا مش حلا تشرکنی فهواک
یا الغالی انت وکل یرید یکون معک
یلا حبی یلا مش حلا تشرکنی فهواک
یا الغالی انت وکل یرید یکون معک
زود باش عزیزم، آیا اشتیاقت رو با من تقسیم نمی کنی؟
تو خیلی عزیزی، و همه میخوان با تو باشن
زود باش عزیزم، آیا اشتیاقت رو با من تقسیم نمی کنی؟
تو خیلی عزیزی، و همه میخوان با تو باشن

 

[Bridge]
Yalla, yalla
Yalla, yalla
یالّا، یالّا
یالّا، یالّا

 

[Chorus]
Can you hear my heart beating for you?
Dream wide awake, boy, make it true
Can you hear my heart beating for you?
Come on, come on, come on
Come on, come on
می تونی صدای قلبمو بشنوی که داره براى تو می تپه؟
در هوشیاری رویا ببین، پسر،ممکنش کن
می تونی صدای قلبمو بشنوی که داره براى تو می تپه؟
بجنب، بجنب، بجنب
بجنب، بجنب
[Post-Chorus]
یلا حبی یلا مش حلا تشرکنی فهواک
یا الغالی انت وکل یرید یکون معک
یلا حبی یلا مش حلا تشرکنی فهواک
یا الغالی انت وکل یرید یکون معک
زود باش عزیزم، آیا اشتیاقت رو با من تقسیم نمی کنی؟
تو خیلی عزیزی، و همه میخوان با تو باشن
زود باش عزیزم، آیا اشتیاقت رو با من تقسیم نمی کنی؟
تو خیلی عزیزی، و همه میخوان با تو باشن


[320] دانلود اهنگ yalla از inna

[128] دانلود اهنگ yalla از inna

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ heaven از inna

دانلود و متن و ترجمه اهنگ heaven از inna

دانلود و متن و ترجمه اهنگ heaven از inna

I wanna feel your hands all over my body

میخوام دست هات رو روی بدنم حس کنم 

So pull me in closer, cause I need you tonight, yeah

پس من رو نزدیک تر بیار، چون امشب به تو نیاز دارم 

Feel my heart beating, now I”m burning for more

ضربان قلبم رو حس کن، الان بیشتر دارم میسوزم

 ( نود درصد مواقعی که

از کلماتی مثل Burn, Fire, Spark یا شبیه این ها

استفاده میشه منظور و استعاره از شعله های عشق

و سوختن در آتش عشق هست) 

Am I flying or falling in your arms?

دارم تو آغوش پر میکشم یا سقوط می کنم؟

 (هر جفتش یه معنی میده معنی نشون دادن عشق و علاقه زیاد) 

Inside of me the fire breathes

در درون من آتش نفش میکشه

 (منظورش همون شعله های عشق هست) 

And in the dark we keep on holding on

و ما توی تاریکی می تونیم به پیش رفتن ادامه بدیم

 (یا توی این مسیر سخت به راهمون ادامه بدیم

چون Hold on یعنی در شرایط سخت پیش رفتن)

We”re holding on

ما داریم به پیش میریم 

Inside of me the fire breathes

در درون من آتش نفس میکشه

And in the dark we keep on holding on

و ما توی تاریکی میتونیم به پیش رفتن ادامه بدیم

We”re holding on

ما داریم به پیش میریم 

Show your love on the floor, na na na, Go, na na na

عشق ت رو روی زمین (صحنه) بهم نشون بده

(دو جور معنی میده on the floor هم معنی on the track هم هست

بعضی وقتها به معنای به خوبی و به درستی و معنی دوم floor یعنی

صحنه یا سکو رقص. خواننده داره معشوقش رو به رقص دعوت میکنه

و توقع داره تو اون رقص عاشقانه عشق و علاقه رو بهش نشون بده و

خیلی وقتها هم میگن they show their love on the floor یعنی تو

مراسم عروسی شون با رقصی که انجام دادن علاقه شون رو بهم نشون

دادن .در مورد معنی اول شک دارم معنی دوم محتمل تر و بهتر هست)

Show your love on the floor, na na na, Go, na na na

عشق ت رو روی زمین (صحنه) بهم نشون بده

When you look at me are you reading my mind?

آیا وقتی که نگاهم میکنی میتونی ذهنم رو بخونی؟

Every time we get closer, do you see what I hide?

هر وقتی که بهم نزدیک تر میشی، میفهمی چه چیزی رو مخفی کردم؟

Yeah, it tastes like Heaven when I”m kissing your lips

آره، مزه آسمان (بهشت) میده وقتی که لبهات رو میبوسم 

(taste like heaven یعنی مزه خیلی خوب بود در

مورد مزه غذا ها و نوشیدنی هم استفاده میشه)

Yeah, I can”t get no higher than this

آره من نمیتونم از این بالاتر برم 

(بازی با کلمات داره بیت high و heaven و از طرفی

High به معنای مست و نعشه شدن هم هست داره میگه

این بوسه اون رو خیلی مست و از خود بی خود کرده) 

Alors, comment ça va?

پس عزیزم حالت چطوره؟

Je penserai ce soir

امشب فکر خواهم کرد 

À tous les jours et nuits perdu pour toi

به تمام روزها و شب هایی که به خاطر تو از دست رفته

On fait tout cette roulette

ما همه این کار های خطرناک رو انجام دادیم

 (roulette یعنی کار های خطرناک یا قمار بر سر زندگی

یه اصطلاح معروف Russian roulette هم هست که

که یک گلوله رو توی هفت تیر میذارن و شلیک میکنن

که احتمال مرگ یک به هفت هست) 

Tu me fais toucher le ciel

تو کاری کردی آسمون رو لمس کنم 

(touch le ciel اصطلاح معروفی بین فرانسوی هاس

یعنی انجام کارهای غیر ممکن یا  بهتر بگم رسیدن به

نهایت و حداکثر توانایی ممکن در کل تو این چند مصرع

قبل داره میگه که به خاطر تو دست به غیر ممکن ها زدم

قمار کردم و روز های و شب هایی زیادی رو از دست دادم) 

Laisses tomber la pluie, écoute-moi

بذار بارون بباره، گوش بده به من 

Et tout le monde ça pour moi

و هر کسی که منو میشناسه[320] دانلود اهنگ heaven از inna

[128] دانلود اهنگ heaven از inna

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ cola song از inna و J balvin

دانلود و متن و ترجمه اهنگ cola song از inna و J balvin

We got that Coca-Cola bottle shape, shape, shape
شکل, شکل, شکل بطری کوکاکولا شدیم

We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste
شکر داریم میخوای مزه, مزه, مزه کنی (با مزه شدیم)

We take it all around the globe
کل دنیا رو گرفتیم

Baby, everywhere we go
عزیزم ما همه جا میریم

Make it hot when mama arrives
وقتی مامان میرسه گرمش کن (وقتی یه خانم میاد تحریکش کن)

Shake, shake, shake
بلرزون, بلرزون, بلرزونش

Like, oh, you know they want it
مثل اوه, میدونی اونها این رو میخوان

Ay, andale
آره آره (فلپینی)

Oh, you know we got it
اوه, میدونی که ما این رو گرفتیم (موفق شدیم)

Ah, smile we say
آه, ما میگیم بخند

Soy Latina baby
عزیزم من لاتین هستم (مناطقی در آمریکا که زبان اسپانیائی یا پرتغالی کاربرد بیشتری داره)

Soy Latina baby
عزیزم من لاتین هستم

OK, let’s party, say ole, ole
آره بذار به مهمونی بله بله بگیم (همیشه پایه ثابت مهمونی باشیم) (فلپینی)

Soy Latina y la noche we own it, baby
عزیزم من لاتین هستم و ما این شب رو داریم (اسپانیائی)

OK, let’s party, say ole, ole
آره بذار به مهمونی بله بله بگیم

I got that Coca-Cola bottle shape, shape, shape
شکل, شکل, شکل بطری کوکاکولا شدیم

But how much Cola can your body take, take, take
اما بدنت چقدر کولا رو میتونه بگیره تحمل تحمل کنه (چقدر ظرفیت داری)

Everytime I come around
هروقت این اطراف میام

Now you know it’s going down
حالا میدونی این داره میره پائین (داره اتفاق میفته)

Make it hot when mama arrives
وقتی خانم میاد گرمش کن

Shake, shake, shake
بلرزون, بلرزون, بلرزونش

Like, oh, you know they want it
مثل اوه, میدونی اونها این رو میخوان

Ay, andale
آره آره

Oh, you know we got it
اوه, میدونی که ما این رو گرفتیم

Ah, smile we say
آه, ما میگیم بخند

Soy Latina baby
عزیزم من لاتین هستم

Soy Latina baby
عزیزم من لاتین هستم

OK, let’s party, say ole, ole
آره بذار به مهمونی بله بله بگیم

Soy Latina y la noche we own it, baby
عزیزم من لاتین هستم و ما این شب رو داریم

OK, let’s party, say ole, ole
آره بذار به مهمونی بله بله بگیم

Entra tranquila, pura Coca-Cola, a dar tequila
آروم کوکاکولای خالص رو به تکیلا اضافه کن (نوشیدنی الکلی) (اسپانیائی)

Hasta Romania, tu sabe que esto es magia
توی رومانی بهش میگن سحر و جادو

Hoy gusto a Inna, el negocio Web miralias
امروز اینا (خود خواننده) طعمش رو دوست داره این فضای تجارته میرالاسه (سایت تجارت)

Entra traquila, que tu no hace fila
آروم باش این ردیفت میکنه (مستت میکنه)

Sabe a Cola-Cola, sabe a vitamina
میدونی یک کوکاکولا میدونی یک ویتامینه (میدونی کوکاکولا مثل ویتامینه) (پرتغالی)

J to the B, I doubt with a name
از جی تا بی (اسم خواننده) من به اسمش مشکوکم

You follow my game, you know what way
بازی من رو دنبال کن میدونی از کدوم راهه

La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar
این شب ماست و امروز برای مهمونی گرفتن اومدیم (اسپانیائی)

La fiesta apenas comienza y la gente y grita ole
این فقط وقتی شروع میشه که مردم فریاد بزنن (شادی کنن)

No le eche la culpa a Inna que ella solo vino a bailar
اینا (خواننده) رو سرزنش نکنید چون فقط اومده برقصه

J Balvin, Inna, la combinacion mundial
جی بالوین اینا (خوانندگان آهنگ) ترکیبی جهانی شدن

Soy Latina baby
عزیزم من لاتین هستم

Soy Latina baby
عزیزم من لاتین هستم

OK, let’s party, say ole, ole
آره بذار به مهمونی بله بله بگیم

Soy Latina y la noche we own it, baby
عزیزم من لاتین هستم و ما این شب رو داریم

OK, let’s party, say ole, ole
آره بذار به مهمونی بله بله بگیم[320] دانلود اهنگ cola song از inna و J balvin

[120] دانلود اهنگ cola song از inna و J balvin

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ yummy از inna

دانلود و متن و ترجمه اهنگ yummy از inna

[Intro]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه

[Verse 1]

Those hungry eyes
اون چشمای گرسنه

Tracing my body lines
خطوط بدنم رو دید میزنه

All night, baby, you can hide
کل شب، عزیزم، میتوانی مخفی شی

Got a sweet tooth, wishing I could feed you, mmm
عاشق شیرینی هستی، ای کاش میتوانستم بهت غذا بدم، ممم

[Pre-Chorus]

I got that cinnamon, cinnamon pie
اون پای (نوعی کیک) دارچینی رو گرفتم، پای دارچینی

Watch it dripping down, down my thigh
نگاه کن که داره از پشتم چکه میکنه

Ain’t no innocent, innocent mind
هیچ ذهن معصوم وجود نداره

In this club tonight
امشب در این کلاب

[Chorus]

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Baby, I’ll give you one more taste
عزیزم، یه طعم دیگه ای (جدید) بهت خواهم داد

Don’t rush and take it slowly
عجله نکن و آهسته پیش برو

Can made it all in just one day
میتوانیم همش رو تو یک روز انجام بدیم

I got a lot of sugar
یه عالمه شکر دارم

That’s what you get when you eat cake
این چیزیه که وقتی کیک میخوری به دست میاری

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Want body, baby, you say
منو میخوای، عزیزم، به زیون بیار

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy (Ah)
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه (آه)

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

[Verse 2]

Emergency
اضطراریه

All night long you can eat
تمام شب میتونی بخوریش

Now took my su-sushi
حالا سوشی‌مو دریاب

Make your heart’s keep getting on this to this, mmm
دارم کاری میکنم که دلت به این موضوع ادامه بده

[Pre-Chorus]

I got that cinnamon, cinnamon pie
اون پای دارچینی رو گرفتم، پای دارچینی

Watch it dripping down, down my thigh
نگاه کن که داره از پشتم چکه میکنه

Ain’t no innocent, innocent mind
هیچ ذهن معصوم وجود نداره

In this club tonight
امشب در این کلاب

[Chorus]

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Baby, I’ll give you one more taste
عزیزم، یه طعم دیگه ای (جدید) بهت خواهم داد

Don’t rush and take it slowly
عجله نکن و آهسته پیش برو

Can made it all in just one day
میتوانیم همش رو تو یک روز انجام بدیم

I got a lot of sugar
یه عالمه شکر دارم

That’s what you get when you eat cake
این چیزیه که وقتی کیک میخوری به دست میاری

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Want body, baby, you say
منو میخوای، عزیزم، به زیون بیار

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy (Yummy, yummy)
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه (خوشمزه، خوشمزه)

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

[Bridge]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه

(Yummy, yummy)
(خوشمزه، خوشمزه)

[Chorus]

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Baby, I’ll give you one more taste
عزیزم، یه طعم دیگه ای (جدید) بهت خواهم داد

Don’t rush and take it slowly
عجله نکن و آهسته پیش برو

Can made it all in just one day
میتوانیم همش رو تو یک روز انجام بدیم

I got a lot of sugar
یه عالمه شکر دارم

That’s what you get when you eat cake
این چیزیه که وقتی کیک میخوری به دست میاری

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Want body, baby, you say
منو میخوای، عزیزم، به زیون بیار

[Outro]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه[320] دانلود اهنگ yummy از inna

[128] دانلود اهنگ yummy از inna

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

اهنگ amazingاز inna

دانلود اهنگ amazingاز inna

دانلود و متن و ترجمه اهنگ amazingاز inna

متن و ترجمه اهنگ amazingاز inna

Dangerous feelings break out my soul
احساسات خطرناک روحمو درهم می شکنه
It’s just the meaning of being alone
این فقط معنی شروع تنهاییه
I need you here wherever you are
تو رو نیاز دارم هر جا که هستی
I need you now to take me so far
تو رو الان نیاز دارم که منو به دوردست ها ببری
I wanna run like the speed of the sound
میخوام با سرعت صوت فرار کنم
I was somewhere, I’m sure you’re around
یه جایی بودم و مطمئنم که همون دور و اطراف بودی
You give me now the meaning of life
الان معنی زندگی رو به من دادی
With you I’m feeling alive
زنده بودنو با تو حس می کنم
Oh, oh, oh
اوو، اوو، اوو
Oh, oh, oh
اوو، اوو، اوو
Why you’re looking like that?
چرا اونجوری نگاه می کنی؟

I’m burning like fire, I wanna be higher
دارم مثل آتیش می سوزم، می خوام بالاتر باشم
Just let me know why you’re looking like that?
فقط بذار بدونم چرا اونجوری نگاه می کنی
You’re driving me crazy, you’re looking Amazing
منو دیوونه می کنی و نگاهت شگفت انگیزه
Oh, oh, oh
اوو، اوو، اوو
Uh, oh, oh
آه
Ha, ha, ha
ها.ها ها

Ha, ha, ha
ها.ها ها
Why you’re looking like that?
چرا اونجوری نگاه می کنی؟
Just let me know why
فقط بزار بفهمم چرا
You’re driving me crazy, you’re looking Amazing
منو دیوونه می کنی و نگاهت شگفت انگیزه
Why you’re looking like that?
چرا اونجوری نگاه می کنی؟
I’m burning like fire, I wanna be higher
دارم مثل آتیش می سوزم، می خوام بالاتر باشم
Just let me know why you’re looking like that?
فقط بذار بدونم چرا اونجوری نگاه می کنی
You’re driving me crazy, you’re looking Amazing
منو دیوونه می کنی و نگاهت شگفت انگیزه
Why you’re looking like that?
چرا اونجوری نگاه می کنی؟

Just let me know why
فقط بزار بفهمم چرا
You’re driving me crazy, you’re looking Amazing.
منو دیوونه می کنی و نگاهت شگفت انگیزه
Why you’re looking like that?
چرا اونجوری نگاه می کنی؟
I’m burning like fire, I wanna be higher
دارم مثل آتیش می سوزم، می خوام بالاتر باشم
Just let me know why you’re looking like that?
فقط بذار بدونم چرا اونجوری نگاه می کنی
You’re driving me crazy, you’re looking Amazing
منو دیوونه می کنی و نگاهت شگفت انگیزه
You’re driving me crazy, you’re looking Amazing
منو دیوونه می کنی و نگاهت شگفت انگیزه[320] دانلود اهنگ amazingاز inna

[128] دانلود اهنگ amazingاز inna

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice
کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice
کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ inna Endless

اهنگ inna Endless

دانلود اهنگ inna Endless

پخش انلاین اهنگ inna Endless

As I’m going going down
همین طور که دارم سقوط می کنم

I have dreamed a better place
من رویای جای بهتری رو داشتم

As the world turns round and round
همون طور که دنیا دور خودش می چرخه و می چرخه

Start is always in my fate
دوباره شروع کردن همیشه در سرنوشتم هستش

Sometimes you go away
بعضی وقت ها تو از پیشم میری

A million miles away
یک میلیون مایل دورتر

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من اونجا خواهم بود

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری
(فکر کنم منظورش امید و قدرت ادامه دادن زندگی)

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید سر راهم قرار بدی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life
می تونی خورشید رو به زندگی من بیاری

Now I close my eyes again
حالا من چشمام رو دوباره میبندم

And I’m thiking to myself
و با خودم فکر میکنم

Will I ever love again
آیا بازم عاشق میشم
(یعنی می تونم دوباره عاشق بشم)

Hope you’ll be a better man
امیدوارم تو مرد بهتری بشی

Sometimes you go away
بعضی وقت ها تو از پیشم میری

A million miles away
یک میلیون مایل دورتر

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من اونجا خواهم بود

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید سر راهم قرار بدی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life
می تونی خورشید رو به زندگی من بیاری

Sometimes you go away
بعضی وقت ها تو از پیشم میری

A million miles away
یک میلیون مایل دورتر

Sometimes you don’t know where
بعضی وقت ها هم نمیدونی کجایی

Don’t worry I’ll be there
نگران نباش من اونجا خواهم بود

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my way
می تونی خورشید سر راهم قرار بدی

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
می تونی برام طلوع خورشید رو بیاری

Can you bring the sun in my life
می تونی خورشید رو به زندگی من بیاری


پخش انلاین اهنگ inna Endless


برای دانلود اهنگ inna Endless کلیک کنید

inna | اینا

النا الکساندرا آپوستولیانو[الف] (زاده ۱۶ اکتبر ۱۹۸۶)، که با نام حرفه‌ای اینا (‎/ˈinə/‎ E-n-ə) شناخته می‌شود، یک خواننده و ترانه‌نویس اهل رومانی است. او که در منگلیا زاده شد و در نپتون بزرگ شد، پیش از ملاقات با گروه موسیقی سه نفر رومانیایی پلی اند وین، در رشته علوم سیاسی در دانشگاه اویدیوس به تحصیل پرداخت و حرفه موسیقی را دنبال کرد. او در سال ۲۰۰۸ نام هنری «الساندرا» را برای خود پذیرفت و یک سبک پاپ راک را به کار گرفت؛ در اواخر همان سال، او نام خود را به «اینا» تغییر داد و شروع به پخش موسیقی هاوس کرد. نخستین تک‌آهنگ او با عنوان «داغ»، در سراسر جهان یک موفقیت تجاری بود و میان دیگر جدول‌های فروش موسیقی، در صدر جدول‌های رتبه‌بندی ایرپلی رقص/میکس شو بیلبورد و رومانیایی قرار گرفت. نخستین آلبوم استودیویی اینا با نام همین تک‌آهنگ در اوت ۲۰۰۹ دنبال شد و گواهینامه‌های طلایی و پلاتینیوم را دریافت کرد. این آلبوم با چندین تک‌آهنگ موفق دیگر در اروپا، از جمله دومین تک‌آهنگ رتبه یک او در رومانی، «شگفت‌انگیز» (۲۰۰۹) همراه بود. دومین آلبوم استودیویی اینا، من خواننده باشگاه هستم (۲۰۱۱)، موفقیت جهانی را برای تک‌آهنگ «خورشید طلوع کرده» (۲۰۱۰) به همراه داشت. این قطعه برنده جایزه ارودانس‌وب شد و اینا را به نخستین و تنها هنرمند رومانیایی تبدیل کرد که این جایزه را از آن خود می‌کند. در سال ۲۰۱۱، اعلام شد که اینا پردرآمدترین هنرمند رومانیایی و اروپای شرقی است. آلبوم استودیویی بعدی او، مهمانی بی‌انتها (۲۰۱۳)، برای دو سال متوالی نامزد بهترین آلبوم در جوایز موسیقی رومانی بود و به ده رتبه برتر در جدول فروش موسیقی مکزیک رسید. این آلبوم با «بالاتر از دوستی»، یک موفقیت برتر معتدل اروپایی با همکاری ددی یانکی همراه بود. در سال ۲۰۱۴، اینا قراردادی با آتلانتیک رکوردز امضا کرد و تک‌آهنگ از نظر تجاری موفق «ترانه کولا» را با جی بالوین منتشر کرد که در آن سال برای تبلیغ جام جهانی فیفا استفاده شد. چهارمین آلبوم استودیویی و هم‌نام اینا در اکتبر ۲۰۱۵ منتشر شد و شامل «همه‌چی‌تموم»، سومین تک‌آهنگ رتبه یک خواننده در رومانی بود. از سال ۲۰۱۷، اینا به عنوان مربی در برنامه استعدادیابی Vocea României Junior در کنار آندرا و ماریوس موگا مربی بوده‌است. در همان سال، او همچنین پنجمین آلبوم استودیویی خود، نیروانا را منتشر کرد، که تک‌آهنگ‌های آنها موفق به کسب موفقیت در جدول‌های فروش موسیقی کشورهای اروپایی مانند رومانی و ترکیه شدند. او در سال ۲۰۱۸ یک قرارداد ضبط با راک نیشن بست تا در مه ۲۰۱۹ ششمین آلبوم استودیویی خود با نام یو را منتشر کند. منبع : ویکی پدیا

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373