اهنگ انگلیسی

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ SMOOTH OPERATOR از SHADE

اهنگ SMOOTH OPERATOR از SHADE

دانلود اهنگ SMOOTH OPERATOR از SHADE

Diamond life lover boy

He moves in space with minimum waste and maximum joy

City lights and business nights

When you require streetcar desire for higher heights

No place for beginners or sensitive hearts

The sentiment is left to chance

No place to be ending but somewhere to start

No need to ask

He’s a smooth operator

Smooth operator

Smooth operator

Smooth operator

Coast-to-coast, L.A. to Chicago: Western male

Across the North and South, to Key Largo: love for sale

Face-to-face, each classic case

We shadow box and double-cross

Yet need the chase

A license to love, insurance to hold

Melts all your memories and change into gold

His eyes are like angels; his heart is cold

No need to ask

He’s a smooth operator

Smooth operator

Smooth operator

Smooth operator

Coast-to-coast, L.A. to Chicago: Western male

Across the North and South, to Key Largo: love for sale

Smooth operator

Smooth operator

Smooth operator

Smooth operator

Smooth operator

Smooth operator

Smooth operator


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ SHADE با نام SMOOTH OPERATOR “ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


[320]دانلود اهنگ SMOOTH OPERATOR از SHADE

[128]دانلود اهنگ SMOOTH OPERATOR از SHADE

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ DAYLIGHT از DAVID KUSHNER

 اهنگ DAYLIGHT از DAVID KUSHNER

دانلود اهنگ DAYLIGHT از DAVID KUSHNER

Telling myself I won’t go there
به خودم میگم که من اونجا نمیرم

Oh, but I know that I won’t care
اما میدونم که برام مهم نیست

Tryna wash away all the blood I’ve spilt
سعی میکنم همه‌ی خونی که ریختمو از بدنم پاک کنم

This lust is a burden that we both share
این شهوت، بار مسئولیتیه که باهم به اشتراک میزاریم

Two sinners can’t atone from a lone prayer
دو گناهکار نمیتونن فقط با دعا کردن کفاره‌ی گناهاشونو بدن

Souls tied, intertwined by pride and guilt
روح هایی که بهم گره خوردن، الان با گناه و تکبیر یکی شدن

 (Ooh) There’s darkness in the distance From the way that I’ve been livin’
در دوردستِ راهی که من زندگی میکردم تاریکی وجود داره

(Ooh) But I know I can’t resist it
اما میدونم که توان مقاوت در برابر این تاریکی رو ندارم

Oh, I love it and I hate it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم

You and I drink the poison from the same vine
من و تو داریم از سم یک شراب مینوشیم

Oh, I love it and I hate it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم

Hidin’ all of our sins from the daylight
همه‌ی گناهانمون رو تو روز روشن پنهان میکنیم

From the daylight, runnin’ from thе daylight
از روشنایی روز، از این روشنایی فرار میکنم

From the daylight, runnin’ from the daylight
از روشنایی روز، از این روشنایی فرار میکنم

Oh, I love it and I hatе it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم

Tellin’ myself it’s the last time
با خودم میگم این دیگه آخرین گناهم بود

Can you spare any mercy that you might find
میشه از رحمتت به من دریغ نکنی

If I’m down on my knees again?
اگه دوباره به زانو بیفتم؟

Deep down, way down, Lord, I try
در اعماق تاریکی فرو رفتم، خدایا دارم تلاش میکنم

Try to follow your light, but it’s nighttime
تلاش میکنم روشنایی وجودتو دنبال کنم اما در تاریکی فرو رفتم

Please don’t leave me in the end
لطفا در آخر منو تنها نزار

 (Ooh) Theres darkness in the distance
در دوردستِ راهم تاریکی وجود داره

I’m beggin’ for forgiveness
برای بخشودگی التماس میکنم

(Ooh) But I know I might resist it, oh
اما میدونم که توان مقاومت در برابر این تاریکی رو ندارم

Oh, I love it and I hate it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم

You and I drink the poison from the same vine
من و تو داریم از سم یک شراب مینوشیم

Oh, I love it and I hate it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم

Hidin’ all of our sins from the daylight
همه‌ی گناهانمون رو تو روز روشن پنهان میکنیم

From the daylight, runnin’ from the daylight
از روشنایی روز، از این روشنایی فرار میکنم

From the daylight, runnin’ from the daylight
از روشنایی روز، از این روشنایی فرار میکنم

Oh, I love it and I hate it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم

Oh, I love it and I hate it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم

You and I drink the poison from the same vine
من و تو داریم از سم یک شراب مینوشیم

Oh, I love it and I hate it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم

Hidin’ all of our sins from the daylight
همه‌ی گناهانمون رو تو روز روشن پنهان میکنیم

From the daylight, runnin’ from the daylight
از روشنایی روز، از این روشنایی فرار میکنم

From the daylight, runnin’ from the daylight
از روشنایی روز، از این روشنایی فرار میکنم

Oh, I love it and I hate it at the same time
در آن واحد هم عاشق این تاریک ام و هم ازش متنفرم


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ DAVID KUSHNER با نام DAYLIGHT“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


[320]دانلود اهنگ DAYLIGHT از DAVID KUSHNER

[128]دانلود اهنگ DAYLIGHT از DAVID KUSHNER

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ HOTEL CALFORNIA از Eagles

اهنگ HOTEL CALFORNIA از Eagles

دانلود اهنگ HOTEL CALFORNIA

On a dark desert highway, cool wind in my hair
در بزرگراهی در یک صحرای تاریک باد سردی در موهایم می پیچید

Warm smell of colitis1, rising up through the air
بوی غنچه های کوچک در هوا می پیچید

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در دوردست ها نوری سوسو می زد

My head grew heavy and my sight grew dim
سرم سنگین شده بود و هیچ جا را درست نمی دیدم

I had to stop for the night
دیگر نباید به راهم ادامه می دادم چون تاریک شده بود

There she stood in the doorway;
همان جایی که او ایستاده بود

I heard the mission bell2
صدای ناقوس را شنیدم

And I was thinking to myself,
و داشتم با خودم فکر می کردم

“This could be Heaven or this could be Hell”
“اینجا بهشت است یا جهنم”

Then she lit up a candle and she showed me the way
او شمعی روشن کرد و راه را نشانم داد

There were voices down the corridor,
از پایین راهرو صداهایی می آمد

I thought I heard them say…
صدایشان را می شنیدم که می گفتند …

Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید

Such a lovely place (Such a lovely place)
جای به این دوست داشتنی (جای به این دوست داشتنی)

Such a lovely face3
با نمایی بسیار زیبا

Plenty of room at the Hotel California
اتاق های بسیار در هتل کالیفرنیا

Any time of year (Any time of year)
در هر موقعی از سال (در هر موقعی از سال)

You can find it here
می تونید در این هتل اتاقی رزور کنید

Her mind is Tiffany-twisted4, she got the Mercedes bends
او سرشار از عشق و پول و ثروت است و مرسدس بنز دارد

She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
با پسرهای زیادی دوست است (دوست پسرهای زیادی دارد)

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
چه تابستان خوبی بود که با هم در فضای باز می رقصیدند

Some dance to remember, some dance to forget
بعضی می رقصند تا به یاد بیاورند و برخی می رقصند تا فراموش کنند.

So I called up the Captain,
یادم آمد که به کاپیتان گفتم

“Please bring me my wine”
“لطفا شراب من را بیاورید”

He said, “We haven’t had that spirit5 here since nineteen sixty nine”
او گفت:”از سال 1969 تا حالا همچین نوشیدنی ای نداشتیم”

And still those voices are calling from far away,
و هنوز همان صداها از دوردست می آیند

Wake you up in the middle of the night
که تو را در نیمه های شب از خواب بیدار می کنند

Just to hear them say…
تا فقط بشنوی که می گویند …

Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید

Such a lovely place (Such a lovely place)
جای به این دوست داشتنی – جای به این دوست داشتنی

Such a lovely face
با نمایی بسیار زیبا

They livin’ it up at the Hotel California
آنها در هتل کالیفرنیا خوش می گذرانند

What a nice surprise (what a nice surprise)
چه سورپریز جالبی (چه سورپریز جالبی)

Bring your alibis
دلایلت را بیاور

Mirrors on the ceiling,
آینه هایی که از سقف آویزانند

The pink champagne on ice
خوردن شامپاین صورتی همراه با یخ

And she said “We are all just prisoners here, of our own device”
و او گفت: “همه ما در اینجا اسیر افکار خود هستیم”

And in the master’s chambers,
و در اتاق بزرگ و اصلی

They gathered for the feast
آنها دور هم جمع شده بودند تا جشن و ضیافتی برپا کنند

They stab it with their steely knives,
آنها با کاردهای پولادین خود به آن ضربه زدند

But they just can’t kill the beast
اما نتوانستند آن دیو را از پا در آورند

Last thing I remember, I was
آخرین چیزی که یادم می آید اینست که

Running for the door
داشتم به سمت در می دویدم

I had to find the passage back
باید راه برگشت را پیدا می کردم

To the place I was before
تا به جایی که قبلا بودم برگردم

“Relax,” said the night man6,
مرد شبگرد به من گفت: “آرام باش”

“We are programmed to receive.
قراره از ما پذیرایی بشه

You can check-out any time you like,
هر وقت که خواستی می توانی حساب کنی

But you can never leave! ”
اما هرگز نمی توانی اینجا را تر ک کنی


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ Eagles با نام HOTEL CALFORNIA“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


[320]دانلود اهنگ HOTEL CALFORNIA از Eagles

[128]دانلود اهنگ HOTEL CALFORNIA از Eagles

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ IN THE NAME OF LOVE از Martin Garrix

 اهنگ IN THE NAME OF LOVE از Martin Garrix

دانلود اهنگ IN THE NAME OF LOVE از Martin Garrix

If I told you this was only gonna hurt
اگه بهت می گفتم این فقط قراره اذیت کنه

If I warned you that the fire’s gonna burn
اگه بهت هشدار میدادم که این آتیش قراره بسوزه

Would you walk in? Would you let me do it first?
بازم واردش میشدی؟میزاشتی که اول من انجامش بدم

Do it all in the name of love
همشو به نام عشق انجام بدم؟

Would you let me lead you even when you’re blind?
اجازه میدادی حتی وقتی که نمیبینی من راهنماییت کنم؟

If I told you this was only gonna hurt
اگه بهت می گفتم این فقط قراره اذیت کنه

If I warned you that the fire’s gonna burn
اگه بهت هشدار میدادم که این آتیش قراره بسوزه

Would you walk in? Would you let me do it first?
بازم واردش میشدی؟میزاشتی که اول من انجامش بدم

Do it all in the name of love
همشو به نام عشق انجام بدم؟

Would you let me lead you even when you’re blind?
اجازه میدادی حتی وقتی که نمیبینی من راهنماییت کنم؟

In the darkness, in the middle of the night
تو تاریکی،نیمه شب

In the silence, when there’s no one by your side
تو سکوت،وقتی که هیچ کس کنارت نیست؟

Would you call in the name of love?
صدا میزدی به نام عشق؟

In the name of love, name of love
به نام عشق،به نام عشق

In the name of love, name of love
به نام عشق، به نام عشق

In the name of
به نام

Love
عشق

In the name, name
به نام، نام

Love
عشق
In the name, name
به نام، نام

Love
عشق

If I told you we could bathe in all the lights
اگه بهت می گفتم ما ممکنه تو نور آبتنی کنیم(bathe in love تقریبا یه اصطلاحه و یعنی درخشیدن تو نور و به معنی خوشبخت شدن و رفتن به بهشته ولی زیاد رایج نیست)

Would you rise up, come and meet me in the sky?
بلند میشدی،تابیای و من رو تو آسمون ببینی؟

Would you trust me when you’re jumping from the
heights?
بهم اعتماد میکردی وقتی که از ارتفاع میپری؟

Would you fall in the name of love?
آیا به نام عشق سقوط میکردی؟

When there’s madness, when there’s poison in your head
وقتی دیوونگی هست ،وقتی که تو ذهنت سم هست(سم استعاره از احساسات منفی مثلا حرفای منفی که دیگران راجع به عشقش میزنن)

When the sadness leaves you broken in your bed
وقتی که غم تورو دل شکسته تو تختت رها میکنه
(broken همون heart broken منظورشه)

I will hold you in the depths of your despair
من در عمق یاس و ناامیدی درآغوشت خواهم کشید

And it’s all in the name of love
و همش به نام عشقه

In the name of
به نام

Love
عشق

In the name, name
به نام، نام

Love
عشق

In the name, name
به نام، نام

Love
عشق

I wanna testify
میخوام شهادت بدم

Scream in the holy light
و توی نور مقدس فریاد بزنم

You bring me back to life
تو منو به زندگی برمیگردونی

And it’s all in the name of love
وهمش به نام عشقه


ورژن اصلی

هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ Martin Garrix با نام IN THE NAME OF LOVE “ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

[320]دانلود اهنگ IN THE NAME OF LOVE از Martin Garrix

[128]دانلود اهنگ IN THE NAME OF LOVE از Martin Garrix


ریمیکس

[320]دانلود اهنگ IN THE NAME OF LOVE از Martin Garrix

[128دانلود اهنگ IN THE NAME OF LOVE از Martin Garrix

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT

دانلود و متن اهنگ I'll be there for you از THE REMBRANDTS

So no one told you life was gonna be this way
پس هیچ کس به تو نگفته بود که زندگی اینگونه خواهد بود، نه؟
Your job’s a joke, you’re broke
Your love life’s D-O-A1
شغلت که مسخره ست، افسرده ای و زندگی زناشویی ات هم ناامید کننده ست
It’s like you’re always stuck in second gear
انگار همیشه در دنده ی دو گیر کرده ای
Oh when it hasn’t been your day
Your week, your month, or even your year
اوه روز، روز تو، هفته، ماه، یا حتی سال تو نبوده است
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من غمخوار تو خواهم بود،
وقتی آسمانت بارانی ست
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که قبلا بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من غمخوارت هستم
زیرا تو هم مونس من هستی
You’re still in bed at ten and work began at eight
ساعت ده صبح است و تو همچنان در رختخواب هستی در حالی که ساعت هشت باید سر کار می رفتی
You’ve burned your breakfast
صبحانه ات هم که سوزانده ای
So far things are going great
وای که همه چیز امروز چه عالی پیش میرود!
Your mother warned you there’d be days like these
خب البته مادرت درمورد روزهایی مثل این به تو هشدار داده بود
But she didn’t tell you when the world has brought you down to your knees
اما دیگر نگفته بود که گاهی دنیا تو را به زانو خواهد انداخت
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من مونست خواهم بود،
وقتی باران سختی ها بر سرت میبارد
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که همیشه بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من یاورت خواهم بود
چراکه تو نیز همدم من هستی
No one could ever know me
هیچ کس نمیتوانست مرا اینگونه بشناسد
No one could ever see me
کسی نمیتوانست مرا اینگونه ببیند
Seems you’re the only one who knows
What it’s like to be me
گویا تو تنها کسی هستی که میتوانی احساس من را درک کنی
Someone to face the day with
تو کسی هستی که میتوانم در کنارش با روزهای زندگی ام مواجه شوم
Make it through all the rest with
کسی که میتوانم در کنارش روزهایم را سپری کنم
Someone I’ll always laugh with
و کسی که میتوانم با او بخندم
Even at my worst I’m best with you
حتی بدترین شرایط، با تو قابل تحمل میشود
It’s like you’re always stuck in second gear
درست مثل اینکه در دنده دو گیر کرده باشی
Oh when it hasn’t been your day
Your week, your month, or even your year
اوه وقتی روز، ماه، و حتی سال، بر وفق مراد تو نبوده است
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من غمخوار تو خواهم بود،
وقتی آسمانت بارانی ست
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که قبلا بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من غمخوارت هستم
زیرا تو هم مونس من هستی


[320] اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT 
[ 128] اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT 
کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ new americana هالزی

دانلود و متن اهنگ new americana هالزی

 

[Verse 1]

Cigarettes
سیگار ها

And tiny liquor bottles
و بطری های کوچیک نوشیدنی

Just what you’d expect
دقیقا همون چیزی که انتظار داشتی

Inside her new Balenciaga
تو لباس مارک جدیدش گذاشته باشه

Viral mess
آشفتگی ویروسی

Turned dreams into an empire
رویاها رو به یه فرمانروایی تبدیل کرده

Self-made success now she rolls with Rockafellers
با موفقیت هایی که خودش ساخته باعث شده حالا با راکافلرز (خانواده ای که صنعت نفت آمریکا دستشونه) بگرده

 

[Pre-Chorus]

Survival of the richest
بقای ثروتمندان

The city’s ours until the fall
شهر تا زمان سقوط برای ماست

They’re Monaco and Hamptons bound
اونا تو موناکو و همپتون هستند

But we don’t feel like outsiders at all
اما ما اصلا احساس بیگانگی نمی کنیم

 

[Chorus]

We are the new Americana
ما امریکایی های جدید هستیم

High on legal marijuana
با ماریجوانای مجاز بالاییم

Raised on Biggie and Nirvana
با بیگی (خواننده) و نیروانا (گروه راک) بزرگ شدیم

We are the new Americana
ما امریکایی های جدید هستیم

 

[Verse 2]

Young James Dean
جیمز دین جوان

Some say he looks just like his father
بعضیا می گن دقیقا شبیه پدرشه

But he
ولی اون

Could never love somebody’s daughter
هرگز نمی تونست دختر کسی رو دوست داشته باشه

Football team
تیم فوتبال رو

Loved more than just the game
بیشتر از بازی دوست داشت

So he vowed to be
پس در محراب عهد بست تا

His husband at the altar
شوهرش باشه

 

[Pre-Chorus]

Survival of the richest
بقای ثروتمندان

The city’s ours until the fall
شهر تا زمان سقوط برای ماست

They’re Monaco and Hamptons bound
اونا تو موناکو و همپتون هستند

But we don’t feel like outsiders at all
اما ما اصلا احساس بیگانگی نمی کنیم

[Chorus]

We are the new Americana
ما امریکایی های جدید هستیم

High on legal marijuana
با ماریجوانای مجاز بالاییم

Raised on Biggie and Nirvana
با بیگی (خواننده) و نیروانا (گروه راک) بزرگ شدیم

We are the new Americana
ما امریکایی های جدید هستیم

 

[Bridge]

We know very well
ما خیلی خوب میدونیم

Who we are
کی هستیم

So we hold it down
پس نگهش می داریم

When summer starts
وقتی تابستون آغاز میشه

What kind of dough
چجور پولی

Have you been spending?
داشتی خرج می کردی؟

What kind of bubblegum
چجور آدامس بادکنکی

Have you been blowing lately?
تازگی ها ترکوندی؟

horus]

(دوبار تکرار)
We are the new Americana
ما امریکایی های جدید هستیم

High on legal marijuana
با ماریجوانای مجاز بالاییم

Raised on Biggie and Nirvana
با بیگی (خواننده) و نیروانا (گروه راک) بزرگ شدیم

We are the new Americana
ما امریکایی های جدید هستیمدانلود اهنگ new americana هالزی [320]

دانلود اهنگ new americana هالزی [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ yummy از inna

دانلود و متن و ترجمه اهنگ yummy از inna

[Intro]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه

[Verse 1]

Those hungry eyes
اون چشمای گرسنه

Tracing my body lines
خطوط بدنم رو دید میزنه

All night, baby, you can hide
کل شب، عزیزم، میتوانی مخفی شی

Got a sweet tooth, wishing I could feed you, mmm
عاشق شیرینی هستی، ای کاش میتوانستم بهت غذا بدم، ممم

[Pre-Chorus]

I got that cinnamon, cinnamon pie
اون پای (نوعی کیک) دارچینی رو گرفتم، پای دارچینی

Watch it dripping down, down my thigh
نگاه کن که داره از پشتم چکه میکنه

Ain’t no innocent, innocent mind
هیچ ذهن معصوم وجود نداره

In this club tonight
امشب در این کلاب

[Chorus]

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Baby, I’ll give you one more taste
عزیزم، یه طعم دیگه ای (جدید) بهت خواهم داد

Don’t rush and take it slowly
عجله نکن و آهسته پیش برو

Can made it all in just one day
میتوانیم همش رو تو یک روز انجام بدیم

I got a lot of sugar
یه عالمه شکر دارم

That’s what you get when you eat cake
این چیزیه که وقتی کیک میخوری به دست میاری

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Want body, baby, you say
منو میخوای، عزیزم، به زیون بیار

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy (Ah)
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه (آه)

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

[Verse 2]

Emergency
اضطراریه

All night long you can eat
تمام شب میتونی بخوریش

Now took my su-sushi
حالا سوشی‌مو دریاب

Make your heart’s keep getting on this to this, mmm
دارم کاری میکنم که دلت به این موضوع ادامه بده

[Pre-Chorus]

I got that cinnamon, cinnamon pie
اون پای دارچینی رو گرفتم، پای دارچینی

Watch it dripping down, down my thigh
نگاه کن که داره از پشتم چکه میکنه

Ain’t no innocent, innocent mind
هیچ ذهن معصوم وجود نداره

In this club tonight
امشب در این کلاب

[Chorus]

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Baby, I’ll give you one more taste
عزیزم، یه طعم دیگه ای (جدید) بهت خواهم داد

Don’t rush and take it slowly
عجله نکن و آهسته پیش برو

Can made it all in just one day
میتوانیم همش رو تو یک روز انجام بدیم

I got a lot of sugar
یه عالمه شکر دارم

That’s what you get when you eat cake
این چیزیه که وقتی کیک میخوری به دست میاری

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Want body, baby, you say
منو میخوای، عزیزم، به زیون بیار

[Post-Chorus]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy (Yummy, yummy)
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه (خوشمزه، خوشمزه)

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

[Bridge]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه

(Yummy, yummy)
(خوشمزه، خوشمزه)

[Chorus]

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Baby, I’ll give you one more taste
عزیزم، یه طعم دیگه ای (جدید) بهت خواهم داد

Don’t rush and take it slowly
عجله نکن و آهسته پیش برو

Can made it all in just one day
میتوانیم همش رو تو یک روز انجام بدیم

I got a lot of sugar
یه عالمه شکر دارم

That’s what you get when you eat cake
این چیزیه که وقتی کیک میخوری به دست میاری

I know you want my body
میدونم منو میخوای

Want body, baby, you say
منو میخوای، عزیزم، به زیون بیار

[Outro]

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه

Oh-oh-oh, ta-ra, uh-uh-uh, ta-ra, oh-oh-oh, yummy, yummy
اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، تا-را، اوه-اوه-اوه، خوشمزه، خوشمزه[320] دانلود اهنگ yummy از inna

[128] دانلود اهنگ yummy از inna

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ a remedy for a broken heart

اهنگ a remedy for a broken heart

دانلود اهنگ a remedy for a broken heart

Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
I don’t know why
نمیدونم چرا
Steady tryin’ to maintain
یه سره تلاش می کنم نگهت دارم
Same things that a blood bitch may frame
همون چیزایی که ممکنه یه زن خراب به زبون بیاره
My brain can’t fathom what the hate say
ذهنم نمیتونه درک کنه که تنفر چی میگه
He say, she say, how ’bout me say?
پسر میگه، دختر میگه، درباره من چی میگه؟
Get the Visa
ویزا رو بگیر
Headed to the islands ASAP
در اسرع وقت مستقیم برم جزیره
What’s that on my shawty wrist? That’s a AP
اون چیه دست دوست دخترم؟ اون یه جواهر سویسیه
I’m the type to save a bitch, CAPE
من اون مدلی ام که مردمو نجات بدم ، شنل
Feeling like ET, flying out of the Addy
احساس ای.تی رو دوست دارم، مثل پرواز کردن از ادی
Fucking on shawty, she baddie
دوست دخترمو می کنم، خیلی جذابه
Casual convo then at it
کاروان گاه به گاه گاه در آن
I mean I’m better than better, maybe I’m lying
منظورم اینه که از خوبم خوبترم، حتی وقتی که دراز کشیده باشم
I’m sadder than most of y’all with the money and the freedom, nigga
کاکا سیا، با وجود پول و آزادی از همتون غمگین ترم
What is money really worth if it ain’t love?
واقعا پول به چه دردی میخوره اگه عشق نباشه؟
I’ma find a perfect balance, it’s gon’ take time
به یه تعادل کامل میرسم، این فقط یه خورده زمان میبره
I heard shawty still in love through the grape vine
شنیدم که خنده دار هنوز در عشق از طریق انگور انگور است
Heard shawty still in love through the grape vine
خوشگله شنیدم هنوزم با خوردن شراب انگور عاشق میشی
Heard shawty in love through the grape vine
شنیدن و ماسه یافت عاشقانه
Mix a little bit of weed with a little bit of cash
یه خورده وید با یه کم کش
With a little bit of this, with a little bit of that
یه خورده از این و یه خورده از اون
We gon’ be al-, we gon’ be alمیشه خوب حالمون
We gon’ be al-, we gon’ be alمیشه خوب حالمون
Mix a little bit of weed with a little bit of cash
یه خورده وید با یه کم کش
With a little bit of this, with a little bit of that
یه خورده از این و یه خورده از اون
We gon’ be al-, we gon’ be alright
حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه
We gon’ be al-, we gon’ be alمیشه خوب حالمون
Mix a little bit of weed with a little bit of cash
یه خورده وید با یه کم کش
With a little bit of this, with a little bit of that
یه خورده از این و یه خورده از اون
We gon’ be al-, we gon’ be alمیشه خوب حالمون
We gon’ be alright, we gon’ be alمیشیم روبراه بازم، میشیم روبراه دوباره
Mix a little bit of weed with a little bit of cash
یه خورده وید با یه کم کش
With a little bit of this, with a little bit of that
یه خورده از این و یه خورده از اون
We gon’ be al-, we gon’ be alمیشه خوب حالمون
We gon’ be al-, we gon’ be alمیشه خوب حالمون
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
I dont know why
من نمیدونم چرا
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
I don’t know why
نمیدونم چرا
She said I, oh, I, am falling for you, falling for you
اون گفت من، اوه، من، برات میمیرم، میمیرم برات
I, oh, I, am falling for you, falling for you
من، اوه، من، میمیرم برات، برات میمیرم
I, oh, I, am falling for you, falling for you
من، اوه، من، میمیرم برات، برات میمیرم
I, oh, I, am falling for you, falling for you
من، اوه، من، میمیرم برات، برات میمیرم
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
I don’t know why
نمیدونم چرا
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
Why am I so in love?
چرا اینقدر عاشقم؟
I don’t know why
نمیدونم چرا


پخش انلاین اهنگ a remedy for a broken heart


[320] دانلود اهنگ a remedy for a broken heart

[128] دانلود اهنگ a remedy for a broken heart

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ ریحانا ONLY GIRL

اهنگ ریحانا ONLY GIRL

دانلود اهنگ ریحانا ONLY GIRL

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la

لا-لا-لا-لا (اوه، آره)
La-la-la-la (uh, yeah)

لا-لا-لا-لا
La-la-la-la
می خواهم مرا دوست داشته باشی
I want you to love me

مثل اینکه من یک سواری داغ هستم (آه، آره)
Like I’m a hot ride (uh, yeah)

به من فکر کن (آه)
Be thinking of me (uh)

انجام کاری که دوست داری
Doing what you like

پس پسر دنیا رو فراموش کن
So, boy, forget about the world

چون امشب من و تو هستیم (آره)
‘Cause it’s gon’ be me and you tonight (yeah)

میخواهم کاری کنم که التماسش کنی
I wanna make you beg for it

بعد من مجبورت می کنم غرورت را قورت بدهی، اوه (اوه، اوه)
Then I’ma make you swallow your pride, oh (uh, uh)
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

چگونه به شما احساس مرد بودن بدهید، بله
How to make you feel like a man, yeah
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

فقط یکی
Only one
می خواهم آن را بگیری (آه)
Want you to take it (uh)

مثل یک دزد در شب (آه)
Like a thief in the night (uh)

مرا مثل بالش نگه دار
Hold me like a pillow

کاری کن که احساس خوبی داشته باشم (اوه)
Make me feel right (uh)

عزیزم، من تمام رازهایم را که دارم به تو می گویم
Baby, I’ll tell you all my secrets that I’m keeping

شما می توانید وارد شوید (آره)
You can come inside (yeah)

و وقتی وارد می شوید، از آن خارج نمی شوید
And when you enter, you ain’t leaving

شب اسیر من باش آه
Be my prisoner for the night, oh
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

فقط یکی
Only one
مرا سوار کن، سوار شو
Take me for a ride, ride

اوه عزیزم منو ببر بالا، بالا
Oh, baby, take me high, high

بگذار بلند شوی، برخیز
Let me make you rise, rise

اوه، کاری کن که تمام شب، شب ادامه داشته باشد
Oh, make it last all night, night
مرا سوار کن، سوار شو
Take me for a ride, ride

اوه عزیزم منو ببر بالا، بالا
Oh, baby, take me high, high

بگذار بلند شوی، برخیز
Let me make you rise, rise

کاری کن که تمام شب دوام بیاورد
Make it last all night
می خواهم کاری کنی که احساس کنم تنها دختر دنیا هستم
Want you to make me feel like I’m the only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که تو همیشه دوستش خواهی داشت
Like I’m the only one that you’ll ever love

مثل اینکه من تنها کسی هستم که قلب شما را می شناسد
Like I’m the only one who knows your heart

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

مثل اینکه من تنها کسی هستم که فرماندهی می کنم
Like I’m the only one that’s in command

چون من تنها کسی هستم که می فهمم
‘Cause I’m the only one who understands

چگونه به شما احساس مرد بودن بدهید
How to make you feel like a man
تنها دختر در جهان
Only girl in the world

دختری در دنیا
Girl in the world

تنها دختر در جهان
Only girl in the world

دختری در دنیا
Girl in the world


پخش انلاین اهنگ اهنگ ریحانا ONLY GIRL


برای دانلود اهنگ کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ just a liitle bit of your heart از harry styles

اهنگ just a liitle bit of your heart از harry styles

https://dl3.vidao.org/music/2020/10/Just-A-Little-Bit-Of-Your-Heart-Harry-Styles.mp3

I don’t ever ask you where you’ve been

منهیچ وقت ازت نمیپرسم که کجا بودی

And I don’t feel the need to

Know who you’re with

و احساس نمیکنم که بخوام بدونم با کی بودی

I can’t even think straight but I can tell

You were just with her

من حتی نمیتونم درست فک کنم اما میتونم بهت بگم که تو با اون بودی

And I’ll still be a fool , I’m a fool for you

و من هنوز یه احمقم.برای تو یه احمقم

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I want

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I’m asking for you

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام(داره خواهش میکنه)

I don’t ever tell you how I really feel

من همیشه بهت نمیگم که واقعا چه احساسی دارم

Cause I can’t find the words to say what I mean

بخاطر اینکه نمیتونم کلمه هایی رو پیدا کنم که منظورمو بگه

And nothing’s ever easy

و همیشه هیچی آسون نیس

That’s what they say

این چیزیه که اونا میگن

I know I’m not your only

من میدونم فقط مال تو نیستم

But I’ll still be a fool

ولی من هنوز یه احمقم

Cause I’m a fool for you

چون برای تو یه احمقم

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I want

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I’m asking for you

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام

I know I’m not you’re only

من میدونم که فقط مال تو نیستم

But at least I’m one

اما حدقل یه دونم

I hear a little love is better than none

اما شنیدم که یه ذره عشق بهتر از هیچیه

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I want

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I’m asking for you

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I want

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart

فقط یه ذره از قلبت

Just a little bit of your heart is all I’m asking for you

فقط یه ذره از قلبت همه چیزیه که ازت میخوام


پخش انلاین اهنگ just a liitle bit of your heart از harry styles


برای دانلود اهنگ کلیک کنید


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373