دانلود اهنگ LUMINARU از JOEL SUNNY

دانلود اهنگ LUMINARU از JOEL SUNNY

[]دانلود اهنگ LUMINARU از JOEL SUNNY

هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ JOEL SUNNY‎ با نام LUMINARU “ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


[320]دانلود اهنگ LUMINARU از JOEL SUNNY

[128]دانلود اهنگ LUMINARU از JOEL SUNNY

دانلود اهنگ Mariage d’Amourاز Richard Clayderman‎

اهنگ Mariage d’Amourاز Richard Clayderman‎

دانلود اهنگ Mariage d'Amourاز Richard Clayderman‎


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ Richard Clayderman‎ با نام Mariage d’Amour “ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


[320]دانلود اهنگ Mariage d’Amourاز Richard Clayderman‎

[128]دانلود اهنگ Mariage d’Amourاز Richard Clayderman‎

دانلود اهنگ تیزر تبلیغاتی

 اهنگ تیزر تبلیغاتی

دانلود اهنگ تیزر تبلیغاتی

هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 1“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 2“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 3“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 4“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 5“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 6“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 7“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماهر 8“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 9“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 10“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 11“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 12“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 13“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 14“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 15“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود زنگ موبایل آیفون اپل

 زنگ موبایل آیفون اپل

دانلود زنگ موبایل آیفون اپل

هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 1“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 2“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 3“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 4“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 5“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 6“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 7“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 8“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 9“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 10“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 11“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 12“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 13“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 14“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ شماره 15“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید

دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود آهنگ بیکلام ویولن روز سرد شادمهر عقیلی

 

آهنگ بیکلام ویولن روز سرد شادمهر عقیلی

دانلود آهنگ بیکلام ویولن روز سرد شادمهر عقیلی


دانلود ورژن جدید آهنگ روبروم شب و سیاهی شادمهر – کلیک کنید


در این بخش از آهنگ های سایت بیت تونز با آهنگ بی کلام ویولن روز سرد شادمهر عقیلی رو برای شما عزیزان به اشتراک گذاشتیم امیدوارم که دوس داشته باشین .

حتما در بخش نظرات نظرتون در مورد این آهنگ رو برام بنویسین


دانلود اهنگ بی کلام برای تولید محتوا

اهنگ بی کلام برای تولید محتوا

دانلود اهنگ بی کلام برای تولید محتوا

هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام برای تولید محتوا مناسب برای شرکت ها و استارت آپ ها“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام برای تولید محتوا کودکانه و بچگانه“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام برای تولید محتوا شاد“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام برای تولید محتوا هیجانی“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام انرژی مثبت برای تولید محتوا“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام برای تولید محتوا انگیزشی“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ آهنگ پس زمینه پادکست“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام برای تولید محتوا اینستاگرام“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام برای تولید محتوا درسی و آمورشی“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام برای تولید محتوا“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ  بی کلام برای تولید محتوای آموزشی“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ آهنگ برای تولید محتوا“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود اهنگ حماسی معروف

 اهنگ حماسی معروف

دانلود اهنگ حماسی معروف

هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام حماسی زیبای آرام 1“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ  بی کلام حماسی با پیانو 2“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام حماسی زیبا 3“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام حماسی ویژه ساخت کلیپ 4“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ موزیک بی کلام حماسی و سینماتیک  5“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ آرام بی کلام حماسی زیبا 6“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ فوق احساسی حماسی کوتاه 7“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ معروف حماسی برای ساخت ویدیو 8“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام حماسی خارجی 9“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ حماسی سینماتیک 10“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ حماسی آرام و زیبا 11“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام حماسی و سینماتیک 12“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ خارجی جماسی با کیفیت عالی 13“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ حماسی خاص 14“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ ی کلام حماسی و سینماتیک معروف 15“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید

تکنوازی سهراب پورناظری تصنیف قلاب

تکنوازی سهراب پورناظری تصنیف قلاب

تکنوازی سهراب پورناظری تصنیف قلاب


جهت شنیدن اهنگ قلاب همایون شجریان سهراب پورناظری کلیک کنید


او میکشد قلاب را

او میکشد قلاب را
او میکشد قلاب را
ز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را
اول مرا سیراب کن، وآن گه بده اصحاب را

من نیز چشم از خواب خوش بر می‌نکردم پیش از این
روز فراقِ دوستان، شب‌خوش بگفتم خواب را
من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این
روز فراقِ دوستان، شب‌خوش
شب‌خوش شب‌خوش بگفتم خواب را
شب‌خوش بگفتم خواب را

مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس
مقدار یار همنفس چون من نداند هیچ کس
ماهی که بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را
سعدی چو جورش می بری نزدیک او دیگر مرو
سعدی چو جورش می‌ بری نزدیک او دیگر مرو
ای بی‌بصر من می ‌روم او می‌کشد قلاب را

او می‌کشد قلاب را
او می‌کشد قلاب را
او می‌کشد قلاب را


دانلود اهنگ بی کلام برای درس خواندن

اهنگ بی کلام برای درس خواندن

دانلود اهنگ بی کلام برای درس خواندن

هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن First Day of Spring“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام خارجی مخصوص درس خواندن  Simple Pleasures“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ آرام برای درس خواندن“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ برای تحقیق و درس خواندن“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ درس و مطالعه“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام آروم برای مطالعه One Last Time“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بیکلام مخصوص مطالعه The Dream“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ خارجی بی کلام برای مطالعه و تمرکز  Gold Heart“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن و مطالعه شماره ۱“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن و مطالعه شماره 2“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن و مطالعه شماره 3“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن و مطالعه شماره 4“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن و مطالعه شماره 5“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن و مطالعه شماره 6“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن و مطالعه شماره 7“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ بی کلام درس خواندن و مطالعه شماره 8“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید

دانلود و متن ترجمه آهنگ خارجی الو الو الو میلیون دلار تیک تاک

Toi t’es bon qu’à planer

Ouais je sens t’as l’seum, j’ai la boca

Entre nous y’a un fossé

Toi t’es bon qu’à faire la mala

Bébé veut du sale, allô allô allô

Million d’dollars, bébé tu vaux ça

Bébé veut du sale, allô allô allô

Million d’dollars, bébé tu vaux ça

J’suis gang, hors game

Boy ne joue pas, bang bang bang

J’suis gang, hors game

Boy ne joue pas, bang bang bang

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’side

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas

Pookie, pook-pook-pookie

Ferme, ferme la porte, t’as la pookie dans l’side

Pookie, pookie, pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas

Ah, depuis longtemps, j’ai vu dans ça depuis longtemps

J’ai vu dans ça depuis longtemps, ah, ah, j’ai vu dans ça

Bye bye, j’ai pas besoin d’bad boy

J’t’ai barré fort, là j’ai pas l’time pour toi

J’t’ai barré fort, là tu fais trop d’efforts

Ces bails-là, c’est pour les mecs comme toi

Tacler pour des pépètes, ça va claquer

Pour des pipelettes, ça va claquer, crac

Pour les bons bails ça va grave quer-cra

J’crois qu’c’est l’heure, ding dong

’suis gang, hors game

Boy ne joue pas, bang bang bang

J’suis gang, hors game

Boy ne joue pas, bang bang bang

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’side

Blah blah blah d’la pookie

Ferme la porte, t’as la pookie dans l’sas

Ah, depuis longtemps, j’ai vu dans ça depuis longtemps

J’ai vu dans ça depuis longtemps, ah, ah, j’ai vu dans ça

Bébé veut du sale, allô allô allô

Million d’dollars, bébé tu vaux ça

Bébé veut du sale, allô allô allô

Million d’dollars, bébé tu vaux ça

Oh c’est chaud là-haut (là-haut), oh c’est chaud là (oh là)

Oh c’est chaud là-haut (là-haut), oh c’est chaud là

Ah, depuis longtemps, j’ai vu dans ça depuis longtemps

J’ai vu dans ça depuis longtemps, ah, ah, j’ai vu dans ça

Ah, depuis longtemps, j’ai vu dans ça depuis longtemps

J’ai vu dans ça depuis longtemps, ah, ah, j’ai vu dans ça