آهنگ افسار محسن چاوشی

 • آهنگ آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه محسن چاوشی

  متن آهنگ افسار محسن چاوشی

  آسمون اوری گرهد دنیا رو کرد سرد

  گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه

  گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه

  هر چی گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست

  خو نمیگیرم به این تکراره طوطی وار نه

  تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا

  دوست دارم همدمت باشم

  ولی سربار نه

  قصده رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان

  بار دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نه

  گه مـرا پس می زنی ، گه باز پیشم می کشی

  آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار نه

  آسمون اوری گرهد دنیا رو کرد سرد

  آسمون اوری گرهد دنیا رو کرد سرد

  مو چو چطور دل خش کنم لا ای همه برف

  میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز

  همیکنی گاهی فراموشم ولی انکار ن

  سخت میگیری به من با این همه از دست تو

  میشوم دلگیر شاید نازنین بیزار نه

  گه مـرا پس می زنی ، گه باز پیشم می کشی

  آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار ، نه

  دادم هی بیدادم هی مندم خوم تک

  مر قیومت بشونمت کل یک

  آسمون اوری گرهد دنیا رو کرد سرد

  گفته بودم بی تو میمیرم ولی این بار نه

  گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه

  هر چی گویی دوستت دارم به جز تکرار نیست

  خو نمیگیرم به این تکراره طوطی وار نه

  تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا

  دوست دارم همدمت باشم

  ولی سربار نه

  قصده رفتن کرده ای تا باز هم گویم بمان

  بار دیگر میکنم خواهش ولی اصرار نه

  گه مـرا پس می زنی ، گه باز پیشم می کشی

  آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار ، نه

  آسمون اوری گرهد دنیا رو کرد سرد

  آسمون اوری گرهد دنیا رو کرد سرد

  مو چو چطور دل خش کنم لا ای همه برف

  میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز

  همیکنی گاهی فراموشم ولی انکار ن

  سخت میگیری به من با این همه از دست تو

  میشوم دلگیر شاید نازنین بیزار نه

  گه مـرا پس می زنی ، گه باز پیشم می کشی

  آنچه دستت داده ام نامش دل است افسار ، نه

  دادم هی بیدادم هی مندم خوم تک

  مر قیومت بشونمت کل یک

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  با ما در ارتباط باشید

  نظرات شما