دانلود و متن اهنگ کافر دل از محمدرضا شجریان

اهنگ کافر دل از محمدرضا شجریان

دانلود و متن اهنگ کافر دل از محمدرضا شجریان

متن اهنگ کافر دل از محمدرضا شجریان

هاای دوست مرا چشمی است خون افشان
ز دست آن کمان ابرو
جهان بس فتنه خواهد دید
از آن چشم و از آن ابرو
جهان بس فتنه خواهد دید
از آن چشم و از آن ابرو
غلام چشم آن ترکم
که در خواب خوش مستی
نگارین گلشنش روی است و
مشکین سایبان ابرو

تو کافر دل نمی بندی
نقاب زلف و می ترسم
که محرابم بگرداند
خم آن دل ستان ابرو
اگر چه مرغ زیرک بود
حافظ در هوا داری
به تیر غمزه صیدش کرد
چشم آن کمان ابرو
غلام چشم آن ترکم
که در خواب خوش مستی
نگارین گلشنش روی است و
مشکین سایبان ابرو ها ای دل


پخش انلاین اهنگ کافر دل از محمدرضا شجریان


دانلود اهنگ دل کافر از محمدرضا شجریان[320]

دانلود اهنگ دل کافر از محمدرضا شجریان[128]

دانلود و متن اهنگ خوشا دردی که درمانش تو باشی همایون شجریان

اهنگ خوشا دردی که درمانش تو باشی

دانلود و متن اهنگ خوشا دردی که درمانش تو باشی محمدرضا شجریان

متن اهنگ خوشا دردی که درمانش تو باشی همایون شجریان

خوشا دردی که درمانش تو باشی
خوشا راهی که پایانش تو باشی
خوشا چشمی که رخسار تو بیند
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی
خوشا آن دل که دلدارش تو گردی
خوشا جانی که جانانش تو باشی

چه خوش باشد دل امیدواری که
امید دل و جانش تو باشی
گل و گلزار خوش آید کسی را
که گلزار و گلستانش تو باشی
مپرس از کفر و ایمان بیدلی را
که هم کفر و هم ایمانش تو باشی


پخش انلاین اهنگ خوشا دردی که درمانش تو باشی همایون شجریان


دانلود اهنگ خوشا دردی که درمانش تو باشی همایون شجریان[320]

دانلود اهنگ خوشا دردی که درمانش تو باشی همایون شجریان[128]

 

دانلود اهنگ جدید علیرضا قربانی در زلف تو آویزم

اهنگ جدید علیرضا قربانی در زلف تو آویزم

دانلود اهنگ جدید علیرضا قربانی در زلف تو آویزم

بیم است که سودایت دیوانه کند ما را
در شهر به بدنامی افسانه کند ما را
بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آری
ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را
در هجر چنان گشتم ناچیز که گر خواهد
زلفت به سر یک مو در شانه کند ما را
زان سلسله گیسو منشور نجاتم ده
زان پیش که زنجیرت دیوانه کند ما را
بیم است که سودایت دیوانه کند ما را
در شهر به بدنامی افسانه کند ما را
من می زده دوشم شاید که خیال تو
امروز به یک ساغر مستانه کند ما را
چون شمع بتان گشتی پیش آی که تا خسرو
بر آتش روی تو پروانه کند ما را
بیم است که سودایت دیوانه کند ما را
در شهر به بدنامی افسانه کند ما را
بهر تو ز عقل و دین بیگانه شدم آری
ترسم که غمت از جان بیگانه کند ما را


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ جدید علیرضا قربانی با نام در زلف تو آویزم“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


دانلود اهنگ جدید علیرضا قربانی در زلف تو آویزم [320]

دانلود اهنگ جدید علیرضا قربانی در زلف تو آویزم [128]

دانلود و متن اهنگ ملکا ذکر تو گویم محمدرضا شجریان

اهنگ ملکا ذکر تو گویم محمدرضا شجریان

دانلود و متن اهنگ ملکا ذکر تو گویم محمدرضا شجریان

متن اهنگ ملکا ذکر تو گویم محمدرضا شجریان

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جُز به همان رَه، که تـوام راهنمایی
همـه درگاه تو، جویـــم همه از فضـل تو، پویـم
همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
تو رحیمـی!! تو حکیمـی
تو عظیمـی…! تو کریمـی
تو نماینده فَضلـی تو سزاوار ثَنایــی

نتوان وصف تو گفتن! که تو در فهم نگُنجی
نتوان شبه تو جُستن که تو در وَهم نیایی
نتوان وصف تو گفتن! که تو در فهم نگُنجی
نتوان شبه تو جُستن که تو در وَهم نیایی
لب و دندان ثَنایی
همه توحید تو گوینــد
مَگر از آتـش دوزخ، بُــودش روی رهایی


پخش انلاین اهنگ ملکا ذکر تو گویم از محمدرضا شجریان


دانلود اهنگ ملکا ذکر تو گویم از محمدرضا شجریان[320]

دانلود اهنگ ملکا ذکر تو گویم از محمدرضا شجریان[128]

دانلود و متن اهنگ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد محمدرضا شجریان

اهنگ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد محمدرضا شجریان

اهنگ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد محمدرضا شجریان

متن اهنگ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد محمدرضا شجریان

یاراهاهاهاهاهاها
خوش است خلوت
خوش است خلوت
اگر يار يار من باشد
خوش است خلوت
اگر يار يار من باشد
نه من، بسوزم و
او شمع انجمن باشد
هاهاهاهاهاهاها
من آن نگين سليمان
به هيچ نستانم
که گاه گاه بر او
دست اهرمن باشد
من آن نگين سليمان
به هيچ نستانم
که گاه گاه بر او
دست اهریمن باشد
یاراهاهاهاهاها
روا مدار خدايا
که در حريم وصال
روا مدار خدايا
که در، حريم وصال
رقيب محرم و رقيب محرم و
حرمان نصيب من باشد
رقيب محرم و حرمان نصيب من باشد
هاهاهاهاهاهاها
یاراهاهاهاهاها
هماي گو مفکن سايه شرف هرگز
بر آن ديار
که طوطي کم از زغن باشد
من آن نگين سليمان
به هيچ نستانم
که گاه گاه بر او
دست اهریمن باشد
که گاه گاه بر او
دست اهرمن باشد
یاراهاهاهاهاهاهاها


پخش انلاین اهنگ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد محمدرضا شجریان


دانلود اهنگ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد محمدرضا شجریان[320]

دانلود اهنگ خوش است خلوت اگر یار یار من باشد محمدرضا شجریان[128]

دانلود و متن اهنگ مرنجان دلم را از محمدرضا شجریان

اهنگ مرنجان دلم را از محمدرضا شجریان

دانلود و متن اهنگ مرنجان دلم را از محمدرضا شجریان

متن اهنگ مرنجان دلم را از محمدرضا شجریان

غمش در نهانخانه دل نشیند
بنازی که لیلی بمحمل نشیند
بدنبال محمل چنان زار گریم
که از گریه ام ناقه در گل نشیند
خلد گر بپا خاری آسان برآرم
چه سازم بخاری که در دل نشیند
پی ناقه اش رفتم آهسته ترسم
غباری بدامان محمل نشیند
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
ز بامی که برخاست مشکل نشیند
عجب نیست خندد اگر گل بسروی
که در این چمن پای در گل نشیند
بنازم به بزم محبت که آنجا
گدائی به شاه مقابل نشیند


پخش انلاین اهنگ مرنجان دلم را از محمدرضا شجریان


دانلود اهنگ مرنجان دلم را از محمدرضا شجریان [320]

دانلود اهنگ مرنجان دلم را از محمدرضا شجریان [128]

دانلود و متن اهنگ خوشا آن ساعت که یار از در درآیو محمدرضا شجریان ریمیکس

اهنگ خوشا آن ساعت که یار از در درآیو محمدرضا شجریان ریمیکس

دانلود و متن اهنگ خوشا آن ساعت که یار از در درآیو محمدرضا شجریان ریمیکس

متن اهنگ خوشا آن ساعت که یار از در درآیو محمدرضا شجریان ریمیکس

سری دیرم که سامونش نمی بو نمی بو

غمی دیرم که پایانش نمی بو نمی بو

اگر باور نداری سوی من آی سوی من آی

اگر باور نداری سوی من آی سوی من آی

ببین دردی که درمانش نمی بو نمی بو نمی بو

خوش آن ساعت که یار از در در آیو

شو هجرون و روز غم سر آیو

ز دل بیرون کنم جون را به صد شوق

همین واجم که جایش دلبر آیو


پخش انلاین اهنگ خوشا آن ساعت که یار از در درآیو محمدرضا شجریان ریمیکس


دانلود اهنگ خوشا آن ساعت که یار از در درآیو محمدرضا شجریان ریمیکس [320]

دانلود اهنگ خوشا آن ساعت که یار از در درآیو محمدرضا شجریان ریمیکس [128]

دانلود و متن اهنگ حلاج و شانیم که از دار نترسیم از محمدرضا شجریان

اهنگ حلاج و شانیم که از دار نترسیم از محمدرضا شجریان

دانلود ومتن اهنگ حلاج و شانیم که از دار نترسیم از محمدرضا شجریان

متن اهنگ حلاج و شانیم که از دار نترسیم از محمدرضا شجریان

ما در ره عشق تو اسیران بلاییم

کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم

بر ما نظری کن که در این شهر غریبیم

بر ما کرمی کن که در این شهر گداییم

زهدی نه که در کنج مناجات نشینیم

وجدی نه که در گرد خرابات برآییم

نه اهل صلاحیم و نه مستان خرابیم

اینجا نه و آنجا نه که گوییم کجاییم

حلاج وشانیم که از دار نترسیم

مجنون صفتانیم که در عشق خداییم

ترسیدن ما هم چو از بیم بلا بود

اکنون ز چه ترسیم که در عین بلاییم

ما را به تو سریست که کس محرم آن نیست

گر سر برود سر تو با کس نگشاییم

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است

بردار ز رخ پرده که مشتاق لقاییم

دریاب دل شمس خدا مفتخر تبریز

رحم آر که ما سوخته‌ی داغ خداییم


پخش انلاین اهنگ حلاج و شانیم که از دار نترسیم از محمدرضا شجریان


دانلود اهنگ حلاج و شانیم که از دار نترسیم از محمدرضا شجریان [320]

دانلود اهنگ حلاج و شانیم که از دار نترسیم از محمدرضا شجریان [128]

دانلود و متن اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم محمدرضا شجریان نسخه اصلی و ریمیکس

اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم محمدرضا شجریان

دانلود اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم محمدرضا شجریان نسخه اصلی و ریمیکس

متن اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم محمدرضا شجریان

عزیزون از غم و درد جدایی

به چشمونم نمونده روشنایی

گرفتارم به دام غربت و درد

نه یار و همدمی نه آشنایی

فلک کی بشنوه آه و فغونم

به هر گردش زنه آتش به جونم

یک عمری بگذرونم با غم و درد

به کام دل نگرده آسمونم

نمیدونم دلم دیوونه ی کیست

اسیر نرگس مستونه کیست

نمیدونم دل سرگشته ما داد و بیداد داد و بیداد

کجا میگردد و در خونه ی کیست

مو کز سوته دلانم چون ننالم چون ننالم

مو کز بی حاصلانم چون ننالم چون ننالم

نشسته بلبلان با گل بنالند خدای من

مو که دور از گلانم چون ننالم چون ننالم

نصیب کس نوی درد دلِ مو

که بسیاره غم بی حاصل مو

کسی بو از غم و دردم خبردار

که داره مشکلی چون مشکل مو

دلی دیرم که بهبودش نمی بو

نصیحت می کرم سودش نمی بو

به بادش مینهم نش می بره باد

بر آتش می نهم، دودش نمی بو

بود دردِ مو و درمونم از دوست

بود وصل مو و هجرونم از دوست

اگه قصابم از تن واکره پوست داد و بیداد

جدا هرگز نگرده جونم از دوست

مو آن آزرده بی خانمونم

داد و بیداد داد و بیداد

مو آن محنت نصیب سخت جونم

داد و بیداد داد و بیداد

مو آن سرگشته خارم

در بیابون که هر بادی وزه پیشش دوونم

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

به دریا بنگرم دریا ته وینم

به هر جا بنگرم؛ کوه و در و دشت

نشان از قامتِ رعنا ته وینم

داد و بیداد داد و بیداد

مو که افسرده حالم چون ننالم چون ننالم

شکسته پر و بالم چون ننالم چون ننالم

همه گویند فلانی ناله کم کن

ته آیی در خیالم چون ننالم چون ننالم

به آهی گنبد خضرا بسوجم

فلک را جمله سر تا پا بسوجم

بسوجم ارنه کارم را بساجی

چه فرمایی بساجی یا بسوجم

غم عشقت غم عشقت بیابون پرورم کرد

هوای بخت بی بال و پرم کرد

به مو گفتی، صبوری کن صبوری

صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد


پخش انلاین اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم محمدرضا شجریان


اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم محمدرضا شجریان [320]

اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم محمدرضا شجریان [128]


پخش انلاین ریمیکس اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم از محمدرضا شجریان

برای دانلود ریمیکس اهنگ فلک کی بشنوه اه و فقونم از محمدرضا شجریان کلیک کنید

دانلود آهنگ صدای تو را دوست دارم همایون شجریان و مژگان شجریان

دانلود آهنگ صدای تو را دوست دارم همایون شجریان و مژگان شجریان

Download Music Sedaye To Homayon Shajarian


صدای تو را دوست دارم

صدای تو، از آن و از جاودان می‌سراید

صدای تو از لاله‌زاران که در یاد

می‌آید صدای تو را،

رنگ و بوی صدای تو را، دوست دارم.

جهان در صدای تو آبی ‌ست

و زیر و بم هر چه از اصفهان

در صدای تو آبی ست.

و هر سنت از دیرگاهان و هر بدعت از ناگهان در صدای تو آبی ست

دانلود آهنگ صدای تو را دوست دارم همایون و مژگان شجریان


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ همایون شجریان و مژگان شجریان با نام صدای تو را دوست دارم“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir باشید


دانلود آهنگ صدای تو را دوست دارم همایون شجریان و مژگان شجریان[320]

دانلود آهنگ صدای تو را دوست دارم همایون شجریان و مژگان شجریان[128]