دانلود اهنگ sway از michael buble

دانلود اهنگ sway از michael buble

$post_title

When marimba rhythms start to play
وقتی صدای سنتور در اومد

Dance with me, make me sway
با من برقص، منو از خود بیخود کن

Like a lazy ocean hugs the shore
مثل اقیانوسی که ساحل رو در آغوش میگیره

Hold me close, sway me more
محکم من رو تو بغلت نگه دار، بیشتر من رو تکون بده

Like a flower bending in the breeze
مثل گُلی که تو نسیم خم میشه

Bend with me, sway with ease
با من خم شو، با من این سو و آن سو شو

When we dance, you have a way with me
وقتی باهم میرقصیم با من مسیری برای طی کردن داری

Stay with me, sway with me
با من بمون، با من این سو آن سو شو

Other dancers may be on the floor
شاید رقاص های دیگه ای هم روی سِنِ رقص باشن

Dear, but my eyes will see only you
ولی عزیزم چشم های من فقط تورو میبینن

Only you have that magic technique
فقط تویی که اون تکنیک جادویی رو داری

When we sway, I go weak
وقتی با هم این سو و اون سو میشیم، پاهام شل میشه

I can hear the sounds of violins
میتونم صدای ویالون هارو بشنوم

Long before it begins
خیلی قبل تر از اینکه شروع به نواختن کنن

Make me thrill as only you know how
منو به هیجان در میاره درحالی که فقط تو میدونی چطوری

Sway me smooth, sway me now
به آرومی منو این سو و اون سو کنی، برقصون منو حالا

Other dancers may be on the floor
شاید رقاص های دیگه ای هم روی سِنِ رقص باشن

Dear, but my eyes will see only you
ولی عزیزم چشم های من فقط تورو میبینن

Only you have that magic technique
فقط تویی که اون تکنیک جادویی رو داری

When we sway, I go weak
وقتی با هم این سو و اون سو میشیم، پاهام شل میشه

I can hear the sounds of violins
میتونم صدای ویالون هارو بشنوم

Long before it begins
خیلی قبل تر از اینکه شروع به نواختن کنن

Make me thrill as only you know how
منو به هیجان در میاره درحالی که فقط تو میدونی چطوری

Sway me smooth, sway me now
به آرومی منو این سو و اون سو کنی، برقصون منو حالا

When marimba rhythms start to play
وقتی صدای سنتور در اومد

Dance with me, make me sway
با من برقص، منو از خود بیخود کن

Like a lazy ocean hugs the shore
مثل اقیانوسی که ساحل رو در آغوش میگیره

Hold me close, sway me more
محکم من رو تو بغلت نگه دار، بیشتر من رو تکون بده

Like a flower bending in the breeze
مثل گُلی که تو نسیم خم میشه

Bend with me, sway with ease
با من خم شو، با من این سو و آن سو شو

When we dance you have a way with me
وقتی باهم میرقصیم با من مسیری برای طی کردن داری

Stay with me, sway with me
با من بمون، با من این سو آن سو شو

When marimbas start to play
وقتی سنتور ها شروع به زدن میکنن

Hold me close, make me sway
محکم منو بغل کن، منو این سو و آن سو کن

Like a lazy ocean hugs the shore
مثل اقیانوسی که ساحل رو در آغوش میگیره

Hold me close, sway me more
محکم من رو تو بغلت نگه دار، بیشتر من رو تکون بده

Like a flower bending in the breeze
مثل گُلی که تو نسیم خم میشه

Bend with me, sway with ease
با من خم شو، با من این سو و آن سو شو

When we dance, you have a way with me
وقتی باهم میرقصیم با من مسیری برای طی کردن داری

Stay with me, sway with me
با من بمون، با من این سو آن سو شو


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ michael buble به نام sway” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ گل یخ کوروش یغمایی ریمیکس اینستاگرام

دانلود اهنگ گل یخ کوروش یغمایی ریمیکس اینستاگرام

$post_title


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ کوروش یغمایی به نام گل یخ ریمیکس اینستاگرام” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ cars outside از james arthur

دانلود اهنگ cars outside از james arthur

$post_title

I’m packin’ my bags that I didn’t unpack the last time
دارم چمدان‌هایم را می‌بندم که آخرین بار آن‌ها را باز نکردم
I’m sayin’, “See you again, ” so many times, it’s becoming my taglineمن بارها می گویم “دوباره می بینمت”، این به شعار من تبدیل می شود
But you know the truth, I’d rather hold youاما تو حقیقت را می دانی، من ترجیح می دهم تو را در آغوش بگیرم
Than try to catch this flightسعی کنید این پرواز را بگیرید
So many things I’d rather sayخیلی چیزها را ترجیح می دهم بگویم
But for now, it’s goodbyeاما فعلا خداحافظ
You say I’m always leavin’
تو میگی من همیشه میرم
You, when you’re sleepin’ aloneتو وقتی تنها میخوابی
But the, the car’s outsideاما ماشین بیرون است
But I don’t wanna go tonightولی من نمیخوام امشب برم
I’m not gettin’ in the Addison Lee
من وارد ادیسون لی نمی شوم
Unless you pack your bagsمگر اینکه چمدان هایت را ببندی
You’re comin’ with meتو با من میای
I’m tired of lovin’ from afarاز دوست داشتن از دور خسته شدم
And never being where you areو هرگز در جایی که هستید نباشید
Close the windows, lock the doorsپنجره ها را ببندید، درها را قفل کنید
Don’t wanna leave you anymoreدیگه نمیخوام ترکت کنم
Oh-oh, ah
اوه، آه
I’m starin’ at the same four walls in a different hotel
من به همان چهار دیواری در هتلی دیگر خیره می شوم
It’s an unfamiliar feelin’ but I know it so wellاین یک احساس ناآشنا است، اما من آن را به خوبی می دانم
Oh, but you know the truth, I’d rather hold youاوه، اما تو حقیقت را می دانی، ترجیح می دهم تو را در آغوش بگیرم
Than this mobile in my handاز این موبایل تو دستم
But I guess it’ll do, ’cause for youاما من حدس می زنم این کار را انجام دهد، زیرا برای شما
I would run up my phone billقبض تلفنم را بالا می بردم
You say I’m always leavin’
تو میگی من همیشه میرم
You, when you need me the mostتو زمانی که بیشتر از همه به من نیاز داری
But the, the car’s outsideاما ماشین بیرون است
But I don’t wanna go tonightولی من نمیخوام امشب برم
I’m not gettin’ in the Addison Lee
من وارد ادیسون لی نمی شوم
Unless you pack your bagsمگر اینکه چمدان هایت را ببندی
You’re comin’ with meتو با من میای
I’m tired of lovin’ from afarاز دوست داشتن از دور خسته شدم
And never being where you areو هرگز در جایی که هستید نباشید
Close the windows, lock the doorsپنجره ها را ببندید، درها را قفل کنید
Don’t wanna leave you anymoreدیگه نمیخوام ترکت کنم
Ooh-ooh, ah
اوه اوه، آه
Ooh-ooh, ahاوه اوه، آه
Ooh-ooh, ahاوه اوه، آه
Don’t wanna leave you anymoreدیگه نمیخوام ترکت کنم
Oh, darling, all of the city lights
آه، عزیزم، تمام چراغ های شهر
Never shine as bright as your eyesهرگز به اندازه چشمان خود ندرخشید
I would trade them all for a minute moreمن همه آنها را یک دقیقه دیگر عوض می کنم
But the car’s outsideاما ماشین بیرون است
And he’s called me twiceو او دوبار با من تماس گرفت
But he’s gonna have to wait tonightاما او باید امشب صبر کند
I’m not gettin’ in the Addison Lee
من وارد ادیسون لی نمی شوم
Unless you pack your bagsمگر اینکه چمدان هایت را ببندی
You’re comin’ with meتو با من میای
I’m tired of lovin’ from afarاز دوست داشتن از دور خسته شدم
And never being where you areو هرگز در جایی که هستید نباشید
Close the windows, lock the doorsپنجره ها را ببندید، درها را قفل کنید
Don’t wanna leave you anymoreدیگه نمیخوام ترکت کنم
Ooh-ooh, ah
اوه اوه، آه
Ooh-ooh, ahاوه اوه، آه
Ooh-ooh, ahاوه اوه، آه
No, I don’t wanna leave you anymoreنه، من دیگر نمی خواهم تو را ترک کنم
I don’t wanna leave you
نمی خوام ترکت کنم
(Ooh-ooh, ah) I don’t wanna leave you(اوه-اوه، آه) من نمی خواهم تو را ترک کنم
(Ooh-ooh, ah) I don’t wanna leave you(اوه-اوه، آه) من نمی خواهم تو را ترک کنم
Don’t wanna leave you anymoreدیگه نمیخوام ترکت کنم

هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ james arthur به نام cars outside” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ در جشن تولدت عزیزم همه انگشترن تو نگینی +ریمیکس

دانلود آهنگ در جشن تولدت عزیزم همه انگشترن تو نگینی +ریمیکس

$post_title


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ ریمیکس در جشن تولدت عزیزم همه انگشترن تو نگینی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود اهنگ هر چقدر دلت میخواد قهر کن اصلا بزار بارون بگیره

دانلود اهنگ هر چقدر دلت میخواد قهر کن اصلا بزار بارون بگیره

$post_title


هم اکنون میتوانید شنونده “اهنگ هر چقدر دلت میخواد قهر کن اصلا بزار بارون بگیره” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید


دانلود آهنگ گل مهتاب منو تو آسمونت راه دادی عرفان طهماسبی

دانلود آهنگ گل مهتاب منو تو آسمونت راه دادی عرفان طهماسبی

$post_title


هم اکنون میتوانید شنونده “آهنگ عرفان طهماسبی گل مهتاب منو تو آسمونت راه دادی” از سایت دانلود آهنگ روز موزیک باشید