آهنگ پاسبان حرم دل شده ام محمدرضا شجریان

 • آهنگ پاسبان حرم دل شُـده‌ام شب همه شب

  متن آهنگ پاسبان حرم دل محمدرضا شجریان

  پاسبان حرم دل شُـده‌ام

  شب همه شب… شب همه شب…

  پاسبان حرم دل شُـده‌ام!!

  شب همه شب…

  تا در این پرده جُز اندیشه او نگذارم!!

  آی خُدای دل…

  دیده بخت به افسانه او، شُد در خواب!!

  دیده بخت به افسانه او، شُــد در خـواب…!

  آای…کو نسیمی زِ عنایت، که کُند بیدارم؟؟ آای…

  یارم به یک لا پیرهن خوابیده، زیر نسترن!!

  یارم به یک لا پیرهــن خوابیده، زیر نستـرن…!

  ترسم که بوی نسترن مَست است و هوشیارش کُند…

  ترسم که بوی نسترن مَست است و هوشیــارش کُند…!

  اِی آفتاب آهسته نه، پا در حریم یار من…

  تَرسم صدای پای تو، خواب است و بیدارش کند!!

  تَرســم صدای پای تو، خواب است و بیدارش کُــند…

  اِی آفتاب آهسته نه، پا در حریم یار من…

  تَرسم صدای پای تو، خواب است و بیدارش کند!!

  خواب است و بیدارش کُــند…

   خواب است و بیدارش کُــند…

  به کُجاها برد، این امیــد ما را! به کُجاها برد، این امیــد ما را!

  به کجاها برد ما را…

   به کجاها برد ما را…

  نشُد این عاشق سرگشته صبور!! نشُد این عاشق سرگشته صبور!!

  نشــد این مرغک پَر بسته رها…

  به کجا میــروم، یارا؟؟ به کجا میــبرد، ما را؟؟

  ره این چاره ندانــم! به خدا

   به خدا…

  نشود دل نفسی از تو جُدا بخــدا!

  به هوایت همه جا در همه حال…

  به امیدی بگُشایــم، شب و روز پر و بال!!

  غم عشقت دل ما را…

   غم عشقت دل ما را…

   به کجاها برد یارا…!

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  نظرات شما