دانلود آهنگ همایون شجریان شوق دوست

 • آهنگ اگر مراد تو ای دوست نامرادی ماست همایون شجریان

  دانلود آهنگ همایون شجریان شوق دوست

  متن آهنگ همایون شجریان شوق دوست

  اگر مراد تو ای دوست نامرادی ماست

  مراد خویش دگر باره من نخواهم خواست

  عنایتی که تو را بود اگر مبدل شد

  خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست

  میان عیب و هنر پیش دوستان قدیم

  تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست

  مرا به هرچه کنی دل نخواهی آزردن

  که هرچه دوست پسندد به جای دوست رواست

  هزار دشمنی افتد میان بدگویان

  میان عاشق و معشوق دوستی برجاست

  جمال در نظر و شوق همچنان باقی است

  گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست

  مرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیست

  اگر کنند ملامت نه بر من تنهاست

  غلام قامت آن لعبت قباپوشم که

  از محبت رویش هزار جامه قباست

  بلا و زحمت امروز بر دل درویش

  از آن خوش است که امید رحمت فرداست

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  11 / 100

  نظرات شما