کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ انریکه هیرو

اهنگ انریکه هیرو

دانلود اهنگ انریکه هیرو

Let me be your hero
بذار من قهرمانت باشم

Would you dance
if I asked you to dance?
اگر ازت بخوام برقصى ، ميرقصى؟

Would you run and
never look back?
حاضرى بدوى و هرگز به عقب نگاه نكنى؟

Would you cry
if you saw me crying?
اگه منو گريان ببينى ، گريه ميكنى؟

Would you save my soul tonight?
ميشه امشب روح منو نجات بدى؟

Would you tremble
if I touched your lips?
اگه لبهات رو لمس كنم، ميلرزى ؟

Would you laugh?
Oh, please tell me this.
ميشه بخندى؟ لطفا بهم بگو

Now would you die
for the one you love?
حاضرى براى اونى كه عاشقش هستى بميرى؟

Hold me in your arms, tonight.
منو امشب در آغوش بگير 1

I can be your hero, baby.
عزيزم، من ميتونم قهرمان تو باشم

I can kiss away the pain.
ميتونم با يه بوسه غم و درد رو ازت دور كنم

I will stand by you forever.
تا ابد كنارت ميمونم

You can take my breath away
تو كارى ميكنى نفسم از عشق ببره

Would you swear that
you’ll always be mine?
ميشه قسم بخورى كه تا هميشه مال منى؟

Would you lie?
ميشه حتى به دروغ بگى؟

Would you run and hide?
ميشه فرار كنى و قايم بشى

Am I in too deep?
من زيادى تو اين عشق عميق شدم؟

Have I lost my mind?
عقلم رو از دست دادم؟

I don’t care. You’re here tonight.
برام مهم نيست، امشب تو كنارمى

I can be your hero, baby.
عزيزم، من ميتونم قهرمان تو باشم

I can kiss away the pain.
ميتونم با يه بوسه غم و درد رو ازت دور كنم

I will stand by you forever.
تا ابد كنارت ميمونم

You can take my breath away
تو كارى ميكنى نفسم از عشق ببره

Oh, I just want to hold you.
من فقط میخوام در آغوش بگیرمت

I just want to hold you, oh, yeah.
من فقط میخوام در آغوش بگیرمت

Am I in too deep?
من زيادى تو اين عشق عميق شدم؟

Have I lost my mind?
عقلم رو از دست دادم؟

I don’t care. You’re here tonight.
برام مهم نيست، امشب تو كنارمى

I can be your hero, baby.
عزيزم، من ميتونم قهرمان تو باشم

I can kiss away the pain.
ميتونم با يه بوسه غم و درد رو ازت دور كنم

I will stand by you forever.
تا ابد كنارت ميمونم

You can take my breath away
تو كارى ميكنى نفسم از عشق ببره


پخش انلاین اهنگ انریکه هیرو


دانلود اهنگ انریکه هیرو [320]

دانلود اهنگ انریکه هیرو [128]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ I don’t wanna know the weekend

دانلود اهنگ I don’t wanna know the weekend

دانلود و متن و ترجمه اهنگ I don't wanna know the weekend

متن و ترجمه اهنگ I don’t wanna know the weekend

just can’t believe this, man

مرد، نمیتونم اینو باور کنم

somebody said they saw you

یکی گفت که دیدتت

the person you were kissing wasn’t me

کسی که داشتی میبوسیدیش من نبودم

and i would never ask you

و هیچوقت دلم نمیخواد ازت بپرسم

i just kept it to myself

فقط پیش خودم نگهش میدارم

i don’t wanna know

نمیخوام بدونم

if you’re playin’ me, keep it on the low

اگه داری منو بازی میدی مخفی نگهش دار

cause my heart can’t take it anymore

چون دیگه قلبم نمیتونه تحملش کنه

and if you’re creepin’, please, don’t let it show

و اگه داری زیر پوستی یه کارایی میکنی، لطفا ،نذار لو بره

oh, baby, i don’t wanna know

اوه، عزیزم، نمیخوام بدونم

oh, yeah

اوه، اره

i think about it when i hold you

وقتی بغلت میکنم بهش فکر میکنم

when lookin’ in your eyes, i can’t believe

وقتی تو چشمات نگاه میکنم، نمیتونم باور کنم

and i don’t need to know the truth

و نیازی هم ندارم که حقیقتو بدونم

baby, keep it to yourself

عزیزم، پیش خودت نگهش دار

?did he touch you better than me

اون بهتر از من لمست کرد؟

?did he watch you fall asleep

وقتی خوابت میبره نگاهت میکنه

?did you show him all those things, that you used to do to me

همه اون چیزا که قبلا عادت داشتی با من انجام میدادیو بهش نشون دادی؟

if you’re better off that way

اگه تو اینطوری راحت تری

there ain’t more that i can say

دیگه حرفی نمیمونه

just go on and do your thing and don’t come back to me

فقط برو و هر کاری که میخوایو بکن و برنگرد

ohh ohh ohh

woah, woah, woah, 21

had me crushin’, i was cuffin’ like the precinct

این نابودم کرد، تو افکارم مثل یه زندان گیر میوفتم

?how go from housewife to sneaky link

چطوری از یه خانم خونه به یه فردی تبدیل شدی که پنهانی با بقیه میخوابه؟

got you ridin’ round in all type of Benz’s and Rovers

با هر جور بنز و روور میبردمت دور دور

girl, you used to ride in the rinky dink

دختر، تو قبلنا سوار ماشین قراضه میشدی

i’m the one put you in Eliantte (oh god)

من کسیم که تو رو وارد الیانته کردم (برند جواهرات)

fashion Nova model, i put you in runway

تو رو مدل برند نوا کردم و وارد ران وی کردمت (مسیری که مدل ها میرن)

you was rockin’ coach bag, got you chanaynay

این ور اون ور میرفتی، من برات شنل هم گرفتم (شنل یه برند لوکس)

side b***h in Frisco, i call her my bae bae

همراهم تو سانفرانسیسکو، صداش میکردم بیبی

i got a girl but i still feel alone

دوست دختر دارم ولی هنوزم احساس تنهایی میکنم

if you playin’ me that mean my home ain’t home

اگه داری منو بازی میدی پس یعنی خونه من خونه نیست (تو خونه خودش بهش خیانت میکرده)

havin’ nightmares of goin’ through your phone

کابوس اینو دارم که برم گوشیتو بگردم

can’t even record, you got me out my zone

حتی نمیتونم اهنگ ضبط کنم، منو از هم پاشوندی

if you creepin’, just don’t let me find out

اگه داری زیر پوستی گند کاری میکنی، فقط نزار من بفهمم

get a hotel, never bring’em to the house

هتل بگیر، هیچ وقت خونه نیارشون

if you’re better off that way

اگه اینجوری راحت تری

baby, all that i can say

عزیزم، همه چیزی که میتونم بگم اینکه

if you’re gonna do your thing then don’t come back to me

اگه میخوای اونکار بکنی پس برنگرد پیشم[320] دانلود اهنگ I don’t wanna know  the weekend 

[128] دانلود اهنگ I don’t wanna know  the weekend 

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود اهنگ انریکه I KNOW YOU WANT ME

اهنگ انریکه I KNOW YOU WANT ME

اهنگ انریکه I KNOW YOU WANT ME

I know you want me
میدونم که منو میخوای

I made it obvious that I want you too
منم خیلی واضح بهت گفتم که منم تورو میخوام

So put it on me
پس کنارم بمون

Let’s remove the space between me and you
اجازه بده تا فاصله ها از میون ما برداشته بشن

Now rock your body
حالا بدنت رو تکون بده

Damn I like the way that you move
من تکون خوردنات رو دوست دارم

So give it to me
پس بدش به من

‘Cause I already know what you wanna do
چونکه از قبل میدونم که چیکار میخوای بکنی

Here’s the situation
اوضاع اینجوریه که

Been to every nation
هرجا که باشم

Nobody’s ever made me feel the way that you do
هیچکس به من حسی که تو بهم میدی رو نمیده

You know my motivation
تو نقاط تحریک پذیره من رو میشناسی

Give in my reputation
اشتیاقم رو زیاد کن

Please excuse I don’t mean to be rude
منو ببخش نمیخوام که گستاخ باشم

But tonight I’m loving you
اما من امشب بدجوری عاشقتم

Oh you know
آره خودتم میدونی

That tonight I’m loving you
که امشب خیلی میخوامت

Oh you know
اره خودتم میدونی

That tonight I’m loving you
که امشب دیوونتم

you’re so damn pretty
تو خیلی خوشگلی

If I had a type then baby it would be you
اگه یه همزاد داشته باشم اون (همزاد) تویی عزیزم

I know you’re ready
میدونم که آماده ای

If I never lied then baby you’d be the truth
اگه تا حالا دروغی نگفتم به خاطر اینکه تو دلیل حقیقت هام بودی

Here’s the situation
اوضاع اینجوریه که

Been to every nation
هرجا که باشم

Nobody’s ever made me feel the way that you do
هیچکس به من حسی که تو بهم میدی رو نمیده

You know my motivation
تو نقاط تحریک پذیره من رو میشناسی

Give in my reputation
پس توانایی هامو زیاد کن

Please excuse I don’t mean to be rude
منو ببخش نمیخوام که گستاخ باشم

But tonight I’m loving you
اما من امشب بدجوری عاشقتم

Oh you know
آره خودتم میدونی

That tonight I’m loving you
که امشب خیلی میخوامت

Oh you know
اره خودتم میدونی

That tonight I’m loving you
که امشب دیوونتم

Tonight I’m gonna do everything that I want with you
امشب میخوام همه کاری بکنم وقتی با توام

Everything that you need
هر کاری که تو لازم بدونی

Everything that you want
هر چی که تو میخوای

I’m gonna, honey, I wanna stunt with you
میخوامت عسلم، میخوام که با تو شیرین بشم

From the window to the wall
از پنجره ی تا دیوار

Gotta give you my all
همه چیزم رو بهت میدم

Winter n summertime
زمستون و پاییز

When I get you on the springs
وقتی که توو بهار ریشه ات رو میبینم

Imma make you fall
پاییز پی چیدنت میام

You got that body that, baby, I wanna get up on the floor just to see you dance
تو اون هیکلی که من دوست دارم رو داری عزیزم. من میخوام وقتی که بیدار میشم تو روببینم

And I love the way you shake that ass, turn around and let me see them pants
تکون دادنای ب ا س ن ت رو دوست دارم. بچرخ و بذار شلوار پوشیدنت روببینم

You stuck with me, I’m stuck with you
تو با من بمون. منم با تو می مونم

Let‘s find something to do
بیا یه کاری بکنیم

Please excuse me I don’t mean to be rude
شرمنده نمیخوام که گستاخ باشم

But tonight I‘m loving you
اما من امشب بدجوری عاشقتم

Oh you know
آره خودتم میدونی

That tonight I’m loving you
که امشب خیلی میخوامت

Oh you know
اره خودتم میدونی

That tonight I’m loving you
که امشب دیوونتم


پخش انلاین اهنگ I KNOW YOU WANT ME


 برای دانلود اهنگ کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن ترجمه اهنگ call out my name the weekend

اهنگ call out my name the weekend

 دانلود و متن ترجمه اهنگ call out my name the weekend

[Verse 1]

We found each other

ما همدیگرو پیدا کردیم

I helped you out of a broken place

من تو رو از یک جای داغون بیرون کشیدم

You gave me comfort

تو بهم آرامش دادی

But falling for you was my mistake

اما عاشق تو شدن اشتباه من بود

[Pre-Chorus]

I put you on top, I put you on top

من تو رو اون بالا قرار دادم، من تو رو اون بالا قرار دادم

I claimed you so proud and openly

من تو رو در ملاعام و با افتخار خواستم

And when times were rough, when times were rough

و وقتی روزها سخت پیش رفت، وقتی روزها  سخت پیش رفت

I made sure I held you close to me

من مطمئن میشدم که  در آغوش بگیرمت

[Chorus]

So call out my name (call out my name)

پس اسم منو صدا بزن

Call out my name when I kiss you so gently

وقتی به آرامی میبوسمت اسم من رو صدا بزن

I want you to stay (want you to stay)

میخوام که بمونی

I want you to stay even though you don’t want me

میخوام بمونی با اینکه منو نمیخوای

Girl, why can’t you wait? (why can’t you wait, baby?)

دختر چرا نمیتونی صبر کنی؟

Girl, why can’t you wait ’til I fall out of love?

دختر چرا نمیتونی صبر کنی تا وقتی که  عاشقی از سرم بپره؟

Won’t you call out my name? (call out my name)

نمیخوای اسممو صدا بزنی؟

Girl, call out my name, and I’ll be on my way and

دختر فقط اسممو صدا بزن تا راه بیفتم بیام پیشت

I’ll be on my—

تا بیام پیشت

[Verse 2]

I said I didn’t feel nothing, baby, but I lied

بهت گفتم چیزی حس نمیکنم اما عزیزم خالی بستم

I almost cut a piece of myself for your life

من برای زندگی تو  از خودم زدم

Guess I was just another pit stop

فکر کنم فقط یک ایستگاه توقف دیگه بودم

‘Til you made up your mind

تا وقتی که تو تصمیمت رو بگیری

You just wasted my time

تو فقط وقت منو تلف کردی

[Pre-Chorus]

I put you on top, I put you on top

من تو رو اون بالا قرار دادم، من تو رو اون بالا قرار دادم

I claimed you so proud and openly

من تو رو در ملاعام و با افتخار خواستم

And when times were rough, when times were rough

و وقتی روزها سخت پیش رفت، وقتی روزها  سخت پیش رفت

I made sure I held you close to me

من مطمئن میشدم که  در آغوش بگیرمت

 

[Chorus]

So call out my name (call out my name baby)

پس اسم منو صدا بزن

Call out my name when I kiss you so gently(Oh)

وقتی به آرامی میبوسمت اسم من رو صدا بزن

I want you to stay (I want you to stay)

میخوام که بمونی

I want you to stay even though you don’t want me

میخوام بمونی با اینکه منو نمیخوای

Girl, why can’t you wait?( why can’t you wait ’til I)

دختر چرا نمیتونی صبر کنی؟

Girl, why can’t you wait ’til I fall out of love?

دختر چرا نمیتونی صبر کنی تا وقتی که  عاشقی از سرم بپره؟

Won’t you call out my name? (say call out my name)

نمیخوای اسممو صدا بزنی؟

Girl, call out my name, and I’ll be on my way and(oh)

دختر فقط اسممو صدا بزن تا راه بیفتم بیام پیشت

I’ll be on my—

تا بیام پیشت

[Outro]

On my way, all the way

On my way, all the way, ooh

On my way, on my way, on my way

On my way, on my way, on my way

(On my)[320] دانلود اهنگ call out my name the weekend

[128] دانلود اهنگ call out my name the weekend

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود 10 اهنگ برتر انریکه

10 اهنگ برتر انریکه

 

هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام bailando“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام tired of being sorry“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام do you know“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام escape“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام loco“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام tonight“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام sombody is me“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام i like it“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نامcould i have this kiss forever“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید


هم اکتون میتوانید شنونده “اهنگ انریکه با نام be with you“ از سایت دانلود اهنگ beattunes.ir

دانلود اهنگ کلیک کنید

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ coldplay the weekend

دانلود و متن و ترجمه اهنگ coldplay the weekend

 

Oh, angel sent from up above

اه ، فرشته ای که از آسمان فرستاده شده

You know you make my world light up

خودت میدونی که دنیامو نورانی میکنی

When I was down, when I was hurt

وقتی من زمین خورده بودم ، آسیب دیده بودم

You came to lift me up

تو اومدی تا منو بکشی بالا

Life is a drink and love’s a drug

دنیا یه نوشیدنیه و عشق یه دارو

Oh now I think I must be miles up

اه ، الان فکر میکنم که مایل ها بالا اومدم

When I was a river dried up

وقتی من رودخانه ای خشکیده بودم

You came to rain a flood

تو مثل بارانی سیل آسا آمدی

You said drink from me, drink from me

گفتی که از من بنوش ، از من بنوش

When I was so thirsty

وقتیکه خیلی تشنه بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی نواخته شدی

Now I just can’t get enough

نمیتونم ازش سیراب بشم

Put your wings on me, wings on me

بالهات رو بزار روی من ، بالهات رو بزار روی من

When I was so heavy

وقتی خیلی سنگین بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی جاری شو

When I’m low, low, low, low

وقتی خیلی بیحال و غمگین بودم

I, Oh-I, Oh-I

Got me feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

Oh-I, Oh-I, Oh-I

Now I’m feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

(Woo-ooo-ooo-woo)

Oh, angel sent from up above

فرشته ای که از آسمان فرستاده شده

I feel you coursing through my blood

احساس میکنم در خون من جریان داری

Life is a drink and your love’s about

زندگی مثل یک نوشیدنیه و عشق تو

To make the stars come out

برای آشکار کردن ستاره هاست

Put your wings on me, wings on me

بالهات رو بزار روی من ، بالهات رو بزار روی من

When I was so heavy

وقتی خیلی سنگین بودم

Poured on a symphony

مثل یک موسیقی جاری شو

When I’m low, low, low, low

وقتی خیلی بیحال و غمگین بودم

I, Oh-I, Oh-I

Got me feeling drunk and high

به من احساس مستی و بلند مرتبگی دادی

So high, so high

بالای بالا

Oh-I, Oh-I, Oh-I

Now I’m feeling drunk and high

الان احساس مستی و نشئگی میکنم

So high, so high

بالای بالا

That I shoot across the sky

(اینقدر که) آسمون رو در مینوردم

That I shoot across the…

That I shoot across the sky

آسمون رو در مینوردم[320] دانلود اهنگ coldplay the weekend

[128] دانلود اهنگ coldplay the weekend

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT

دانلود و متن اهنگ I'll be there for you از THE REMBRANDTS

So no one told you life was gonna be this way
پس هیچ کس به تو نگفته بود که زندگی اینگونه خواهد بود، نه؟
Your job’s a joke, you’re broke
Your love life’s D-O-A1
شغلت که مسخره ست، افسرده ای و زندگی زناشویی ات هم ناامید کننده ست
It’s like you’re always stuck in second gear
انگار همیشه در دنده ی دو گیر کرده ای
Oh when it hasn’t been your day
Your week, your month, or even your year
اوه روز، روز تو، هفته، ماه، یا حتی سال تو نبوده است
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من غمخوار تو خواهم بود،
وقتی آسمانت بارانی ست
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که قبلا بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من غمخوارت هستم
زیرا تو هم مونس من هستی
You’re still in bed at ten and work began at eight
ساعت ده صبح است و تو همچنان در رختخواب هستی در حالی که ساعت هشت باید سر کار می رفتی
You’ve burned your breakfast
صبحانه ات هم که سوزانده ای
So far things are going great
وای که همه چیز امروز چه عالی پیش میرود!
Your mother warned you there’d be days like these
خب البته مادرت درمورد روزهایی مثل این به تو هشدار داده بود
But she didn’t tell you when the world has brought you down to your knees
اما دیگر نگفته بود که گاهی دنیا تو را به زانو خواهد انداخت
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من مونست خواهم بود،
وقتی باران سختی ها بر سرت میبارد
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که همیشه بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من یاورت خواهم بود
چراکه تو نیز همدم من هستی
No one could ever know me
هیچ کس نمیتوانست مرا اینگونه بشناسد
No one could ever see me
کسی نمیتوانست مرا اینگونه ببیند
Seems you’re the only one who knows
What it’s like to be me
گویا تو تنها کسی هستی که میتوانی احساس من را درک کنی
Someone to face the day with
تو کسی هستی که میتوانم در کنارش با روزهای زندگی ام مواجه شوم
Make it through all the rest with
کسی که میتوانم در کنارش روزهایم را سپری کنم
Someone I’ll always laugh with
و کسی که میتوانم با او بخندم
Even at my worst I’m best with you
حتی بدترین شرایط، با تو قابل تحمل میشود
It’s like you’re always stuck in second gear
درست مثل اینکه در دنده دو گیر کرده باشی
Oh when it hasn’t been your day
Your week, your month, or even your year
اوه وقتی روز، ماه، و حتی سال، بر وفق مراد تو نبوده است
I’ll be there for you
(When the rain starts to pour)
اما من غمخوار تو خواهم بود،
وقتی آسمانت بارانی ست
I’ll be there for you
(Like I’ve been there before)
من غمخوار تو خواهم بود،
همانطور که قبلا بوده ام
I’ll be there for you
(‘Cause you’re there for me, too)
من غمخوارت هستم
زیرا تو هم مونس من هستی


[320] اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT 
[ 128] اهنگ I’ll be there for you از THE REMBRANDT 
کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ angel baby از troy

دانلود و متن اهنگ angel baby از troy

 

[Verse 1]

I need a lover to keep me sane
من ب یک عاشق نیاز دارم تا منو عاقل نگه داره

Pull me from hell bring me back again
منو از جهنم بکشه بیرون و دوباره بهم زندگی ببخشه

Play me the classics, something romantic
برای موزیک های کلاسیک بذاره، ی چیز رمانتیک

Give him my all when I don’t even have it
تمام وجودمو بهش بدم با اینکه چیزی برام نمونده

I always dreamed of a solemn face
من همیشه انتظار یک چهره رسمی رو داشتم

Someone who feels like a holiday
کسی ک حس تعطیلاتو بهم بده

But now I’m in pieces, barely believing
اما حالا من داغونم، ب سختی باور میکنم

Starting to think that I’ve lost all feeling
دارم فکر میکنم ک دیگه حسی برام نمونده

[Pre-Chorus]

You came out the blue on a rainy night, no lie
عزیزم تو در یک شب بارانی غیرمنتظره از راه رسیدی، بی تعارف

I tell you how I almost died, while you’re bringing me back to life
من بهت میگم چطور تقریبا مرده بودم، همینطور ک تو منو ب زندگی بر میگردوندی

[Chorus]

I just wanna live in this moment forever
من فقط میخوام تا ابد در این لحظه زندگی کنم

‘Cause I’m afraid that living couldn’t gеt any better
چون میترسم زندگی دیگه نتونه بهتر از این لحظه رو برام ب ارمغان بیاره

Started giving up on thе word “forever”
داشتم بیخیال کلمه ” تا ابد ” میشدم

Until you gave up heaven so we could be together
تا اینکه تو بیخیال یهشت شدی پس ما میتونیم تا ابد با هم باشیم

[Post-Chorus]

You’re my angel, angel baby
تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Angel, you’re my angel baby
فرشته، تو فرشته منی عزیزم

Baby, you’re my angel, angel baby
عزیزم، تو فرشته منی، فرشته عزیزم

I’ll fall in love with the little things
من عاشق کوچکترین چیزهای تو میشم

Counting the tattoos on your skin
تتو هایی ک رو بدنته رو میشمورم

Tell me a secret
بهم ی راز بگو

And baby I’ll keep it
و عزیزم من تا ابد پیش خودم نگهش میدارم

And maybe we can play house for the weekend
و شاید ما بتونیم برای آخر هفته در خونه خوش بگذرونیم

[Pre-Chorus]

You came out the blue on a rainy night, no lie
عزیزم تو در یک شب بارانی غیرمنتظره از راه رسیدی، بی تعارف

I tell you how I almost died, while you’re bringing me back to life
من بهت میگم چطور تقریبا مرده بودم، همینطور ک تو منو ب زندگی بر میگردوندی

[Chorus]

I just wanna live in this moment forever
من فقط میخوام تا ابد در این لحظه زندگی کنم

‘Cause I’m afraid that living couldn’t gеt any better
چون میترسم زندگی دیگه نتونه بهتر از این لحظه رو برام ب ارمغان بیاره

Started giving up on thе word “forever”
داشتم بیخیال کلمه ” تا ابد ” میشدم
Until you gave up heaven so we could be together
تا اینکه تو بیخیال یهشت شدی پس ما میتونیم تا ابد با هم باشیم

[Post-Chorus]

You’re my angel, angel baby
تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Angel, you’re my angel baby
فرشته، تو فرشته منی عزیزم

Baby, you’re my angel, angel baby
عزیزم، تو فرشته منی، فرشته عزیزم

 

[Bridge]

All the sick and twisted nights that I’ve been waiting for ya
تمام اون شب های بد و پیچیده ک من منتظرت بودم

They were worth it all along, yeah
صبر کردن در اون شب ها ارزش رسیدن ب تو رو داشت، اره

 

[Chorus]

I just wanna live in this moment forever
من فقط میخوام تا ابد در این لحظه زندگی کنم

‘Cause I’m afraid that living couldn’t gеt any better
چون میترسم زندگی دیگه نتونه بهتر از این لحظه رو برام ب ارمغان بیاره

Started giving up on thе word “forever” (Ooh, forever)
داشتم بیخیال کلمه ” تا ابد ” میشدم

Until you gave up heaven so we could be together
تا اینکه تو بیخیال یهشت شدی پس ما میتونیم تا ابد با هم باشیم

 

[Post-Chorus]

You’re my angel, angel baby
تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Angel, you’re my angel baby
فرشته، تو فرشته منی عزیزم

Baby, you’re my angel, angel baby
عزیزم، تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Angel, angel baby
فرشته، فرشته عزیزم

Angel, you’re my angel, baby
تو فرشته منی، فرشته عزیزم

Baby, you’re my angel, angel baby
عزیزم، تو فرشته منی، فرشته عزیزم[320] دانلود اهنگ angel baby از troy sivan

[128] دانلود اهنگ angel baby از troy sivan

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن اهنگ talking to the moon برونو مارس

دانلود و متن اهنگ talking to the moon برونو مارس

[Verse 1]
I know you’re somewhere out there
میدونم که یه جایی اون بیرون هستی
Somewhere far away
یه جایی خیلی دور
I want you back, I want you back
میخوام که برگردی، میخوام که برگردی
My neighbors think I’m crazy
همسایه هام فکر میکنن که دیونه ام
But they don’t understand
ولی اونا درک نمیکنن که
You’re all I had, you’re all I had
تو تنها چیزی هستی که دارم، تنها چیزی هستی که دارم
[Pre-Chorus]
At night when the stars light up my room
توی شب وقتی که ستاره ها اتاقمو روشن میکنن
I sit by myself
تنهایی میشینم
[Chorus]
Talking to the moon
با ماه صحبت میکنم
Tryna get to you
سعی میکنم که بهت برسم
In hopes you’re on the other side talking to me, too
امیدوارم که تو هم اونطرف نشسته باشی با ماه صحبت کنی
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?
یا من یه ابله هستم که نشسته با ماه صحبت میکنه؟
[Verse 2]
I’m feeling like I’m famous, the talk of the town
حس میکنم که مشهورم، حرف همه مردم شهرم
They say I’ve gone mad
میگن که دیوونه شدم
Yeah, I’ve gone mad
اره، دیوونه شدم
But they don’t know what I know
ولی اونا نمیدونن که من چی میدونم
‘Cause when the sun goes down, someone’s talking back
چون وقتی که خورشید غروب میکنه، یکی حرف میزنه
Yeah, they’re talking back, oh
اره، یکی حرف میزنه
[Pre-Chorus]
At night when the stars light up my room
توی شب وقتی که ستاره ها اتاقمو روشن میکنن
I sit by myself
تنهایی میشینم
[Chorus]
Talking to the moon
با ماه صحبت میکنم
Tryna get to you
سعی میکنم که بهت برسم
In hopes you’re on the other side talking to me, too
امیدوارم که تو هم اونطرف نشسته باشی با ماه صحبت کنی
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?
یا من یه ابله هستم که نشسته با ماه صحبت میکنه؟
[Bridge]
Do you ever hear me calling?
تاحالا صدا زدن منو شنیدی؟
Oh-oh-oh, oh-oh-oh
‘Cause every night, I’m talking to the moon
چون که هرشب، من با ماه حرف میزنم
[Chorus]
Talking to the moon
با ماه صحبت میکنم
Tryna get to you
سعی میکنم که بهت برسم
In hopes you’re on the other side talking to me, too
امیدوارم که تو هم اونطرف نشسته باشی با ماه صحبت کنی
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?
یا من یه ابله هستم که نشسته با ماه صحبت میکنه؟
[Outro]
Oh-oh
I know you’re somewhere out there
میدونم که یه جایی اون بیرونی
Somewhere far away
یه جایی خیلی دور


دانلود اهنگ talking to the moon برونو مارس [ 320 ]

دانلود اهنگ talking to the moon برونو مارس [ 128 ]

کلینیک دندان پزشکی مستر دندان
د شرکت طراحی سایت dmservice
د شرکت طراحی سایت dmservice

دانلود و متن و ترجمه اهنگ mary on a cross از ghost

دانلود و متن و ترجمه اهنگ mary on a cross از ghost

We were speeding together
با سرعت باهم دیگه رد میشدیم

Down the dark avenues
توی خیابون‌های تاریک

But besides all the stardom
اما در کنار تموم ستاره ها

All we got was blues
هرچی داشتیم افسردگی بود

But through all the sorrow
اما توی اون همه غم

We were riding high
بالا میرفتیم (نشئه میشدیم)

And the truth of the matter is
و حقیقت قضیه این است که

I never let you go, let you go
هیچگاه تو را رها نخواهم کرد

We were scanning the cities
ما شهرها را بررسی میکردیم

Walking to greater dues
و به سمت هدف های بزرگتر پیش میرفتیم

But besides all the glamour
ولی به غیر از این همه زرق و برق

All we got was bruised
همه چیزی که داشتیم کبود شدگی بود

But through all the sorrow
اما توی اون همه غم

We were riding high
بالا میرفتیم (نشئه میشدیم)

And the truth of the matter is
و حقیقت قضیه این است که

I had to let you go, let you go
باید تو را رها میکردم، رها میکردم

You go down just like Holy Mary
تو میری پایین دقیق مثل مِری مقدس

Mary on a, Mary on a cross
ماری روی صلیب

Not just another Bloody Mary
نه مثل هر مِری لعنتی

Mary on a, Mary on a cross
ماری روی صلیب

If you choose to run away with me
اگه تو انتخاب کنی باهم فرار کنیم

I will tickle you internally
من تو را در داخل غلغلک میکنم

And I see nothing wrong with that
و من هیچ اشتباهی نمیبینم باهاش

We were searching for reasons
ما دنبال دلیلیم

To play by the rules
تا بازی کنیم با قوانین

But we quickly found
ولی بسرعت فهمیدیم

It was just for fools
فقط برای احمق هاست

And after all the sorrow
و بعد همه غم ها

Well be riding high
ما بلند سوار خواهیم شد

And the truth of the matter is
و حقیقت قضیه این است که

Ill never let you go, let you go
من هیچوقت ولت نمیکنم، ولت نمیکنم

You go down just like Holy Mary
تو میری پایین دقیق مثل مِری مقدس

Mary on a, Mary on a cross
ماری روی صلیب

Not just another Bloody Mary
نه مثل هر مِری لعنتی

Mary on a, Mary on a
مِری روی یک ، مِری روی یک

You go down just like Holy Mary
تو میری پایین دقیق مثل مِری مقدس

Mary on a, Mary on a cross
ماری روی صلیب

Your beauty never ever scared me
زیبایی تو هیچوقت منو واقعا نمیترسونه

Mary on a, Mary on a cross
ماری روی صلیب

If you choose to run away with me
اگه تو انتخاب کنی باهم فرار کنیم

I will tickle you internally
من تو را در داخل غلغلک میکنم

And I see nothing wrong with that
و من هیچ اشتباهی نمیبینم باهاش

(Mary on a, Mary on a cross)
ماری روی صلیب

Nothing wrong with that
مشکلی نداره

(Mary on a, Mary on a cross)
ماری روی صلیب

Nothing wrong with that
مشکلی نداره

(Mary on a, Mary on a cross)
ماری روی صلیب

Mary on a, Mary on a cross
ماری روی صلیب[320] دانلود اهنگ mary on a cross

[128] دانلود اهنگ mary on a cross


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/musickh1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373