دانلود آهنگ دل سپرده ام من به روی تو همایون شجریان

 • آهنگ دل سپرده ام من به روی تو همایون شجریان

  متن آهنگ دل سپرده ام من به روی تو همایون شجریان

  دل سپرده ام من به روی تو

  در دل من است آرزوی تو

  دل سپرده ام من به روی تو

  در دل من است آرزوی تو

  دل سپرده ام من به روی تو

  در دل من است آرزوی تو

  دل سپرده ام من به روی تو

  دل سپرده ام من به روی تو

  در دل من است آرزوی تو

  بخت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو

  جان جان جان از همه جهان

  میکشد دلم پر به سوی تو

  دل به دل ز تو تا تو آمدم

  قبله گاه من خاک کوی تو

  دل به دل ز تو تا تو آمدم

  قبله گاه من خاک کوی تو

  منکه عاشقم مست و سرخوشم

  جرعه میکشم من صبوی تو

  گنج آرزو در دل منی

  گنج آرزو در دل منی

  در دلم کنم جست و جوی تو

  در دلم کنم جست و جوی تو

  جان جان جان از همه جهان

  میکشد دلم پر به سوی تو

  دل سپرده ام من به روی تو

  در دل من است آرزوی تو

  دل سپرده ام من به روی تو

  در دل من است آرزوی تو

  دل سپرده ام من به روی تو

  دل سپرده ام من به روی تو

  در دل من است آرزوی تو

  بخت آینه باشدم اگر مینشاندم رو به روی تو

  جان جان جان از همه جهان

  میکشد دلم پر به سوی تو

  دل به دل ز تو تا تو آمدم

  قبله گاه من خاک کوی تو

  دل به دل ز تو تا تو آمدم

  قبله گاه من خاک کوی تو

  منکه عاشقم مست و سرخوشم

  جرعه میکشم من صبوی تو

  گنج آرزو در دل منی

  گنج آرزو در دل منی

  در دلم کنم جست و جوی تو

  در دلم کنم جست و جوی تو

  جان جان جان از همه جهان

  میکشد دلم پر به سوی تو

  امتیاز شما به این اهنگ

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  نظرات شما