دانلود آهنگ های مسعود جلیلیان و فرشاد آزادی

آهنگ های مسعود جلیلیان و فرشاد آزادی

دانلود آهنگ های مسعود جلیلیان و فرشاد آزادی

دانلود آهنگ مسعود جلیلیان و فرشاد آزادی رفاقت ۲

خیانَت کِردی، تو آوروی

هَرچی مَرد، خوبه بِردی

وَه مه بَد کِردی، تَماشا که

بِزان گَردم، چه کِردی

دانلود آهنگ کلیک کنید


آهنگ رفاقت مسعود جلیلیان و فرشاد ازادی

رفاقت یه عمره، بیسه باعث و بانیه دردم

رفاقت، نمنیه… نمنیه یه رفیق خوب، وه گردم

دانلود آهنگ کلیک کنید


دانلود آهنگ بی قرار مسعود جلیلیان و فرشاد ازادی

بی قرارم بی قرارم بی قرارم بی قرار…
داخ نامسه بان دسم و توبه کارم توبه کار!

 

دانلود آهنگ کلیک کنید


آهنگ نفس مسعود جلیلیان و فرشاد آزادی

چیدوُ مه هیشتیدنه جی، جرگم سوزانیدن نفس…
قلب مه کومه ی آگــــره، دنیای مه بی تو آخِــــره!
چیدو مه هیشتیدنه جی… گند دایده، هر چی خاطــــره!
تو چیدنو مه روز و شو، سَر کم وه گرده قرصِ خواو!

دانلود آهنگ کلیک کنید

دانلود و متن اهنگ قلبم شکانیدن نفس مالم رمانیدن نفس فرشاد ازادی و مسعود جلیلیان

قلبم شکانیدن نفس

مالم رمانیدن نفس

چیدو هیشتیدنه جی جرگم سوزانیدن نفس

قلب مه کومه ی آگره دنیای مه بی تو آخره

چیدو هیشتیدنه جی گند دایده هر چی خاطره

قلبم شکانیدن نفس

مالم رمانیدن نفس

چیدو هیشتیدنه جی جرگم سوزانیدن نفس

قلب مه کومه ی آگره دنیای مه بی تو آخره

چیدو هیشتیدنه جی گند دایده هر چی خاطره